Arhīvs - Janvāris 2004

Jaunums

No 1. marta līdz 1. jūlijam fonds pieņem pieteikumus 2004./2005. mācību gada stipendijām. Stipendijas tiks piešķirtas valdes sēdēs maijā, jūnijā un jūlijā.

Pieteikumi:

Marts - 88
Aprīlis - 25
Maijs - 55
Jūnijs - 141
Jūlijs -
Augusts -

Jūnijā fondā kā bišu stropā, ik dienas tikšanās ar stipendiātiem, kuri nes atskaites par sesijas rezultātiem, stāsta par studijām. Kopā ar atskaitēm stipendiāti atstāj vēstules ziedotājiem. Tām visām cauri skan: PALDIES!

Visu mēnesi uz intervijām fondā ierodas kandidāti no dažādiem Latvijas novadiem. Tiekoties ar viņiem pārņem prieks, ka Latvijā ir daudz gaišu, gudru, labestīgu cilvēku, kas zina ,ko vēlas dzīvē sasniegt. Paldies visiem skolu direktoriem, skolotājiem, pagasta/ pilsētas priekšsēdētājiem, sociālajiem darbiniekiem, kuri rakstījuši rekomendācijas un mudinājuši jauniešus iesniegt dokumentus fondā.

02.06.2004. Tikšanās fondā ar Alfrēdu un Sarmīti S. Gravu ģimeni. Tiek parakstīts līgums par ziedojumu Ls130 671,87 Vītolu fonda neaizskaramajā kapitālā, no kura ik gadu 10 Liepājas rajona / īpaši Bārtas pagasta/ studenti studēs ar Alfrēda un Sarmītes S. Gravu stipendijām.

No kreisās: Alfrēds Grava, Sarmīte S. Grava un Vilis Vītols.

Paldies Gravu ģimenei par ziedojumu!

02.06.2004. Bulmaņu ģimene V. Vītolam vārda dienā dāvina Ls 20 . Dāvinājums pievienots Vītolu fonda DRAUGU stipendijai.

Paldies Bulmaņu ģimenei par ziedojumu!

03.06.2004. Fondā viesojas Talsu novada fonda direktors Mareks Indriksons. Saruna par sadarbību.

03.06.2004. Māris un Zaiga Gaiļi organizē “KREMERata Baltica” labdarības koncertu, kurā saziedotie līdzekļi veidos jaunas Ķīpsalas stipendijas. Pirms koncerta uzstājās Rēzeknes Mūzikas skolas absolvente Lilija Krivteža, kura būs viena no stipendiātēm.

No kreisās: Lilija Krivteža, Zaiga Gaile, Marta Vītola .

04.06.2004. Fondā viesojas Gunārs Ozola kungs, kurš atveda Dienvidfloridas Latviešu biedrības ziedojumu $ 2000. Čeks nodots Māras bankā. Paldies biedrības priekšsēdētājam Ludim Bērziņam, kasierei Dzidrai Brendei, Soveigai Krūmiņai un visiem pārējiem par DIENVIDFLORIDAS LATVIEŠU BIEDRĪBAS stipendijas dibināšanu.

09.06.2004. Vēstule no Gundara Strautnieka kunga par Mičiganas pavalsts ASV ciema “LATVIJA” ziedojumu $1000.

09.06.2004. Parakstīts līgums ar SIA “Māris Gailis” direktoru Imantu Šiklovu par Ls 3000 ziedojumu Ķīpsalas stipendijām. Vītolu fonds izsūta 67 pateicības vēstules ziedotājiem.

14.06.2004. Parakstīts līgums ar SIA “Microsoft Latvia” rīkotājdirektoru Torben Andersen par Ls 3000 ziedojumu Microsoft stipendijām.

17.06.2004. Anglijas latviešu izglītības fonda priekšsēdētājs Andrejs Ozoliņš Tukuma pilsētas domē pasniedz Anglijas latviešu izglītības fonda stipendiju Tukuma Raiņa ģimnāzijas absolventam Edgaram Jēčam.

No kreisās: Anglijas Latviešu Izglītības fonda stipendiāts Edgars Jēčs ar mammu un Andrejs Ozoliņa kungs.

Paldies par pasākuma organizēšanu un laipno uzņemšanu Tukuma pilsētas domes priekšsēdētājai Rutai Celitānei.

Vairāk par Anglijas latviešu izglītības fondu lasiet sadaļā: STIPENDIJAS.

17.06.2004. Laikrakstā “Talsu vēstis” izsludināts aicinājums pieteikties Talsu novada stipendijai, kura uzticēta administrēt Vītolu fondam

18. - 22.06.2004. Pasaules Brīvo Latviešu Apvienības pārstāvji kā dāvanas pasniedz PBLA stipendijas:

18. jūnijā, Aigaram Mežsargam, Balvu amatniecības vidusskolā - Jānis Kukainis PBLA valdes priekšsēdis.

No kreisās: Jānis Kukainis un Aigars Mežsargs.

19. jūnijā, Liepājas 6. vsk., Reinim Taukulim - Andrejs Ozoliņš, Latviešu Nacionālas padomes Lielbritānijā priekšsēdis, PBLA valdes loceklis.

19. jūnijā, Jānim Lasmanim, Jēkabpils Valsts ģimnāzijā - Agra Asmus-Vāgnere, PBLA Izglītības padomes priekšsēde.

19. jūnijā, Jurim Začam, Talsu 2. vsk.- Mārtiņš Sausiņš, Latviešu Nacionālas apvienības Kanādā priekšsēdis, PBLA valdes loceklis.

22. jūnijā, Paulam Ragainim, Rīgas celtniecības koledžā - Jānis Daliņš, PBLA priekšsēža vietnieks, Latviešu apvienības Austrālijā un Jaunzēlandē pārstāvis, Latvijas Goda konsuls Sidnejā.

Vairāk par PBLA lasiet sadaļā: STIPENDIJAS

21.06.2004. Parakstīts līgums ar ciems “Latvija “ Mičigānā ASV pārstāvi Juri Gertneru par ziedojumu Ls 535 ciems “Latvija “ stipendijai.

21.06.2004. Vēstule no Zvejnieka fonda prezidenta Pētera Zvejnieka, kurā ziņa, ka šogad Vītolu fondam tiks ziedots $70 000 ZVEJNIEKU ĢIMENES stipendijām.

23.06.2004. Līgo diena.

24.06.2004. Jāņu diena.

25.06.2004. PBLA priekšsēdis Jānis Kukainis laikrakstā DIENA rakstā “Ieradies, lai atbalstītu” stāsta par PBLA stipendijām.

28.06.2004. V. Vītola tikšanās ar Īpašu uzdevumu ministru sabiedrības integrācijas lietās Nilu Muižnieku. Saruna par projektu “ Pilsoniskās sabiedrības attīstības politikas pamatnostādnēm”.

29.06.2004. Stipendiāti Zanda Indriksone, Ilze Deksne, Jānis Faltiņš piedalās TV7 raidījumā “Process”, kurā notiek diskusija par tēmu “Labdarība Latvijā”.

Ziedojumi:

 Alfrēda un Sarmītes S. Gravu ģimene Ls 130 671,87
 Ciems “LATVIJA” Mičiganas pavalsts, ASV Ls 535
 Bulmaņu ģimene Ls 20
Kā mūs atrast?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Raksti mums