Izskolotie stipendiāti Inga Pudža un Linards Lapčinskis saņem Latvijas Zinātņu akadēmijas balvu


Linards Lapčinskis un Inga Jonāne

Lepojamies ar izskolotajiem stipendiātiem Ph.D. Ingu Pudžu un Ph.D. Linardu Lapčinski, kuri ieguvuši Latvijas Zinātņu akadēmijas vārdbalvas!

Inga Pudža, uzsākot studijas Latvijas Universitātes studiju programmā "Fizika", saņēma Edvīna Samuļa stipendiju (2012-2015). LZA Ingai piešķīrusi Ludviga un Māra Jansonu balvu fizikā par darbu “Lokālās struktūras ietekme uz vara molibdāta un tā cieto šķīdumu termohromajām īpašībām”.

Linards Lapčinskis, uzsākot studijas Rīgas Tehniskajā universitātes studiju programmā "Ķīmija", saņēma Ata un Balvas Bredovsku stipendiju (2011-2014). LZA Linardam piešķīrusi Emīlijas Gudrinieces balvu ķīmijā par darbu “Triboelektriskais efekts polimēru sistēmās: virsmas lādiņa veidošanās un enerģijas savākšana”.

Kā mūs atrast?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Raksti mums