Imanta Ziedoņa piemiņas stipendija

 


Imants Ziedonis (1933 - 2013)

Godinot Imanta Ziedoņa piemiņu, maijs, kad dzejnieks būtu svinējis savu 80.dzimšanas dienu, ir pasludināts par Imanta Ziedoņa mēnesi.  Arī Vītolu fonds aprīļa nogalē saņēma ziņu - Imanta Ziedoņa radi dibina stipendiju izcilā dzejnieka piemiņai, kas ir novēlēta Latvijas Universitātes (Imanta Alma Mater) Humanitāro zinātņu fakultātes studentam. 

Imants Ziedonis - dzejnieks, prozaiķis, izcilu pasaku autors, vairāku paaudžu sirdsapziņa un viņu domu un jūtu izteicējs vārdos, sava ceļa gājējs un ceļa rādītājs citiem. Viņš allaž prata tuvu būt - gan dižkokiem, gan cilvēkiem. Arī Vītolu fondam, savā dzīvesgudrībā 2002. gada gadagrāmatā daloties: Esi darbīgs, esi gudrs, esi skaists, esi priecīgs!” No viņa – arī Vītolu fonda darbības vadmotīvs: „Finiša nav un nebūs. Ir tikai starts!’’ Imanta Ziedoņa piemiņai ziedojušas Ilmāra un Ērika  Dambergu ģimenes ASV,  Brigitas Muzikantes-Krulls ģimene Latvijā un Zigrīdas Saliņas-Krulls, Paula Krulls un Ingrīdas Jēkabsones-Krulls ģimenes Austrālijā. Imanta Ziedoņa tuvie cilvēki aicina ikvienu pievienoties šai stipendijai.

Kā mūs atrast?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Raksti mums