Arhīvs - Februāris 2009

AKTUALITĀTES FEBRUĀRIS

Februāris – mīlestības mēnesis.

Pastāv tādi spēki, kas ārpus varas un naudas palīdz tautai izstaigāt likteņa noliktos ceļus. Visneapstrīdamākais no tiem – mīlestība.

Mīlestībā mēs piedzimstam saviem vecākiem. Mīlestībā mēs izaugam sev un savai tautai. Mīlestība palīdz veikt diženus un sirdsskaidrus darbus. Ne velti cilvēcības devīze ir: ’’Mūžīgi lai paliek ticība, cerība, mīlestība, šīs trīs, un lielākā no tām – mīlestība”.

Ir tādi cilvēki, kurus satiekot gribas smaidīt un rodas pārliecība, ka sagaidāma laba, mīlestības pilna diena, ka viss, kas notiks, būs gaišs un priecīgs. Tādi esat Jūs!

JAUNUMS!

  • Ilmāra Lazovska piemiņas stipendija

02.02. Ziedojums ”ZIEDOT.LV draugu stipendijām”.

No 2008. gada 8. septembra līdz 2009. gada 28. janvārim projektam "Draugu stipendija" portālā ziedot.lv tika saziedoti Ls 4817,00. Ir saņemtas vairākas pateicības vēstules.

Četru bērnu mamma Santa raksta: "Labdien! Ar neizsakāmo lielo paldies griežos pie Jums. Arī labie darbi ir pelnījuši rindas, kas priecē sirdi par labi paveikto, ko darāt Jūs. Kad uz 1.septembri bērni uzsāka mācības, es baidījos no dienas, kad vajadzēs viņiem paziņot, ka nespēju viņus skolot līdzekļu trūkuma dēļ. Pie sevis lūdzu Dieviņam spēku, izturību un cerību, kas bija likta uz Jūsu stipendiju. Sirds dziļumos ticība deva spēkus cīņā par izdzīvošanu. Pēc patīkamas vēsts, par stipendijas saņemšanu, es nevarēju valdīt laimes asaras, jo cerības gandrīz jau vairs nebija. Pat tagad vēl nevaru sakoncentrēties, lai uzrakstītu sakarīgus pateicības vārdus. Gribu Jums novēlēt veselību, kura dzīvē ir visnepieciešamākā. Paldies Jums, ka šajos grūtajos izdzīvošanas brīžos spējat palīdzēt ģimenēm bērnu skološanā. Nobeigumā gribu pateikt lielo paldies Jūsu kolektīvam, kurā strādā iejūtīgi, saprotoši, laipni darbinieki. Spēku turpmākai darbībai! Lai Jums veicas!"
Kāda stipendiāte: "Cienījamie Vītolu fonda darbinieki un ziedotāji! Šeit jums raksta jauniete, kurai šodien bija tas gods saņemt stipendijas apstiprinājumu. Jāsaka, ka tā bija ziņa, kas man pilnībā atgādināja dzimšanas dienas dāvanu. Saku lielumlielu paldies visiem tiem cēlajiem cilvēkiem, kas saziedoja naudu portālā ziedot.lv, tā palīdzot man tikt uz priekšu un piepildīt savus sapņus. "Neiespējamais ir iespējams, ja tu tam tici." Šis ir pierādījums tam, ka viss, kas notiek, notiek uz labu."

03.02. Stipendijas AKA3 ziedotājs Klāvs Zichmanis uzaicina savu stipendiāti Ritu Kurševu uz operu ” Karmena”.


Klāvs Zichmanis

 09.02. Zvejnieku fonda mērķziedojums $ 100 000 nākošā mācību gada Zvejnieku ģimenes stipendijām. Ar Zvejnieku ģimenes stipendijām šogad studē 47 studenti. Labā ziņa, ka fonda prezidents Pēteris Zvejnieks augustā viesosies Latvijā un piedalīsies pasākumā ”Finiša nav. Ir tikai starts.”


Pēteris Zvejnieks

 

09.02. Ziedotājas Annas Gobzemes mērķziedojums Briseles latviešu stipendijai.

11.02. Vītolu fonda prezentācija Alternatīvā skolā Jūrmalā.

11.02. RSU klīniskās universitātes fonda mērķziedojums Ilmāra Lazovska piemiņas stipendijai.

14.02. Vītolu fonda dibinātāja Viļa Vītola 75 gadu jubileja.

”Pamats. Katrai lietai ir pamats. Mājām arī. Un, jo stabilāki tie ir, jo pamatīgāku celtni var uzbūvēt.

