Arhīvs - Janvāris 2008

 

Janvāris

Jaunumi

  • Lūcijas un Ernesta Rozes piemiņas stipendija

  • Baibas Cīrules piemiņas stipendija

  • Ingrīdas un Nikolaja Bulmaņu stipendija

No 15.01. līdz 01.05. notiek kandidātu pieteikšanās 2007./2008. mācību gada stipendijām. Informācija un anketa www.vitolufonds.lv sadaļā: Kā pieteikties stipendijai.

Jaunais gads iesācies lieliski – pirmā darba diena fondā sākās ar zvanu no ASV dzīvojošā Ulda Rozes un jaunu viņa dibināto stipendiju, pirmo reizi fonds saņem ziedojumā nekustamo īpašumu no Margrietas Bušs, fondā pieteicās jaunākais ziedotājs, kuram ir tikai 22 gadi un kurš vēlas palikt anonīms, viņš dibina stipendiju savai bijušai augstskolai.

Janvārī fonds atgādina bišu stropu, jo nemitīgi nāk stipendiāti smaidīgām sejām ar sesiju rezultātiem. Paldies par mīļajām vēstulēm ziedotājiem. Īpaša uzslava mūsu izcilniekiem, kuru sesijas vērtējuma vidējā atzīme ir 9 un augstāka. Visi fonda stipendiāti, nododot atskaites par sesiju rezultātiem, saņem dāvanu no Austrālijā dzīvojošā Jāņa Vējiņa, kurš pagājušā gada nogalē dāvināja fondam 600 grāmatas ‘‘Latvija Likteņa gaitās 1918 – 1991”.

