Arhīvs - Decembris 2008

AKTUALITĀTES DECEMBRIS

Decembris – laiks, kad izvērtējam padarīto un kaļam plānus nākošam gadam, Ziemassvētku gaidīšanas, apsveikumu un dāvanu laiks. Šogad fondā organizējām Rūķu darbnīcu, kurā ar lielu mīlestību un tikai vienā eksemplārā tapa apsveikumu kartiņas. Rūķu lomās darbojās 555 mūsu fonda stipendiāti. Tā ir kā īsta un patiesa dāvana no mums visiem.

Visu decembri fondā pienāca apsveikumi un laba vēlējumi. Citāts no ziedotāju Birutas un Dzintaru Abulu vēlējuma: ‘‘Esmu bijusi tik dziļi aizkustināta par Jūsu un Fonda sveicieniem, ka gandrīz nespēju bez asarām reaģēt uz apsveikumiem un svētku vēstīm. Katrā gadījumā, tos ar pateicību izbaudām un nu mēģinām iedziļināties un jums visiem dzīvot līdzi sirsnībā un atdevībā veiktajam darbam. Paldies par tik izjustajiem svētku sveicieniem, un neaprakstāmi skaisto svētku karti!

Vēlam arī jums visiem siltus svētkus, gaišas sveces, labestību un mieru just savās sirdīs un visos cilvēkos. Lai Jaunais gads turpina radīt sajūsmu un, ja arī tumšāki mākoņi brīžiem aizēno sauli, jūsu ienestais gaismas un cerību stars izklīdina šaubas un nedrošību, stiprinot saņēmējus un devējus.”

Vītolu fonda darbi skaitļos.

Diagramma

Diagramma

Diagramma

Diagramma

Diagramma

Diagramma

Jaunums

  • Hermīnes Almas Rītiņas piemiņas stipendija
  • Ērika Grūbes stipendija

01.12. Hrgetič ģimenes mērķziedojums Annas, Pētera un Kristiana Hrgetič stipendijām.


No kreisās: Kristians, Pēteris un Anna Hrgetič

03.12. Tikšanās ar Mārtiņu Rītiņu, kurš ir izlēmis mammas piemiņai Latvijā dibināt Hermīnes Almas Rītiņas piemiņas stipendiju.


Mārtiņš Rītiņš

04.12. Tikšanās ar BIKO-LAT valdes locekli Agniju Dzelmi. Sadarbība ar BIKO-LAT ir uzsākta 2003. gadā. Sadarbība tiks turpināta, tiek parakstīts līgums par 2009./2010. mācību gada BIKO-LAT stipendijām un saņemts mērķziedojums, kas novēlētas Valmieras novada jauniešiem.


SIA „Biko-Lat” valde No kreisās: Kārlis Birums, Jon Helgi Gudmundsson, Agnija Dzelme un Valts Kurpnieks.

05.12. Fondā viesojas Biruta Celma. Decembrī Arveda Celma piemiņas stipendijai ziedojusi Biruta Celma un Valdis Liepiņš.


Stipendiāte Agnese Razgaite un Biruta Celms

08.12. Ziedotājs Brunis Rubess ziedo ELJAI50, Vairas Vīķes Freibergas dzimšanas dienā Draugu stipendijai.


Brunis Rubess

 

09.12. Fondā viesojas PBLA bijušais priekšsēdētājs Jānis Kukainis un ziedotāja Renāte Dubura.

Jānis Kukainis Renāte Dubura

09.12. Fonda padomes sēde. Pēc sēdes Ziemassvētku ieskaņas vakars viesnīcā ‘‘Radi un draugi”.


No kreisās: Vita Diķe, Ādolfs Sīlis, Vilis Vītols Juniors, Vilis Vītols, Valda Auziņa.

11.12. Pirms gada 11. decembrī fonds saņēma vēstuli no 2x2 padomes priekšsēža un nometnes vadītājs Aivara Osvalda, kurš savā vēstulē rakstīja: “Vēlamies jūs, Edvīn Danovski un Līga Rakstiņa, aicināt piedalīties 2008. gada Latviešu jaunatnes seminārā ASV. "2x2" Plānojam plašu programmu ar interesantiem lektoriem, lai katram iespēja iedziļināties savā interešu jomā un iepazīt lektorus, kuri veido un ietekmē Latvijas nākotni. Ceram, ka jūs arī dalīsities savās pieredzēs ar jauniešiem, kuri dzīvo ārpus Latvijas, bet kuriem liela interese kaut kādā veidā pielikt savu roku un turēt Latviju savās sirdīs. Segsim jūsu ceļojuma izdevumus un dalības maksu.” Sveicam mūsu bijušos stipendiātus Edvīnu Danovski un Līgu Rakstiņu. Paldies Aivaram Osvaldam. Nometni izdevās noorganizēt tikai šī gada decembrī.