Kad cēla ēku Lāčplēša ielā, tās pamatos tika likta cerība. Iespējams, toreiz Rīgā putnu un koku bija vairāk, taču netālu esošās dzelzceļa sliedes tāpat vijās tālumā. Tikai toreiz nevienam pat prātā nenāca, ka tās var aizvest arī tik tālu – otrpus pasaulei. Taču pasaule, kā zināms (un paldies Dievam) ir apaļa un Vilis ir atpakaļ.

Var uzcelt māju un var uzcelt Mājas. Viļa vectēvam izdevās uzcelt Mājas – Mājas, kur Vilim un viņa ģimenei gribējās atgriezties.

Te mīt neskaitāmas cerības, bet tomēr visbiežāk sacītais vārds ir ,,paldies”.

Šodien, sveicot Tevi, vēlot veselību, veselību, veselību, mēs visi sakām PALDIES, ka Tu mums esi!!! ”


Vilis un Marta Vītoli

 

16.02. SIA ”Latvija Statoil” mērķziedojums stipendijām. Ar ”Latvija Statoil” stipendijām no 1. Februāra studē 19 studenti dažādās Latvijas augstskolās. Uzņēmuma ziedojums šogad bija divas reizes lielāks nekā iepriekš, līdz ar to stipendiju skaits no 10 palielinājās uz 19.

17.02. Mērķziedojums ERGO stipendijām.


ERGO ar saviem stipendiātiem

 

17.02. Ziedotāju Ģirta un Velgas Zēgneru mērķziedojums mācītāja Arveda Celma piemiņas stipendijai. Ilzes Gulēnas un Laumas Zvidriņas mērķziedojums ELJA 50 stipendijai.

Arveds Celms  

19.02. Fondā viesojas DV Anglijas fonda priekšsēdētāja vietnieks Ādolfs Sīlis. Tas ir cilvēks, kurš vienmēr nāk ar labām ziņām. DV Anglijas fonds ir nolēmis piešķirt 10 jaunas stipendijas četriem gadiem.


Ādolfs Sīlis

 

19.02. Fonda stipendiāti piedalās pasākumā ”Apceļo Iespējamās misijas planētas Saules akmenī!”. Pasākuma laikā bija iespēja tikties ar programmas dalībniekiem un atbalstītājiem, citiem domubiedriem un gūt ieskatu programmas dalībnieku ikdienā. Viarāk varat lasīt www.iespejamamisija.lv

23.02. Māras Hrgetičas mēŗkziedojums Annas, Kristiana, Pētera Hrgetič stipendijām.


Hrgetich gimene
Hrgetič ģimene

 

 25. 02. Ziedotājas Vairas Vīķes Freibergas mērķziedojums Prezidentes Vairas Vīķes Freibergas stipendiju fondam. 22. janvāŗī Latvijā kļuva zināms, ka Vaira Vīķe Freiberga, solidarizējoties ar valsts prezidentu V. Zatleru un eksprezidentu G. Ulmani, atsacīsies no daļas viņai piešķirtās pensijas, zināmus procentus no tās ik mēnesi ieskaitot Vītolu fondā. Intervijā laikrakstam ”DIENA” savu lēmumu Vaira Vīķe Freiberga pamato: ,, Man šķiet, ka šajos grūtajos laikos Latvijai bīstamākais ir tas, ka tiek apdraudēta izglītības sistēma, zinātnes sistēma un jaunu cilvēku iespēja iegūt izglītību.”

Vaira Vike Freiberga
Vaira Vīķe-Freiberga

25.02. Padomes sēde.

ATSKAITE PAR KANDIDĀTIEM

Nr.p.k. Kandidāti Skaits
1. Kopējais kandidātu skaits uz 01.02.2009:
  • no tiem jaunie kandidāti, kas ir iesnieguši dokumentus laikā no 01.01.2009 līdz 01.02.2009 un jau studē kādā no Latvijas augstskolām

174

4

2. Kandidāti, kam 2009.gaga janvārī un februārī tika piešķirtas stipendijas 21
3. Atlikušo kandidātu skaits uz 25.02.2009 153


ATSKAITE PAR STIPENDIĀTIEM

Nr.p.k. Stipendiāti Skaits
1 Kopējais stipendiātu skaits 553*
2 Iesnieguši atskaites 550
3 2008./2009.m.g. 1.semestra izcilnieki 72
4 Atteikušies no stipendijas 1
5 Iesniedza diploma kopiju 2
6 Nav nokārtota sesija:
  • slimības dēļ
  • sesijas pagarinājums
  • izstājušies no augstskolas
  • nav iesnieguši atskaiti
18 (3%)

1

10

3

4


* Uz 25.02.2009. izmaksājamo stipendiju skaits ir 566, jo janvārī ‘‘Latvija Statoil” mērķziedojums bija 19 stipendijas, kā arī sadarbībā ar portālu ziedot.lv tika izveidotas 4 stipendijas.

