Lepojamies ar bijušā stipendiāta Dr.iur. Edvīna Danovska panākumiem

 Dr.iur.Edvīns Danovskis un Vītolu fonda dibinātājs Vilis Vītols
04.04.2024.
 
Apsveicam un lepojamies ar bijušā stipendiāta Edvīna Danovska panākumiem, ieņemot Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes dekāna p.i. amatu!
No 2004. līdz 2007. gadam Edvīns Danovskis saņēma SEB stipendiju (tolaik – Unibankas), izvēlētās specialitātes – jurisprudences – sekmīgai apgūšanai.
Laikā, kad Edvīns Danovskis saņēma stipendiju, no 38 Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē apgūtajiem priekšmetiem septiņos priekšmetos viņš saņēma vērtējumu “ļoti labi”, 21 priekšmetā vērtējumu “teicami” un 10 priekšmetos – vērtējumu “izcili”. Izmantojot stipendijas sniegtās iespējas, Edvīns pirmajā studiju gadā iegādājās gandrīz visu tolaik pieejamo juridisko literatūru latviešu valodā un turpmākajos studiju gados – ikvienu jaunu grāmatu juridiskajā zinātnē. Studiju laikā iegādātās grāmatas bija Edvīna profesionālās bibliotēkas sākums. 
 
Vairāk par SEB stipendiju: https://www.vitolufonds.lv/seb-stipendija
 
Kā mūs atrast?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Raksti mums