Edvīna Peniķa piemiņas stipendija

2019. gada augustā Vītolu fonds saņēma ziņu no Kanberas, Austrālijā par Edvīna Peniķa atstāto testamentāro novēlējumu 365 000 EUR Latvijas jauniešu izglītībai. Testamentā Edvīna Peniķa kungs novēlējis dzīvē nopelnīto atstāt Vītolu fondam, Okupācijas muzejam, Brāļu kapiem Lestenē, Lestenes baznīcai, Latvijas Nacionālās bibliotēkas "Atbalsta grupai", Kanberas luterāņu draudzei, "Daugavas vanagu" Kanberas nodaļai, u.c.

Edvīns Peniķis dzimis 1929. gada 16. maijā, Daugavpilī. Viņš ir Kuršu ķoniņu, Peniķu dzimtas pēctecis. Kuršu ķoniņu un Peniķu dzimtas vārds vijās cauri visai pierakstītai latviešu tautas vēsturei. Peniķu dzimta ir viena no senākajām un vēstures ziņā ievērojamākajām Latvijā. Jau 15. gs. lēņu grāmatu ierakstos ir minēti zemes piešķīrumi Peniķu dzimtai. Tai bija savi ģerboņi – jātnieks uz zirga ar karogu, kuram bija svarīga loma, jo viņu padotie karotāji zināja, kam sekot.

Kā Peniķu dzimtas senčiem Latvijā, tā arī Edvīna Peniķa loma Kanberas latviešu sabiedrībā bija liela. Edvīns Peniķis bija Daugavas vanagu Kanberas nodaļas valdes priekšsēdis – godam pildot amatu, savās uzrunās viņš atzīmēja, cik svarīgs ir patriotisms un vēstures saglabāšana.

Savas dzimtas mantojumu Edvīns Peniķis novērtēja un vēlējās saglabāt tās stāstu, tādēļ 2013. gadā sadarbībā ar Vītolu fondu, viņš dibināja ģenerāļa Mārtiņa Peniķa vēstures fonda stipendiju. 2006. gadā tika iespiesta ģenerāļa M. Peniķa "Latvijas atbrīvošanas kara vēsture" un dāvināta jaunajiem Nacionālās aizsardzības akadēmijas virsniekiem. Tika dibināts Ģenerāļa Peniķa Vēstures fonds, bet 2013. gadā fondu likvidējot, tā neizmantotie līdzekļi tika ziedoti Vītolu fondam, dodot iespēju vienam jaunam vēsturniekam iegūt augstāko izglītību.

2015. gada 26. septembrī Edvīns Peniķis aizgāja mūžībā. Vēsturnieki min trīs raksturīgas Peniķu dzimtas īpašības – gudrība, spīts un neatlaidība. Viņa labā griba un neatlaidība saglabāt savas dzimtas vēsturisko mantojumu ir vainagojosies ar panākumiem, jo šogad 20 pirmkursnieki saņems Edvīna Peniķa piemiņas stipendiju. Un ik gadu tiem piepulcēsies vēl un vēl.. Viņi būs tie, kuri ar gudrību, spītu un neatlaidību turpinās celt Latvijas nākotni. Paldies testamenta izpildītājiem Skaidrītei Darius un Intai Skrīveris!

Kā mūs atrast?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Raksti mums