Arhīvs - Februāris 2006

Jaunums

Turpinās kandidātu pieteikšanās 2006./2007 mācību gada stipendijām. Informācija un anketa www.vitolufonds.lv, sadaļā: Kā pieteikties stipendijai

Jaunas stipendijas:

• Kornēlija Dinberga piemiņas stipendija
• Viktora un Austras Dreifeldu stipendija

01.02.2006. Valsts prezidente Vaira Vīķe-Freiberga Rīgas pilī pasniedza pirmās Korp! Spīdola, Kanādas un ASV latviešu devums, stipendijas LU filoloģijas studentei Zanei Lūsei un Rēzeknes augstskolas filoloģijas studentei Kristīnei Lelei. Prezidente sirsnīgi pateicās korporācijai “Spīdola”, īpaši korporācijas Kanādas kopai un visiem tautiešiem, kas ziedoja stipendiju fonda nodibināšanai, par nesavtīgo veltījumu latviešu valodas un literatūras studentiem, nolūkā nodrošināt valsts valodas turpinātu attīstību un palīdzēt mazturīgiem studentiem.

Latvijas valsts prezidente kopā ar stipendiātēm Zani Lūsi un Kristīni Leli

Vairāk lasiet sadaļā stipendijas.

07.02.2006. VF saņem mērķziedojumu $50000 no Rasmas Dinbergas, kura vīra piemiņai Latvijā dibina Kornēlija Dinberga piemiņas stipendiju. Stipendija novēlēta ķīmijas, farmācijas vai medicīnas studentiem. Paldies R. Dinbergas kundzei!

07.02.2006. Tikšanās ar ziedotāju Sarmīti Andersoni Šveics.

10.02.2006. Labā ziņa no Kanādas- Viktora Dreifelda kunga.Telefona sarunā viņš pastāsta, ka vēlas Latvijā dibināt savas ģimenes stipendiju jaunietim no Latgales novada.

13.02.2006. Vītolu fonda kontā ziedojums no Korp! Spīdola Kanādas Ls1073 viena gada stipendijai.

15.02.2006. Ziedotājs Juris Vītols, viesojoties Latvijā tiekas ar saviem stipendiātiem viesnīcā „Radison SAS Daugava” . Četru stundu garās pusdienās ziedotājs iepazinās ar Māŗi Harčenko, Raivo Komeļovu, Daci Stepanovu un Lieni Vipuli. Pēc tikšanās stipendiāte Dace teica: „ Patiesi burvīgs vakars ar Jura Vītola kungu.”

Juris Vītols kopā ar saviem stipendiātiem

16.02.2006. Ziedotāji Pēteris un Īra Bolšaitis intervē kandidātus „Lāčplēša centrs” stipendijai. No trim kandidātiem stipendija tika piešķirta RTU Transporta un mašīnzinības fakultātes 1. kursa studentam Matīsam Augstkalnam no Bauskas rajona Pilsrundāles pagasta.

Īra un Pēteris Bolšaitis kopā ar stipendiātu Matīsu Augstkalnu

17.02.2006. VF darbinieki iesniedz pieteikumu NVO institūta izsludinātam konkursam.

22.02.2006. VF valdes priekšsēdētaja V. Diķe piedalās starptautiskā konferencē „Bizness:Peļņa&Atbildība”. Bija iespēja uzklausīt pieredzi par korparatīvās sociālās atbildības jautājumiem Latvijā un citās valstīs. Paldies Biznesa augskolas „Turība” sabiedrisko attiecību fakultātes dekānam A. Pētersonam par ielūgumu.

23.02.2006. VF padomes sēde.

• Apstiprināts 2005. gada pārskats, auditorfirma KPMG Baltics SIA sniedz savu Revidentu ziņojumu.
• Padomē turpmāk darbosies 7 padomes locekļi : ievēlēti Ādolfs Sīlis, Vilis Vītols
• Atskaite par stipendiātu rudens sesijas rezultātiem.
• Stipendiātu saraksta apstiprināšana
• Projekta apstiprināšana Latviešu fonda izsludinātam konkursam.
• Aktualitātes fondā.

Pusgada laikā no augstskolām izstājusies četri stipendiāti, trīs stipendiātiem sesijas pagarinājums, seši stipendiāti uzsākuši strādāt un no stipendijas atteikušies. Fondā pirmais gadījums, kad stipendija tiek atņemta Valentīnam Krustānam par Līguma noteikumu pārkāpšanu.

27.02.2006. VF kontā tiek ieskaitīts mērķziedojums $100000 neaizskaramā kapitālā Annas un Cerbuļu stipendijai. Stipendija dibināta vīra un tēva piemiņai. Tā novēlēta jauniešiem, kuri studēs teoloģiju. Ja kādu gadu nebūs šādu kandidātu, tad stipendija tiks piešķirta agronomijas vai medicīnas studentiem. Paldies Cerbuļu ģimenei!

Ziedojumi Februārī

 Rasma Dinberga Ls 28850
 Anna Cerbulis Ls 58610
 Viktors un Austra Dreifeldi Ls 4900
 Korp! Spīdola Ls 1074

KOPĀ:

Ls 93434
Kā mūs atrast?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Raksti mums