Arhīvs - Decembris 2005

Jaunums

Ziemassvētku kartiņas māksliniece - SEB Unibankas stipendiāte Laura Vecmane

2005. gads Vītolu fondam bijis notikumiem bagāts. Paldies visiem, kas uzticīgi ir kopā ar mums jau gadiem, paldies tiem, kas atrada mūs šajā gadā.

Svētku brīdis ir kā klusa apstāšanās,
Kā atelpa pirms turpinājuma...
Lai svētku noskaņā dzimst mīlestība un jauni sapņi.

Jaunas stipendijas:

• Vairas Vīķes-Freibergas, Korp! Spīdola, Kanādas un ASV latviešu devums, stipendija
• Aivara Andersona ģimenes stipendijas
• Viļņa Šveics stipendijas

05.12.2005. Fondā viesojas Elfrīdas un Jāņa Rutku fonda prezidents M. Slokenbergs un valdes locekļi Vija Kalniņa Skogum, Andrejs Straubergs. Saruna par tālāko sadarbību.

Rutku fonda valde - No kreisās Andrejs Straubergs, Vija Kalniņa-Skogum un priekšsēdis Māris Slokenbergs

08.12.2005. Fondā viesojas Sarmīte Andersone- Šveics. Pēc sarunas Kundze devās uz Zviedriju. Pēc apspriešanās ar bērniem tika nolemts Latvijā dibināt 4 stipendijas uz četriem gadiem – divas Viļņa Šveics stipendijas, divas Aivara Andersona ģimenes stipendijas. 19.12. savu lēmumu paziņoja telefonsarunā S. Andersone Šveics. 21. decembrī Vītolu fonda kontā ieskatīts Ls17 510 mērķziedojums jaunizveidotām stipendijām.

Sarmīte Andersone- Šveics kopā ar VF dibinātāju V.Vītolu

13.12.2005. Vītolu fonda padomei un darbiniekiem Ziemassvētku balle kafejnīcā „Hromets”. Paldies Jurim Apeinim un viņa čaklajiem rūķiem par garšīgo cienastu.

19.12.2005. Fonds saņem mērķziedojumu neaizskaramā kapitālā Ls 31 525 Vairas Vīķes-Freibergas, Korp! Spīdola, Kanādas un ASV latviešu devums, stipendijai. Paldies Valsts prezidentei V. Vīķei Freibergai, Korp! Spīdola Kanādas kopas sekretārei Sandrai Upeslācis, seniorei Inesei Fludei, vice- seniorei Sandrai Kursis un visiem, kas piedalījās stipendijas tapšanā. Stipendija novēlēta studentam/ei, kas studē latviešu valodas un literatūras studiju programmā.

Korp! Spīdola locekles

19.12.2005. Fondā viesojas SIA „BIKO-LAT” valdes locekle Agnija Dzelme un tikās ar uzņēmuma stipendiātiem. Pateicības ziedi, sarunas pie kafijas - vienkārši un mīļi. Labā ziņa- sadarbība turpināsies. 27.12. Vītolu fonda kontā ieskaitīts SIA „Biko-Lat” mērķziedojums trīs stipendijām uz trim gadiem.

Biko Lat stipendiāti, kopā ar SIA ''BIKO-LAT'' valdes locekli Agniju Dzelmi

20.12.2005. A/s „SAMPO BANKAI” šodien svētki, tiek atklāta filiāle centrā fonda darbinieces sveica bankas prezidentu I. Graša kungu un filiāles vadītāju Normundu Rudzīti. 30.12. A/s SAMPO BANKA” ieskaita Vītolu fonda kontā mērķziedojumu nākošā gada 35 stipendijām.

23.12.2005. Fondā viesojas rūķi, kas sacepuši pasaku mājiņas.

ALA –Zvejnieku ģimenes stipendiāte Baiba Ērmane ar māsu.

23.12.2005. Fondā viesojas Latvijas Krājbankas klientu darījumu vadītājs Māris Kalniņš. Fondam īpaša dāvana no sadarbības partnera. Paldies M. Kalniņam, kas rūpējas, lai ziedotā nauda nestu lielākus procentus.

Latvijas Krājbanlas klientu darījumu vadītājs Māris Kalniņš

 

Šogad esam apbērti ar dāvanām, skaistiem vēlējumiem.
Labākā dāvana no fonda dibinātājiem- Ziemassvētku brīvdienas fonda darbiniekiem no 24.12. 2005 līdz 2. 01. 2006
Jaunā gadā vēlam:
Lai ir ko gaidīt,
Lai ir kam ticēt,
Lai ir ko darīt
Un lai pietiek...

Uz tikšanos 2006. gadā !
www.vitolufonds.lv

 

Ziedojumi Decembrī

 SIA Sampo banka Ls 36750
 Vairas Vīķes- Freibergas, Korp! Spīdola Ls 31525
 S. Andersone Šveics Ls 17510
 Oskars un Irene Dumpji Ls 15000
 SIA Biko-Lat Ls 9450
 SIA „Lāčplēša centrs” Ls 1050
 SIA LIC GOTUS Ls 1050
 SIA Dzelme un partneri / Draugu stipendijai/ Ls 400
 Eižens Āboliņš Ls 288

KOPĀ:

Ls 113023

Kā mūs atrast?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Raksti mums