Edvīna Samuļa sarīkojums "Stipendija par izcilību"

Vītolu fonda ziedotāji ne tikai sniedz materiālu atbalstu saviem stipendiātiem, viņi rūpējas arī par jauniešu vispusīgu izglītošanu un ir patiesi ieinteresēti viņu personības izaugsmē. Šo gadu laikā ir iedibinātas vairākas tradīcijas, kas raksturo ziedotāju vēlmi palīdzēt Latvijā izaugt ne tikai labiem, izglītotiem speciālistiem, bet arī daudzpusīgām personībām, kuru darbs, zināšanas un radošums nākotnē garantēs Latvijas sekmīgu izaugsmi un spēju pastāvēt citu valstu vidū. Jau vairākus gadus jauniešus pulcē ziedotāja Jāņa Andersona organizētais seminārs „Ko tev neiemāca skolas solā”, reizi gadā stipendiātiem tiek dāvātas biļetes kādas operas vai baleta apmeklējumam - savulaik Andreja Ozoliņa, tagad - Birutas Heisteres sarūpētas. Bet pavasarī jaunieši dodas uz Kurzemi pie ziedotāja Arņa Apsīša, lai piedalītos meža stādīšanas talkā. Ikviens šāds pasākums vairo stipendiātu atbildību savu ziedotāju priekšā un vēlmi attaisnot viņu uzticību, veltot visus spēkus zināšanu apgūšanai. Tas, iespējams, ir viens no iemesliem, kāpēc ar katru gadu pieaug to studentu skaits, kuri zināšanas apgūst izcili. 

Ziedotājs Edvīns Samulis sadarbībā ar Vītolu fondu jau kopš 2007. gada piešķir šādas īpašas stipendijas - par izcilību. Edvīns Samulis, ekonomikas zinātņu doktors, pats allaž ir bijis izcils savā jomā un nu augstu novērtē stipendiātu centību un sasniegumus. Viņš bijis ilggadējs vadošs darbinieks a/s,,LODE”, a/s,,Latvijas Unibanka”, Rīgas pilsētas pašvaldībā. Daudzpusīgās un izcilās zināšanas savulaik ļāvušas Edvīnam Samulim kļūt par veiksmīgu uzņēmēju, šobrīd viņš ir Banku augstskolas goda profesors, BA, LU, RTU valsts pārbaudījumu komisijas priekšsēdētājs, vairāku SIA valdes loceklis, bet galvenokārt - mecenāts, labdaris, talantīgu jauniešu atbalstītājs. Edvīna Samuļa stipendijas par izcilību saņēmuši 205 studenti, stipendijām kopā ziedots vairāk kā  120 000 EUR.

Šogad ziedotājs Edvīns Samulis aicina izcilniekus uz pasākumu ,,Stipendija par izcilību” mākslas muzejā ,,Rīgas birža’’. Jauniešiem tika dāvināta ekskursija, kuras laikā jauniešiem bija iespēja arī apskatīt īpašu eksponātu - Zviedrijas vēstnieka Latvijā Matsa Stafansona dāvināto  trauku komplektu no izgudrotāja Nobela pusdienu servīzes. Nobela prēmija, kā zināms, ir ikgadēja starptautiska balva, ko piešķir cilvēkiem, kas ir veikuši izcilus pētījumus, atklājumus vai devuši ievērojamu sniegumu sabiedrībai zinātnē un kultūrā, kuri ir labi kalpojuši cilvēcei. Zīmīgi, ka arī jaunieši, kuri piedalījās šajā pasākumā, jau tagad ir pierādījuši, ka spēj būt izcili katrs savā jomā, un, iespējams, kādreiz būs to vidū, kuru vārdus zinās visa pasaule.

Edvīna Samuļa īpašo atzinību saņēma tie jaunieši, kuri mācību darbā sasnieguši vislabākos rezultātus - tā ir stipendija EUR 400, piešķirta topošajam datorzinātniekam Artūram Znotiņam, un stipendijas EUR 300, EUR 250, EUR 200 pārējiem studentiem, kuru sekmes apliecina viņu varēšanu un vēlmi sevi ziedot zināšanu apguvei. Artūram Znotiņam tā ir bijusi īpaši priecīga diena, jo izcilnieku vidū ir arī viņa brālis Kristaps. Jācer, ka par abu brāļu tandēmu Latvija un pasaule vēl dzirdēs daudz - ja jau mūsu zeme ir kļuvusi pazīstama ar brāļiem Šiciem un Dukuriem – izciliem sportistiem, kāpēc gan nākotnē slaveni nevarētu būt brāļi Znotiņi – izcili zinātnieki?


 

Izcilniekiem tika dāvināts akadēmisko rakstu četru sējumu izdevums "Latvieši un Latvija". Grāmatas galvenais redaktors ir akadēmiķis Jānis Stradiņš, kurš grāmatas atvēršana dienā teica: „Šai izdevumā ir meklēta arī atbilde mūs visus satraucošajam jautājumam, kāda ir Latvijas valsts pastāvēšanas, dibināšanas jēga - vai latviešu nācija ir pasionāra, dinamiska, inovatīva nācija vai tā ir vecējoša, konservatīva, iniciatīvām nabadzīga, sašķelta un vairāk tāda rezignējoša nācija. Letonistikas virsuzdevums ir izpētīt un uzstādīt diagnozi mūsu nācijai un mūsu valstij.”

Cilvēku par izcilu padara ne tikai iedzimtās prāta spējas, bet galvenokārt paša uzņēmība un vēlme nepārtraukti augt un mācīties, un sniegt savu ieguldījumu savas zemes attīstībā. Bet īpaša pateicība pienākas tiem, kas prot šādus jauniešus ieraudzīt, iedrošināt un palīdz viņiem apzināties, ka viss ir iespējams, ja ir uzņēmība un skaidra mērķa apziņa.

How to find us?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Contact us