Arhīvs - Decembris 2006

 

Decembris

Jaunumi

  • SIA "Investīciju Risinājumi" stipendija

  • ELJA 50 stipendija

Decembris – laiks, kad izvērtējam kāds bijis aizejošais gads, domājam un kaļam plānus nākotnei, ceram, ka būs vēl labāk nekā ir bijis, sakām viens otram labus vārdus, pavadām vairāk laika ģimenēs, kļūstam par Ziemassvētku vecīšiem un cenšamies iepirkt dāvanas, ko rūķīši pačukstējuši. Tikai mieru, veselību, mīlestību veikalā nenopirksi...

05.12. Tikšanās fondā ar Ilzi Gulēnu, kura rosinājusi ELJA 50 biedrus, Ziemassvētku apsveikuma vietā, dibināt ELJA 50 stipendiju. Decembrī ELJA 50 stipendijai ziedojuši: Rasma Kārkliņa, Ģirts Jānis Zēgners, Aivars Ivars Juris Sinka, Ilze Gulēna, Dzintra Zeltīte Grinbergs

Ilze Gulēna.

07.12. Tikšanās ar Ingrīdu Strautmani no Kanādas.

Vītolu fonda dibinātājs Vilis Vītols, Ingrīda Strautmane un Vita Diķe.

14.12. Ziedotāja Biruta Heistere ieskandē Ziemassvētkus ar saviem stipendiātiem restorānā "Raibais balodis".

No kreisās: Biruta Heistere, Edīte Kulmane un Artūrs Šimkūns.

20.12. Tikšanās ar a/s "Krājbanka" klientu darījuma vadītāju Inesi Freidenfeldi. Visu gadu viņa ir bijusi fonda labais gariņš. Inese rūpējās, lai nauda, kas bankā noguldīta, dotu labākus procentus, lai studenti laikā saņemtu stipendijas, kopā ar Vītolu fonda darbiniekiem piedalījās semināros un informēja vidusskolēnus par banku piedāvātajiem pakalpojumiem. Decembrī Inese Freidenfelde saņēma goda titulu "A/s Krājbanka Gada labākais darbinieks"! Apsveicam!

Inese Freidenfelde.

21.12. B. Rubess 80 gadu jubileja.
"Dzīve patiesi ir brīnums, dāvana, skaista spēle. Viss ir iespējams – tīra, liela mīlestība, patiesi draugi, darbs, kas piepilda un dod labumu sabiedrībai, stipra piederības un dzimtenes izjūta. Brīnumaina dzīve."
Nav tāda latvieša Kanādā, kas nepazītu Bruno Rubesu. Svētku brīdī parasti tiek pirktas dāvanas, ziedi un meklētas dzejnieka rakstītas rindas. Šoreiz nav kā parasti, jo 20. decembrī Bruno svinēja savu 80 dzimšanas dienu, atgriezdamies no trimdas Latvijā Bruno atveda tradīciju: cilvēki, kas sasnieguši zināmu stāvokli sabiedrībā un ir nodrošināti savā dzīves jubilejas svinību ielūgumā raksta vēlmi, dāvanu vietā ziedot jubilāra izvēlētam mērķim. Uz jautājumu, ko vēlas saņemt jubilejā, jubilārs atbild:
"Ja vēlme ir nosūtīt tradicionālo sveicienu, lūdzu, ziedojiet Vītolu fondā "Drauga jubilejai Bruno Rubess."
Decembrī "Drauga jubilejai Bruno Rubess" ziedojuši Ilze Gulēna, Guntis Bērziņš, Ģirts un Liena Kaugari, Ruta Cālīte, Vilis un Marta Vītoli, Imants Freibergs, Inta Strazdiņa, Normunds Broks, Valters Nollendorfs.

Bruno Rubess.

21.12. Sv. Andreja Draudzes Toronto Kanādā Bībeles studiju grupas ziedojums Draugu stipendijai. Sv. Andreja Ev. Lut. Latviešu draudzes Toronto, Bībeles un meditācijas stundu senjoriem vada draudzes mācītāja Ilze Kuplena-Ewart. Šajā pasākuma piedalās apmēram 20 – 25 mūsu draudzes locekļi. Viņi pulcējas katru otrdienas rītu, lai kopā studētu bībeli, parunātu, dziedātu utt.

