Arhīvs - Decembris 2007

 

Decembris

Ar labiem vārdiem un gaišām domām nāk Ziemassvētki dvēseles sasildīt.
Krīt sniegs un sienas egļu zaros, bet egles ar zvaigznēm sadodas rokās un ved pasauli debesu klusumā un baltumā.
Bet varbūt tās ir tik gaišas tāpēc, ka katrs labais darbs ir kļuvis par zvaigzni un ir daļa no nebeidzamās gaismas straumes, kas glābj pasauli?
Paskaties debesīs!
Tik daudz zvaigžņu!
Un kāda no tām – tavējā...

2007. gads bijis notikumiem bagāts. Paldies visiem, kas ir kopā ar mums!
Vītolu fonda darbi skaitļos.

 

 

 

 

 

Jaunumi

  • Jura Gravas piemiņas stipendija

  • Matīsa Kļaviņa piemiņas stipendija

03.12. Edīte Zariņa no Kanādas nolēmusi brāļa piemiņai dibināt Jura Gravas piemiņas stipendiju Latvijā.

Juris Grava ir dzimis 1930.gadā Liepājā – vecāki bija skolotāji. Juris ir sestais bērns septiņu bērnu ģimenē - pieci brāļi un divas māsas. Pabeidza 1. Liepājas pilsētas pamatskolu – bijušo 28. janvāra draudzīgā aicinājuma pamatskolu, kuras telpās vācu okupācijas laikā bija ierīkota kara lazarete. Skolnieki tad mācījās telpu trūkuma dēļ divās maiņās.
1944. gada 2. novembrī kopā ar vecākiem, jaunāko brāli, abām māsām un vec-tanti Juris devās bēgļu gaitās. Trīs vecākie brāļi tika iesaukti leģionā, bet Juris nonāca Hohen Elbē, Sudetijā, kur 14 gadu vecumā kļuva par strādnieku fabrikā. Kad šo apgabalu okupēja Padomju savienība, kopā ar vecākiem laimīgi izdevās nonākt amerikāņu zonā.
Bēgļu nometnē iestājās skautos, pabeidza ģimnāziju. Īsu laiku pirms izceļošanas uz ASV 1951.gadā strādāja amerikāņu darba rotā – t.s. „melnajos”. ASV pirmais darbs bija fabrikā. Tuvojoties iesaukšanai armijā, Juris pieteicās brīvprātīgi aviācijā. Viņa vēlēšanās bija dienēt flotē, bet tur nepavalstniekus nepieņēma. Korejas kara laikā strādāja par radio operatoru lidojumos no Japānas uz Koreju.
Atgriezies civildzīvē, Juris studēja un strādāja pie IBM (International Business Mashines), labojot un uzturot lielus miljonus dolāru vērtus datorus.
Juris mīlēja dabu, ūdeni, kokus, zēģelēt, makšķerēt, slēpot, ceļot, audzēt rozes un tomātus, viņš bija slinks vēstuļu rakstītājs, izpalīdzīgs draugs un kaimiņš, rūpīgs ģimenes palīgs, ļoti mīlēts un gaidīts onkulis. Viena meitenīte kādreiz teica: „Arī tad, kad Jura onkulis būs 100 gadus vecs ar bārdu līdz zemei, es viņu tad arī vēl mīlēšu”. Tā mīlestība ir dzīva arī šodien.
Jura Gravas piemiņas stipendiju ir dibinājusi viņa vecākā māsa Edīte Zariņa. Par savu brāli viņa stāsta: „Esmu piektais bērns ģimenē – pusotru gadu vecāka par Juri. Viņš mani „izstūma” no mammas klēpja un tādēļ agrā bērnībā man bija pret viņu maza greizsirdība. Vēlāk dzīvē kopēju pienākumu un atbildību dēļ bijām starp septiņiem bērniem vistuvāk saistīti. Jurim patika būt anonīmam; viņš nerunāja par palīdzību, ko deva. Es tikai zinu par tām, kuras palīdzēju viņam izkārtot, un, kurās aicināju viņu piedalīties, vai uzzināju no kāda saņēmēja. Zinu, ka Jurim atbalstīt studentus būtu ļoti pa prātam. Pašreiz viena meitene no Valmieras apkārtnes ar viņa atbalstu mācās maģistra programmā „Uzņēmējdarbības vadīšanā” Rīgā Banku augstskolā”.