Edvins Danovskis
Edvīns Danovskis Līga Rakstiņa

12.12. Mērķziedojums Ivara un Iras Raciņu stipendijai.


Ira un Ivars Raciņi

 

15.12. Mērķziedojums Guntara Kokorēviča stipendijām.


Guntars Kokorēvičs

16.12. Tikšanās ar uzņēmēju Ēriku Grūbi. Iepazinies ar fonda darbu uzņēmējs izlemj dibināt Ērika Grūbes stipendiju. Par sevi uzņēmējs raksta: ‘‘1999. gadā Rīgas Celtniecības koledžā iegūstu pirmo kvalifikāciju arhitektūrā. 2003. gadā dibinu arhitektu biroju Arhiidea, kuru vadu aizvien. Šajā laikā kopā ar Arhiidea kolēģiem esam izstrādājuši vairākus sabiedriski nozīmīgus būvprojektus Rīgā un citur Latvijā. Līdz 2003. gadam praktizējos pie arhitektiem Viktora Valguma un Armanda Bisenieka, kur gūstu labu skolu šajā interesantajā un sarežģītajā profesijā. 2002. gadā nolemju uz laiku pārtraukt arhitektūras studijas ar nolūku iegūt plašāku izpratni par lietu dabu un to, kā viss turas vai neturas kopā, tādēļ iestājos Latvijas Universitātē, kur 2008. gadā iegūstu grādu teoloģijā. Lai arī savas studijas vēl neesmu beidzis, kopš 2005. gada es aktīvi atbalstu arī citus talantīgus latviešu jauniešus, kuru ceļā uz to, kas viņu un arī visu mūsu nākotnei ir visnepieciešamākais – labu izglītību, ir šķēršļi, kuru pārvarēšanai ir nepieciešama stipras aizmugures sajūta. Tādēļ 2008. gadā es nolemju sadarboties ar Vītolu Fondu, kurš man šķiet uzticams, profesionāls un veiksmīgs šajā Latvijas nākotnei nozīmīgajā misijā.”


Ēriks Grūbe

17.12. Fondā viesojas ziedotāja Astrīda Jansone. Ne reizi vien Astrīda mūs ir iepriecinājusi ar labiem rakstiem avīzē ‘‘LAIKS”.

18.12. Ziedotāja Biruta Heistere savus stipendiātus ir ielūgusi uz Ziemassvētku pusdienām restorānā ‘‘C.U.T.”


No kreisās: Renārs Sūcis, Biruta Heistere, Artūrs Šimkūns un Edīte Kulmane.

 

18.12. Mērķziedojums ERGO stipendijām.

19.12. Ziedotāja Sarmīte Andersone Šveics organizē Ziemassvētku egli saviem stipendiātiem.


Sarmīte Andersone Šveics

19.12. Tikšanās ar Danske Bankas prezidentu Raivi Kakāni par sadarbības turpināšanu. 23. decembrī saņemam lielisku ziņu – Danske banka nākošam mācību gadam piešķīrusi 31. stipendiju.


Raivis Kakānis, filiāles Latvijā vadītājs

22.12. Mērķziedojums no ALA Astrīdas Levenšteinas piemiņas stipendijai.

24.12. Ziemassvētki.

Katru reizi,

Kad divi cilvēki viens otram piedod,

Ir Ziemassvētki

Katru reizi,

Kad cilvēki parāda izpratni saviem bērniem,

Ir Ziemassvētki.

Katru reizi,

Kad kāds izlemj sākt godīgu dzīvi

Ir Ziemassvētki

Katru reizi,

Kad piedzimst bērns,

Ir Ziemassvētki

Katru reizi,

Kad tu mēģini savai dzīvei iegūt jaunu jēgu,

Ir Ziemassvētki

Katru reizi,

Kad jūs viens otru uzlūkojat ar sirds acīm,

Ar smaidu uz lūpām

Ir Ziemassvētki.

 

26.12. ĀDOLFS SĪLIS – LATVIJAS LEPNUMS 2008

2008. gada 17. novembrī Latvijas 90. dzimšanas dienas priekšvakarā, Latvijā Triju zvaigžņu ordeni saņēma Ādolfs Sīlis. Daudziem rodas jautājums – vai tad viņām šis apbalvojums sen jau nav piešķirts, izrādās, ka ne. Tikai šogad Ordeņa kapituls spēja novērtēt Ādolfa Sīļa devumu Latvijai. Taču kā izrādījās, tas nav vienīgais apbalvojums. Otru – LATVIJAS LEPNUMS 2008, Ādolfs saņēma 26. decembrī.

Šogad akcijas Latvijas lepnums piektajā gadā tās rīkotāji Aizkraukles banka, laikraksts Diena, TV3 un portāls draugiem.lv saņēma vairāk kā 1200 vēstuļu. Vēstulēs bija ieteikti apbalvojumam cilvēki, kurus vislabāk raksturojusi Dienas Mediji galvenā redaktore Nellija Ločmele žurnālā Latvijas lepnums 2008: ”Katrā parastā dienā mēs varam kļūt par sargeņģeli vai glābēju kādam. Radīt brīnišķīgu ideju, kura īstenošana mazina sāpes vai vairos prieku. Izdarīt kādu ikdienišķu lietu, kas dod kādam cerību un spēku. Tas viss ir iespējams pavisam parastā dienā, ja vien mēs to vēlamies un spējam. 26. decembrī tika godināti un balvas 10 dažādās nominācijās tik piešķirtas cilvēkiem, kas to ir vēlējušies un spējuši – pieņemt lēmumus un paveikt ko tādu, kas parastas dienas pārvērš nozīmīgās. Viņi ir Latvijas lepnums, jo ar savām labajām domām un darbiem darījuši laimīgāku kādu cilvēku dzīvi.”