SV. Andreja Draudze Toronto Kanādā Bībeles studiju grupa.

21.12. Vēstule ar labu ziņu no Birutas Abuls par jaunu stipendiju Latvijā. Kādreizējie DP nometnes Ausekļa ģimnāzijas audzēkņi(DP nometnē Vācijā, Ausburgā) ir izdevuši atmiņu krājumu "No pažobelēm pasaules tālēs". Ienākumus par grāmatu projekta dalībnieki nolēmuši ziedot stipendijai, kuras nosaukums vēl top.

21.12. SIA "LIC GOTUS" direktors Atis Švinka turpina sadarbību un ziedo LIC GOTUS stipendijai.

Atis Švinka kopā ar Lic Gotus stipendiātu Tomu Tinkusu.

22.12. Tikšanās ar A/S Sampo bankas prezidentu I. Grasi un mārketinga vadītāju N. Rudzīti. Saruna par 2006. gada sadarbību. Tiek parakstīts sadarbības līgums 2007./2008. mācību gadam par 35 "Sampo bankas" stipendijām nākošam mācību gadam.

Ingus Grasis

22.12. No pirmā sava uzņēmuma darbības gada SIA "Dzelme un partneri" direktore Ilze Dzelme gada nogalē ziedo Draugu stipendijai.

Ilze Dzelme

25.12. Ziemassvētki.

 
Katru reizi,
Kad cilvēki parāda izpratni saviem bērniem,
		Ir Ziemassvētki.
Katru reizi,
Kad kāds izlemj sākt godīgu dzīvi
		Ir Ziemassvētki.
Katru reizi,
Kad piedzimst bērns,
		Ir Ziemassvētki.
Katru reizi,
Kad tu mēģini savai dzīvei iegūt jaunu jēgu,
		Ir Ziemassvētki.
Katru reizi,
Kad jūs viens otru uzlūkojat ar sirds acīm,
Ar smaidu uz lūpām
		Ir Ziemassvētki.

 

29.12. Tikšanās ar ziedotāju Viktoru un Austru Dreifeldiem no Kanādas. Viņi atveduši sveicienu no Oskara un Irenes Dumpjiem – mērķziedojumu stipendijai.

Austra un Viktors Dreifelds.

29.12. Vītolu fonds saņem ziņu no Guntara Kokoreviča par mērķziedojumu trijām SIA "Investīciju Risinājumi" stipendijām.

29.12. Sadarbībā ar mākslinieku Normundu Puci izdots buklets kandidātiem "Vai zini, kā tikt pie stipendijas?"

31.12 Vecgada vakars.
Cik skaista stunda, vēl nav noticis nekas, viss labais apsolīts, viss labais tikai notiks!
Baltu ceļu Jauna gada cerībām!

Ziedojumi Decembrī

 A/S Sampo banka Ls 36 750
 Investīciju Risinājumi Ls 3150
 SIA "LIC GOTUS" Ls 2100
 SIA "Lāčplēša centrs" Ls 1050
 Sv. Andreja Draudzes Toronto Kanādā Bībeles studiju grupa Ls 680
 SIA "Dzelme un partneri" Ls 600
 B. Rubess 80 gadu jubilejā:
 Guntis Bērziņš Ls 50
 Ilze Gulēna Ls 20
 Ģirts Kaugars Ls 100
 Uldis Iļjins Ls 100
 Jānis Andersons Ls 25
 Ruta Cālīte Ls 50
 Imants Freibergs Ls 50
 Inta Strazdiņa Ls 20
 Normunds Broks Ls 25
 Sarma Zemīte Ls 20
 Valters Nollendorfs Ls 80
 Aivars Ivars Juris Sinka Ls 40
 Dzintra Zeltīte Grinbergs Ls 40
 ELJA 50 stipendijai:
 Ilze Gulēna Ls 50
 Rasma Kārkliņa Ls 50
 Ģirts Jānis Zēgners Ls 80
 Valters Nollendorfs Ls 80

KOPĀ:

Ls 45 743

                                            

Paldies ziedotājiem!

Kā mūs atrast?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Raksti mums