 

  1. 2008./2009.m.g. izcilnieki (vidējā atzīme ir 9 un augstāk) – 72 (13%)
Nr. Vārds Uzvārds Stipendija Augstsk. Univers. Programma Kurss 1.pusg. atz.
1 Madars Virza Profesora A.Šmidta goda LU Datorzinātnes 2 10,0
2 Inga Jēkabsone SEB LU Vide un uzņēmējdarbība 2 10,0
3 Edgars Endzeliņš „Daugavas vanagu” Anglijas fonda LU Bioloģija 3 9,8
4 Juris Džeriņš SEB VeA Vadības zinātne 2 9,7
5 Ilva Zvilna Viesnīcas „Radi un draugi” LLU Organizāciju un sabiedrības pārvalde 3 9,7
6 Anda Kokina „Latvija Statoil” DU Sākumskolas skolotājs 4 9,6
7 Inga Kantāne Emīla Gaiļa RTU Muitas un nodokļu administrēšana 2 9,6
8 Ieva Mileika PBLA LU Somugru 1 9,6
9 Ilga Brīvere SEB LU Angļu filoloģija 3 9,6
10 Andrejs Isajevs Zvejnieku ģimenes RSU Medicīna 4 9,6
11 Elīna Locāne Ivara Lietuvieša piemiņas LU Fizika 1 9,5
12 Jānis Briška Paulīnes Ziedaines LU Ķīmija 1 9,5
13 Raitis Bobrovs Zvejnieku ģimenes LU Ķīmija 4 9,5
14 Viktorija Freidenfelde Lielvārdes novada fonda LU Matemātika 2 9,4
15 Viktorija Ozola Microsoft Latvija LLU Ainavu arhitektūra 3 9,4
16 Mārīte Firstova „Danske Bank” LU Bioloģija 1 9,3
17 Lilita Būmeistere „Latvija Statoil” LU Angļu filoloģija 3 9,3
18 Alise Grāmatniece Buduļu ģimenes LU Ārstniecība 2 9,3
19 Ivanda Birzniece Elfrīdas un Jāņa Rutku fonda LU Ģeogrāfija 4 9,3
20 Irēna Pučka Emīla Gaiļa DU Vides zinātne 2 9,3
21 Ina Miča Evarista un Mārītes Bērziņu LU Vadības zinības 4 9,3
22 Madara Liepiņa Valsts Prezidentes Vairas VīķesFreibergas LU Matemātiķisstatistiķis 2 9,3
23 Zane Blumbaha Zvejnieku ģimenes LU Psiholoģija 2 9,3
24 Ilze Bučmite „Danske Bank” LiepU Pirmsskolas skolotājs 2 9,2
25 Grieta Dzergača „Danske Bank” LKA Starptautiskie kultūras sakari (LatvijaLielbritānija) 2 9,2
26 Artūrs Rundzāns Ādolfa Sīļa LU Vēsture 1 9,2
27 Elvijs Kukša Viesnīcas „Radi un draugi” LLU Datorvadības un datorzinātņu 1 9,2
28 Karīna Harkuna „Daugavas vanagu” Anglijas fonda LiepU Logopēdija 2 9,1
29 Nadežda Sveikate „Latvijas Krājbankas” DU Matemātika 2 9,1
30 Liene Spruženiece Elfrīdas un Jāņa Rutku fonda LU Ģeoloģija 1 (maģ) 9,1
31 Jeļena Ivanova ERGO DU Bioloģija 1 9,1
32 Rūta Abaja Ievas Laukers un Justa Karlsona LU Bioloģija 2 9,1
33 Tatevika Hačjana Viesnīcas „Radi un draugi” LU Teoloģijas un reliģiju zinātnes 4 9,1
34 Valērijs Černejs „Danske Bank” LU Angļu filoloģija 2 9,0
35 Andris Bernavs „Latvija Statoil” RTU Tekstilmateriālu tehnoloģijas un dizains 3 9,0
36 Zita Varcaba „Latvija Statoil” RTU Ķīmijas tehnoloģijas 2 9,0
37 Laura Mazure „SEB Wealth Management” BA Finanses 1 9,0
38 Sandis Rēdmanis Ādolfs Sīlis RTU Ģeodēzijas un kartogrāfijas 4 9,0
39 Anna Jēkabsone Aivara Andersona ģim. RSU Medicīna 1 9,0
40 Liene Šīra Alfrēda un Sarmītes S.Gravu VeA Tulkošana 2 9,0
41 Renāte Rumaka Anglijas latviešu izglītības fonda LiepU Tūrisma vadība 2 9,0
42 Rūta Jirgensone BikoLat LU Baltu filoloģija 3 9,0