Par Latvijas lepnumu vari kļūt tad, ja Tevi kāds mīl, apbrīno, un Tev uzticas. Kāds, kas uzrakstījis par Tevi vēstulīti, lai citiem pastāstītu, ka esi darījis ko tādu, ar ko lepoties varam visi.

26. decembrī Latvijas lepnums 2008 nominācijā ”Mecenāts” tika apbalvots Ādolfs Sīlis. Katram Latvijas lepnuma Goda zīmi pasniedz kāds īpašs cilvēks. Ādolfs nezināja, ka no Anglijas viņu sveikt ieradusies ģimene – sieva Anita, dēls Olafs ar sievu Andželu un abi mazdēli. Tas bija brīdis, kad zāle raudāja. Kas var būt nozīmīgāks par ģimeni, kas var būt mīļāks par bērniem un mazbērniem, kuriem ir svarīgi redzēt un zināt, ka tēvs un vectēvs, kas tik bieži brauc uz Latviju, lai palīdzētu dzimtenei, tiek godināts un mīlēts. Tas ir apbalvojums ko nevar nopirkt, tas ir mīlestības un cieņas apliecinājums cilvēkam, kas sevi atdevis Latvijai, kas nenoguris cīnās, lai palīdzētu leģionāriem, invalīdiem, izciliem un talantīgiem jauniešiem, maznodrošinātām ģimenēm, pensionāriem. Tajā brīdi, kad godināja Ādolfu Sīli, es klusībā blakus viņam redzēju visus Daugavas vanagu Anglijas fonda biedrus, kas ziedojuši, kas pieņem lēmumus un balso par labdarības projektiem. Paldies!

 

Savu apsveikumus Ādolfam Sīlim atrakstīja viņa stipendiātes.

Sanita Resne: „Jūs esat pierādījis, ka Jums ir stiprs gribasspēks, no kura arī citi var ņemt piemēru”.

Anita Urkauska: ”Jūs ar savu dzīvi esat pierādījis, ka cilvēks var gūt panākumus, labu izglītību un laimi arī esot tālu prom no savas dzimtenes. Jūs varat būt par piemēru mūsdienu jauniešiem. ”


Ādolfs Sīlis

 

27.12. Iesāktā tradīcija Ziemassvētku kartiņu vietā ziedot ELJA 50 stipendijai turpinās. Jaunā mācību gada stipendijai decembrī ziedojuši: Valdis Liepiņš, Bruno Rubess, Z. K. Krēsliņa – Sila, Dzintra Zeltīte Grīnbergs, Selga Beņķe.

31.12. Vecgada vakars.

Svētki atnāk un aiziet, bet paliek prieks

Par svecēm, egli un dāvanām,

Par sirdi, ko cilvēks neaizliedz,

Dvēselei mācot būt baltai.

Un tad nav svarīgi:

Ir vai nav sniegs,

Jo ceļš atvērts gaišākām domām...

/M.Svīķe/

2008. gads bijis notikumiem bagāts. Paldies visiem, kas ir kopā ar mums!

ZIEDOJUMI DECEMBRĪ

SIA ‘‘Investīciju risinājumi” Ls 4200
BIKO-LAT Ls 4200
Māra Hrgetič Ls 3470
ERGO Ls 1785
Talsu novada fonds Ls 700
Viesnīcu un restorānu asociācija Ls 1160
Baltijas Ceļojumu grupa Ls 1000
Amerikas Latviešu apvienība /Astrīdas Lēvenšteinas piemiņas stipendijai/ Ls 3 657
SIA ‘‘Medījuma iepirkumi” Ls 580
Arveda Celma piemiņas stipendijai  
Biruta Celma Ls 100
Valdis Liepiņš Ls 50
Rutas Cālītes piemiņas stipendija  
Valdis Liepiņš Ls 100
ELJA50  
Valdis Liepiņš Ls 50
Bruno Rubess Ls 30
Krēsliņa – Sila Z.K. Ls 50
Dzintra Zeltīte Grīnbergs Ls 50
Selga Beņķe Ls 50
Girts Jānis un Velga Zēgneri Ls 50
Ulda Gravas jubilejas stipendijai  
Valdis Liepiņš Ls 50
Draugu stipendijai  
SIA ”Dzelme un partneri” Ls 600
Bruno Rubess /Vairas Vīķes Freibergas dzimšanas dienā/ Ls 30
KOPĀ: Ls 25 619

Paldies ziedotājiem!

Kā mūs atrast?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Raksti mums