Juris Grava

03.12. Mēŗkziedojums viesnīcas „Radi un draugi” stipendijām.

Viesnīca ''Radi un draugi''

11.12. Tikšanās ar AS „Sampo bankas” pārdošanas attīstības departamenta vadītāju Andu Savļenko par sadarbību 2008. gadā.

Inguss Grasis kopā ar SAMPO bankas stipendiātiem

11.12. Labā ziņa no 2x2 padomes priekšsēža un 2008. gada nometnes vadītājs Aivara Osvalda, kurš savā vēstulē rakstīja: “Vēlamies jūs, Edvīn Danovski un Līga Rakstiņa, aicināt piedalīties 2008. gada Latviešu jaunatnes seminārā ASV, "2x2" Plānojam plašu programmu ar interesantiem lektoriem lai katram iespēja iedziļināties savā interešu jomā un iepazīt lektorus, kuri veido un ietekmē Latvijas nākotni. Ceram, ka jūs arī dalīsities savās pieredzēs ar jauniešiem, kuri dzīvo ārpus Latvijas, bet kuriem liela interese kaut kādā veidā pielikt savu roku un turēt Latviju savās sirdīs. Segsim jūsu ceļojuma izdevumus un dalības maksu.”
Sveicam mūsu bijušos stipendiātus Edvīnu Danovski un Līgu Rakstiņu. Paldies Aivaram Osvaldam.

Vilis Vītols un Edvīns Danovskis

Līga Rakstiņa

13.12. Pēc Gunta Ošmucnieka ierosinājuma radi, draugi un bijušie kolēģi dibina Matīsa Kļaviņa piemiņas stipendiju

17.12. Svētku egle īpaši spoži iemirdzējās viesnīcā „Radi un draugi”, kur Elfrīdas un Jāņa Rutku fonda priekšsēdētājs Māris Slokenbergs bija kopā aicinājis valdi un stipendiātus, lai tie tuvāk viens otru iepazītu, lai kopā iedegtu pirmo šī gada Ziemassvētku eglīti.Tā jau kļuvusi par sava veida tradīciju, sanākt kopā, lai atskatītos uz aizvadīto gadu, iepazītu jaunos stipendiātus.
Elfrīdas un Jāņa Rutku fonds savu darbību Latvijā sāka 2004. gadā. Ik gadu atbalstot bakalaura un maģistrantūrā studējošu jauniešus. Izvēlas labākos no labākajiem. Notiek divi konkursi - pirmajā kārtā tos izvēlas LU ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes vadība, gala vārdu saka fonda valde.

Elfrīdas un Jāņa Rutku fonda valde kopā ar stipendiātiem

18.12. Fondā viesojas ziedotāja Biruta Heistere.

Vilis Vītols kopā ar Birutu Heisteri

19.12. SIA „Dzelme un partneri” mērķziedojums Draugu stipendijai.

Ilze Dzelme

19.12. SIA „ Investīciju risinājumi” mērķziedojums Guntara Kokoreviča stipendijām. Vēstulē Guntars rakstīja: „ Mani ārkārtīgi aizkustināja vienas savas stipendiātes vēstule, nekad neko tādu nebiju saņēmis. Tas iedvesmo labiem darbiem un vairo vēlēšanos palīdzēt citiem.”

Guntars Kokorevičs

20.12. AB.LV fonda valdes priekšsēdētājs Mareks Indrikons ziedo „Draugu stipendijai”.

Mareks Indriksons

27.12. SIA LIC GOTUS mērķziedojums stipendijām.

27.12. Pagājuša gadā Ilze Gulēna aicināja ELJA50 biedrus Ziemassvētku kartiņu vietā ziedot stipendijai. Iesāktā tradīcija turpinās. Jaunā mācību gada stipendijai decembrī ziedojuši: Aivars Ivars Juris Sinka, Austra un Jānis Andrejs Krēsliņi, Selga Beņķe, Dzintra Zeltīte Dzintars, Velga un Ģirts Zēgneri.

Ilze Gulēna

Dāvana no fonda dibinātājiem - darbiniekiem Ziemassvētku brīvdienas 23.12. 2007. līdz 07.01.2008

ZIEDOJUMI DECEMBRĪ

 A/s Sampo banka Ls 47775
 Viesnīca „Radi un draugi” Ls 21600
 Edīte Zariņa Ls 13781
 SIA „Investīciju risinājumi” Ls 4200
 SIA „LIC GOTUS” Ls 1400
 ERGO Ls 1515
 SIA AKA Ls 1000
 SIA „Dzelme un partneri” Ls 500
 Malda Dzelzkalns $ 5000
 Draugu stipendijai  
 Liena un Ģirts Kaugari, sveicot V. Muižnieku 80 gadu jubilejā Ls 50
 Mareks Indriksons Ls 40
 Agrita Krieviņa Ls 50
 ELJA50  
 ELJA50  
 Aivars Ivars Juris Sinka Ls 35
 Austra un Jānis Andrejs Krēsliņi Ls 200
 Selga Beņķe Ls 50
 Dzintra Zeltīte Dzintars Ls 50
 Velga un Ģirts Zēgneri Ls 50
 Matīsa Kļaviņa piemiņai  
 Guntis Ošmucnieks Ls 20
KOPĀ Ls 92316 + $5000

                                            

Paldies ziedotājiem!

Kā mūs atrast?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Raksti mums