SEB bankas prezidente Ieva Tetere dibina stipendiju izaugsmei

Turpinot atbalstīt jauniešus viņu ceļā uz zināšanu un prasmju apguvi, SEB bankas vadītāja Latvijā Ieva Tetere dibina savu stipendiju, kuru saņems mazturīgi, bet centīgi un talantīgi jaunieši, kuri vēlas iegūt augstāko izglītību.

Stipendiju administrēs Vītolu fonds. Jau 2006. gada Vītolu fonda gada grāmatas ievadā Ieva Tetere kā SEB bankas, viena no lielākajiem stipendiju ziedotājiem, pārstāve pauda šo domu: "Latvijas svarīgākais resurss un vienīgais dzinējspēks, kas spēj nodrošināt ilgtspējīgu izaugsmi mūsu valstī, ir mūsu cilvēki. Jo efektīvāk pratīsim šo resursu izmantot, jo straujāk tuvosimies attīstītāko Eiropas valstu līmenim, un varbūt pat spēsim tās apsteigt. Tādēļ ir īpaši svarīgi mūsu talantīgākajiem jauniešiem sniegt visas iespējas īstenot savas ambīcijas un tiekties uz izcilību. Esam pateicīgi Vītolu fondam par iespēju atbalstīt šādus jauniešus.”

Ieva Tetere kopš 2015. gada vada SEB banku, bet dažādos vadošos amatos SEB bankā ir jau kopš 2005. gada, uzsākot darbu kā iekšējā audita vadītāja. Viņa ir Starptautiskās profesionālo sertificēto grāmatvežu asociācijas (ACCA) biedre un ir uzkrājusi pieredzi, strādājot auditorkompānijā Pricewaterhouse Coopers Latvijā un Lielbritānijā. Kā runātāja viņa aktīvi piedalās konferencēs, kurās stāsta par savu darba pieredzi un darba vidi, izglītību un biznesa vidi. Ieva ir pārliecināta, ka īsto dzīves garšu var izjust, iemācoties izkāpt no komforta zonas, izrādot iniciatīvu un allaž uzstādot augstus mērķus.

Ievas Teteres stipendija izaugsmei būs paredzēta vienam studentam uz visu izvēlētās studiju programmas periodu. Ikgadējais stipendijas apmērs ir 2150 eiro. Vienlaikus Ieva Tetere kā būtisku mērķi izvirzījusi ikdienā palīdzēt jaunietim ar padomu, zināšanām, iespēju veidot jaunas pazīšanās jaunieša personīgās izaugsmes veicināšanai un profesionālajai izaugsmei. Brīdī, kad pirmais stipendiāts būs mācības pabeidzis, Ievas Teteres stipendija izaugsmei tiks piešķirta nākošajam kandidātam, lai veidotu pēctecību un stipendijas ilgmūžību.

Ieva Tetere, stipendijas dibinātāja: “Esmu pārliecināta, ka cilvēks izaug brīdī, kad viņam uzticas, taču nenovērtējams, protams, ir līdzcilvēku atbalsts. Un tad iemācīties un sasniegt var jebko, ja vien ir spēks un drosme nepadoties. Man personīgi šī stipendija ir ļoti svarīga, jo vairāk par visu vēlos atbalstīt jauniešus, kas neatkarīgi no esošās situācijas atrod motivāciju mācīties, augt un attīstīties.”

Vita Diķe, Vītola fonda vadītāja: “Vītolu fonda jaunietim, Ievas Teteres stipendijas izaugsmei saņēmējam, tas ir novēlējums un aicinājums apliecināt savu varēšanu, gan iegūstot zināšanas un kļūstot par augsti izglītotu speciālistu savā jomā, gan nākotnē sniedzot savu ieguldījumu Latvijas attīstībā. Vītola fonda vārdā vēlos teikt sirsnīgu paldies Ievai Teterei par stipendijas dibināšanu. Ieva Tetere šo stipendiju dibina sev nozīmīgā gadadienā. Domāju, ka nav labākas dāvanas sev un Latvijai kā atbalsts saviem līdzcilvēkiem to izaugsmē, vienlaikus ieguldot ne tikai līdzekļus stipendijas izmaksāšanai, bet arī daloties ar savām zināšanām un pieredzi.”

Kā mūs atrast?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Raksti mums