43 Sniedze Ozola BikoLat RTU Materiālu tehnoloģija un dizains 1 9,0
44 Ieva Ērmane Buduļu ģimenes RSU Medicīna 1 9,0
45 Kristīne Pečauska Buduļu ģimenes RSU Farmācija 2 9,0
46 Linda Ūdre Buduļu ģimenes RSU Medicīna 3 9,0
47 Zane Zundāne Buduļu ģimenes RSU Medicīna 1 9,0
48 Artūrs Šimkūns Daumanta un Birutas Heisteru RTU Elektrotehnoloģiju datorvadība 4 9,0
49 Pāvels Karabeško Emīla Gaiļa RTU Ķīmija 3 9,0
50 Līga Bondare Evarista un Mārītes Bērziņu RSU Medicīna 1 9,0
51 Guntra Kuzmina In Memoriam Dagnija Strautnieks JVLMA 2 9,0
52 Adrija EversePēkšēna In Memoriam Dagnija Strautnieks JVLMA Klavierspēle 4 9,0
53 Artjoms Tanigins Jēkaba un Elzas Otlans piemiņas ViA Informācijas tehnoloģijas 2 9,0
54 Jānis Judvaitis John Ruvald LU Datorzinātnes 1 9,0
55 Mārtiņš Daube Korporācijas Fraternitas Lataviensis, Alfreda un Almas Apses piemiņas RTU Elektrotehnoloģiju datorvadība 2 (maģ) 9,0
56 Baiba Grāpēna Ķīpsalas RTU Būvniecība 3 9,0
57 Elīna Fedina Lauras un Nikolaja Sigurda Bulmaņu Rīgas 1.Medicī-nas koledža Zobu tehniķis 2 9,0
58 Agris Kurms Maijas un Nikolaja Bisenieku piemiņas RTU Enerģētika un elektrotehnika 3 9,0
59 Māra Zarāne Ojāra Štāka VeA Angļulatviešukrievu tulks 2 9,0
60 Artūrs Gruduls Paula un Ariadnes Dzintaru LU Bioloģija 1 9,0
61 Līga Vanaga Profesora A.Šmidta goda RTU Uzņēmējdarbība un vadīšana 2 9,0
62 Iluta Egle Pure Food LiepU Latviešu filoloģija 3 9,0
63 Sarmīte Baltusa Vītolu fonda ViA Biznesa vadība 3 9,0
64 Daiga Demitere Vītolu fonda LiepU Sākumskolas skolotājs 2 9,0
65 Agita Olendere Vītolu fonda LiepU Pirmskolas un sākumskolas skolotājs 4 9,0
66 Jeļena Razdobudko Vītolu fonda DU Vides zinātne 2 9,0
67 Baiba Ērmane Zvejnieku ģimenes RSU Medicīna 4 9,0
68 Linda Fiļipenkova Zvejnieku ģimenes LU Angļu filoloģija 4 9,0
69 Linda Kokoreviča Zvejnieku ģimenes LLU Veterinārmedicīna 4 9,0
70 Rasa Kolneja Zvejnieku ģimenes RSU Fizioterapija 4 9,0
71 Dace Vītola Zvejnieku ģimenes LU Bioloģija 2 9,0
72 Inga Zeļča Zvejnieku ģimenes RSU Medicīna 4 9,0

  1. Stipendiāti, kas ir iesnieguši diplomu kopijas – 2
Nr.p.k. Vārds Uzvārds Stipendija Universitāte, Fakultāte Programma Studijas
1 Diāna Ptašnika ERGO RTU, Inženierekonomikas Starptautiskā un reģionālā ekonomika Maģistratūra
2 Jānis Zaķis Korporācijas Fraternitas Lataviensis, Alfreda un Almas Apses piemiņas RTU, Enerģētikas un elektrotehnikas Elektrotehnoloģiju datorvadība Doktorantūra

84 % stipendiātiem vidējā atzīme ir virs 7 ballēm!

ZIEDOJUMI FEBRUĀRĪ

Zvejnieku fonds

$100 000

Latvija Statoil

Ls 20 000

Māra Hrgetič

Ls 4000

ERGO

Ls 1680

Ilmāra Lazovska piemiņai

Ls 700

Gobzeme Anna /Briseles latviešu stipendija/

Ls 175

Vaira Vīķe Freiberga

Ls 139

Mācītāja Arveda Celma piemiņai

 

Ģirts un Velga Zēgneri

Ls 50

ELJA 50 stipendijai:

 

Rasma Kārkliņ

Kā mūs atrast?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Raksti mums