Arhīvs - Janvāris 2005

Jaunums

Izcilnieks - Unibankas stipendiāts Artūrs Verza ar vidējo atzīmi 9,9

2005. gads sācies tik strauji, ka nezinām, kur palicis janvāris.

Janvārī sevi piesaka mūsu stipendiāti. Pārskati, mīļas pateicības vēstules ziedotājiem, stāsti par pirmo studiju pusgadu dižpilsētā Rīga, starojošas acis, iemīlējušies un pat saderinājušies – tas viss kopā ar mums šajā mēnesī.

Paldies visiem stipendiātiem, kas veiksmīgi nokārtojuši sesiju un iesnieguši pārskatus. Varam līdz jūnijam uzelpot! Īpašs paldies mūsu izcilniekiem, kuru vidējā atzīme sesijā ir 9 un vairāk:

Artūram Verzam - Unibankas stipendiātam;
Edvīnam Danovskim - Unibankas stipendiātam;
Edgaram Jēčam - Anglijas Latviešu izglītības fonda stipendiātam;
Vinetai Timmai - Elfrīdas un Jāņa Rutkus fonda stipendiātei;
Tamārai Pazānei - Klāva Sīpoliņa fonda stipendiātei;
Mārim Ozolam - Latvija Statoil stipendiātam;
Evitai Bārtulei - Zvejnieku ģimenes stipendiātei;
Valdim Līkostam - Zvejnieku ģimenes stipendiātam;
Arnim Srodam - Zvejnieku ģimenes stipendiātam;
Diānai Suveizdai - Zvejnieku ģimenes stipendiātam;
Lindai Šmikstei - Alfrēda un Sarmītes Silvijas Gravu ģimenes stipendiātei;
Ievai Braukšai - Māras bankas stipendiātei;
Kasparam Kordem - Māras bankas stipendiātam;
Rolandam Ķirpim - Māras bankas stipendiātam;
Zandai Megnei - Māras bankas stipendiātei;
Dacei Gražulei - Vītolu fonda stipendiātei;
Evijai Jansonei - Vītolu fonda stipendiātei;
Lāsmai Sietinsonei - Vītolu fonda stipendiātei;
Ilzei Začai - Vītolu fonda stipendiātei.

17.01.2005. Labā ziņa no Latvija Statoil SIA par ziedojumu Ls 8400 desmit stipendijām. Līgums uz gadu tiek pagarināts ar visiem 10 Latvija Statoil stipendiātiem:

Mariju Jurkjani - LLU Pārtikas tehnoloģijas fakultāte;
Artūru Pehu - LLU Informācijas tehnoloģijas fakultāte;
Kristīni Braunu - LLU Lauku Inženieru fakultāte;
Daci Landrāti - RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte;
Māri Ozolu - LU Matemātikas un fizikas fakultāte, datorzinātnes;
Inesi Trušinsku - RSU Rehabilitācijas fakultāte, fizioterapija;
Lailu Savicku - RTU Inženierekonomikas fakultāte;
Filipu Bobinski - LU Filoloģijas fakultāte, baltu filoloģija;
Anitu Kārkliņu - LPA Dabas un sociālo zinātņu fakultāte, tūrisms;
Elīnu Faltiņu - RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte, ķīmija.

Februārī Latvija Statoil organizēs tikšanos ar stipendiātiem.

21.01.2005. Fondā viesojas Anglijas Latviešu izglītības fonda priekšsēdētājs Andrejs Ozoliņa kungs. Nākamajā mācību gadā fonda valde nolēmusi maksāt divas stipendijas. Andrejs Ozoliņš noteikti var lepoties, jo Anglijas Latviešu izglītības fonda stipendiāts Edgars Jēčs sesiju beidzis ar otro labāko vidējo atzīmi – 9,7. Mēs ceram, ka jaunais kandidāts varēs mēroties zināšanās ar Edgaru.

No kreisās: Anglijas Latviešu Izglītības fonda stipendiāts Edgars Jēčs ar mammu un Andrejs Ozoliņa kungs.

21.01.2005. Avīzē KULTŪRAS FORUMS intervija ar fonda ziedotājiem Niku un Lauru Bulmaņiem.

21.01.2005. Izsūtītas vēstules un jaunais buklets 210 Latvijas vidusskolām, arodģimnāzijām ar aicinājumu pieteikties 2005./2006. mācību gada stipendijām. Šogad esam saīsinājuši pieteikšanās termiņu līdz 1. jūnijam.

Par bukletu PALDIES:
māksliniecei Maijai Līdumai,
Talsu tipogrāfijai

26.01.2005. Vītolu fonda prezentācija Lielvārdes novada attīstības fonda valdes sēdē. 2005./2006. mācību gadā būs Lielvārdes novada attīstības fonda stipendija.

Paldies par iespēju piedalīties valdes sēdē Ilzei Kreišmanes kundzei un Andrim Gribusta kungam.

26.01.2005. Latvijas Republikas uzņēmuma reģistrā Vītolu fonds pārreģistrēts atbilstoši jaunajiem likumiem. Fonda mērķi un darbība nemainās.
Saņemta Nodibinājuma reģistrācijas apliecība.

Paldies par darbu dokumentu sakārtošanā atbilstoši jaunā likuma prasībām advokātei Leldei Barbares kundzei.

Advokātes darbs ir ziedojums fondam!

Kā mūs atrast?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Raksti mums