Arhīvs - Decembris 2004

Jaunums

DRAUGU STIPENDIJA 2004. gada Ziemassvētkos

Sveicot fonda dibinātāju Vili Vītolu jubilejā, aizsākās tradīcija fondā iemaksāt summu, ko draugi tērētu dāvanai. Fonda valdes sēdē nolēmām krāt ziedojumus „Draugu stipendijai”. Ziedojuši:

Ērika Ābele, Bulmaņu ģimene, Dace Dārziņa, Aija Ebdene, Brigita un Uldis Mārtiņš Klauss, Ansis Muižnieks, Brunis Rubess, Baiba Rubess, Baņuta Rubess, Ints Rupners.

Ziemassvētki, laiks kad sveicam draugus un radus, laiks, kad pirmā Draugu stipendija būs īpaša dāvana LU Ķīmijas fakultātes 1. kursa studentei Svetlanai Prokofjevai no Dobeles rajona Vītiņu pagasta. Meitene beigusi Auces latviešu vidusskolu.

Ceram, ka fondā Draugu stipendijai būs mūžības statuss.

08.12.2004. Laba ziņa no Venecuēlas Andreja Keses kunga. 22. novembrī Karakasā nodibināts Osvalda un Ilgas Keses fonds ar neaizskaramo kapitālu $100 000 ( viens simts tūkstotis dolāri). Procenti no neaizskaramā kapitāla tiks tērēti stipendijām jauno Selonijas biedru izglītībai Latvijas augstskolās.

Osvalda un Igas Keses fondu nodibināja bērni Vija, Irēne, Osvalds Uldis un Andrejs vecāku piemiņai. Ilga un Osvalds Keses dzīvoja un darbojās seloņu vidē, nostiprinot mūža draudzības un dzīves principus, pēc kuriem audzinātas Keses ģimenes nākošās paaudzes. 20.12.2004 Osvalda un Ilgas Keses fonds ieskaita Vītolu fondā Ls 51.183 neaizskaramā kapitālā. Ar 2005. gada 1. septembri trīs Selonijas biedri Latvijā studēs Osvalda un Ilgas Keses fonda stipendijām.

09.12.2004. Nodrukāts Buklets Ziedotājiem.

Paldies par darbu:

Maijai Līdumai,
Oskaram Lapsiņam,
Talsu tipogrāfijai.

15.12.2004. SIA „Lāčplēša Centrs” ziedo Ls 1743.

Valdes priekšsēdētājs Pēteris Bolšaitis no 2005. gada 1. janvāra maksās:

• Stipendiju Lāčplēša Centrs,
• Īra un Pēteris Bolšaitis stipendiju.

Paldies Lāčplēša Centrs direktoram Pēterim Bolšaitim un darbiniekiem par ziedojumu.

17.12.2004. Mīļš Ziemassvētku ieskaņas vakars Vītolu fonda valdes locekļiem un darbiniekiem. Rūķis sarūpējis skaistas dāvanas. Paldies par darbu valdē: Vilim Vītolam, Martai Vītolai, Valdai Auziņai, Laurai Bulmanei.

21.12.2004. SIA „Dzelme un partneri” ziedo Ls 400.

Paldies firmas direktorei Ilzei Dzelmei.

22.12.2004. A/s MĀRAS BANKAS ziedojums Ls30 000.

2005. gada 1. septembrī ar Māras banka stipendijām studēs 35 jaunieši.

Paldies Māras bankas darbiniekiem.

24.12.2004. Ziemassvētki.

Fondā viesojas rūķi ar apsveikumiem, dāvaniņām. Ir labi, jo katrs vēlamies dzirdēt labus vārdus.

Kam Ziemassvētku pastnieks ceļā aizkavējies vai noklīdis, vēlam mīļus Ziemassvētkus un veiksmīgu Jauno gadu!

Būs tā kā nekad,
Būs savādāk.
Būs labāk un laimīgāk.

Jūsu Vītolu fonds

27.12.2004. SIA SOLIDAS ziedojums Ls 1000.

Paldies firmas direktoram Andrim Feldmaņa kungam.

27.12.2004. Sveicot draugu Uldi Klausa kungu dzimšanas dienā Ansis Muižnieka kungs dāvina Vītolu fonda Draugu stipendijai Ls 50.75.

27.12.2004. Latvijā tapusi jauna LIC GOTUS stipendija.

SIA LIC GOTUS firmas direktors Atis Švinka un darbinieki ziedo Ls 872.

Paldies ziedotājiem par palīdzību īstenot Vītolu fonda mērķi.

31.12.2004. Vecgada vakars.

Ziedojumi gada beigās liecina, ka VISI ziedotāji turpina sadarbību arī nākošā gadā un fonda ideja sirdī iekritusi jauniem ziedotājiem. Tā ir labākā dāvana Vecgada vakarā.

Paldies mūsu ziedotājiem, stipendiātiem, draugiem un sadarbības partneriem!

Laimīgu Jauno 2005. gadu mums visiem!!!

Ziedojumi:

 Osvalda un Ilgas Keses fonds Ls 51183
 A/s Māras banka Ls 30000
 SIA Lāčplēša Centrs Ls 1743
 SIA SOLIDAS Ls 1000
 SIA LIC GOTUS Ls 872
 SIA Dzelme un partneri Ls 400
 Ansis Muižnieks Ls 50
How to find us?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Contact us