Nr.p.k. Vārds Uzvārds Stipendija Augstskola Fakultāte Programma Kurss 1.sem.vid.atzīme
1. Inga Jēkabsone SEB stipendija LU Ekonomikas un vadības f. Vide un uzņēmējdarbība 1 10
2. Edgars Suvorovs ERGO stipendija RTU Arhitektūras un pilsētplānošanas f. Arhitektūra 5 10
3. Baiba Luriņa Buduļu ģimene RSU Medicīnas f. Medicīna 1 10
4. Anda Kokina Latvijas STATOIL stipendija DU Izglītības un vadības f. Sākumskolas skolotājs 3 9,6
5. Inese Ločmele Viesnīcas "RADI UN DRAUGI" stipendija RA Humanitārā un juridiskā f. Filoloģija 3 9,6
6. Raimonds Vilciņš Annas un Jāņa Cerbuļu stipendija LU Teoloģijas f. Teoloģijas un reliģiju zinātnes 4 9,5
7. Ilva Zvilna Viesnīcas "RADI UN DRAUGI" stipendija LLU Sociālo zinātņu f. Organizāciju un sabiedrības pārvalde 2 9,5
8. Jekaterina Kuzminova Vītolu fonda stipendija DU Ekonomikas f. Ekonomika 3 9,5
9. Rasa Kolneja ALA-Zvejnieku ģimenes stipendija RSU Rehabilitācijas f. Fizioterapija 3 9,5
10. Agita Olendere Vītolu fonda stipendija LPA Pedagoģijas f. Pirmskolas un sākumskolas skolotājs 3 9,4
11. Sarmīte Baltusa Vītolu fonda stipendija ViA Biznesa vadības nodaļa Biznesa vadība 2 9,3
12. Irēna Pučka Emīla Gaiļa stipendija DU Dabazinātņu un matemātikas f. Vides zinātne 1 9,3
13. Ieva Zaķe ALA-Zvejnieku ģimenes stipendija RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas f. Ķīmijas tehnoloģijas 3 9,3
14. Santa Roga SIA „Investīciju risinājumi” stipendija RTU Inženierekonomikas f. Muitas un nodokļu administrēšana 1 9,3
15. Svetlana Prokofjeva Draugu stipendija LU Ķīmijas f. Dabaszinātnes 4 9,3
16. Mārtiņš Janševskis Ausmas Acworth-Tolēnas stipendija RTU Inženierekonomikas f. Uzņēmējdarbība un vadība 1 9,2
17. Ilga Brīvere SEB stipendija LU Moderno valodu f. Angļu filoloģija 3 9,2
18. Liene Bariņa Viesnīcas "RADI UN DRAUGI" stipendija RPIVA Pedagoģijas f. Sākumskolas skolotājs 2 9,2
19. Svetlana Baloga Vītolu fonda stip. RTU, Liepājas filiāle Inženierekonomikas f. Uzņēmējdarbība un vadība 3 9,2
20. Laura Lismente Vītolu fonda stip. LU Ekonomikas un vadības f. Vadības zinātne 4 9,2
21. Viktorija Šeflere Microsoft Latvija stipendija LLU Lauku inženieru f. Ainavu arhitektūra 2 9,1
22. Anda Sprudzāne ALA-Zvejnieku ģimenes stipendija LU Bioloģijas f. Bioloģija 3 9,1
23. Ina Miča Evarista un Mārītes Bērziņu stipendija LU Ekonomikas un vadības f. Vadības zinātne 3 9
24. Nikolajs Hļevnojs Jāņa un Ainas Vējiņu stipendija LJA Kuģu vadīšana   3 9
25. Artjoms Tanigins Jēkaba un Elzas Otlans piemiņas stipendija ViA Informācijas tehnoloģiju nodaļa Informācijas tehnoloģijas 1 9
26. Līna Heinacka Raivja Aršauska veselības centra stipendija RSU Rehabilitācijas f. Fizioterapija 1 9
27. Sanita Soloveika Kristian Hrgetič stipendija RTU Transporta un mašīnzinību f. Visaptverošās kvalitātes vadība 2 9
28. Līga Vanaga Profesora A.Smidta goda stipendija RTU Inženierekonomikas f. Uzņēmējdarbība un vadība 1 9
29. Dainis Romāns Saginavas latviešu kluba stipendija LU Fizikas un matemātikas f. Datorzinātnes 1 9
30. Kristīne Lele Vairas Vīķes - Freibergas Korp! Kanādas un ASV devuma stipendija RA Humanitārā un juridiskā f. Filoloģija 3 9
31. Ivanda Paidere Elfrīdas un Jāņa Rutku fonda stipendija LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu f. Ģeogrāfija 3 9
32. Helēna Trošimova Elfrīdas un Jāņa Rutku fonda stipendija LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu f. Vides zinātne 1 (maģ) 9
33. Kristīne Pečauska Buduļu ģimenes stipendija RSU Farmācijas f. Farmācija 1 9
34. Ervīns Ūdris Buduļu ģimenes stipendija RSU Medicīnas f. Medicīna 1 9
35. Agnese Fjodorova SEB stipendija Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmija Vispārējās izglītības mūzikas skolotājs   1 9
36. Olga Mihailova Anglijas Latviešu izglītības fonda stipendija RTU Būvniecības f. Būvniecība 1 9
37. Karīna Komarova PBLA stipendija DU Dabaszinātņu un matemātikas f. Dabaszinātnes 3 9
38. Inga Jahimčika SAMPO bankas stipendija RTU Būvniecības f. Būvniecība 3 9
39. Evita Trimalnīka SAMPO bankas stipendija RTU Inženierekonomikas f. Muitas un nodokļu administrēšana 1 9
40. Lāsma Cietvīra Viesnīcas "RADI UN DRAUGI" stipendija RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas f. Ķīmija 3 9
41. Madara Valkovska Viesnīcas "RADI UN DRAUGI" stipendija LLU Lauku inženieru f. Vide un ūdenssaimniecība 2 9
42. Iveta Matjušonoka Emīla Gaiļa stipendija RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas f. Materiālu tehnoloģijas un dizains 2 9
43. Vita Zālīte ALA-Zvejnieku ģimenes stipendija RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas f. Ķīmija 3 9

02.01. Pirmā darba diena sākas ar ziedojumu no Gundara Stūra. Tā ir laba zīme. Paldies ziedotājam!

02.01. Mēŗkziedojums no SIA ‘‘Medījuma iepirkumiem”. Ar ziedojumu tiks papildināta Ivara un Iras Raciņu stipendija.

Raciņu ģimene

03.01. Turpinās ELJA 50 biedru aizsāktā tradīcija – Ziemassvētku apsveikumu vietā ziedot stipendijai. Pirmais šī gada ziedojums ELJA 50 stipendijai no Krēsliņa – Sila Z.K.

03.01. Laima un Guntis Bērziņi, godinot V. Vīķi – Freibergu jubilejā, ziedo ‘‘Draugu stipendijai”.

03.01. Jau otrais ziedojums Draugu stipendijai no Antona Mežala, viņš dzīvo Vācijā, ir DV Minsteres nodaļas biedrs. Savā vēstulē Antons raksta: ‘‘Ziedoju jūsu cēlajam mērķim kalpot mūsu tautas labā.”

07.01.Ziedotājs Uldis Roze pārsteidz ar zvanu no ASV. Sarunas laikā viņš pastāsta, ka vēlas dibināt stipendiju vecāku Lūcijas un Ernesta Rozes piemiņai.

07.01. Jauns buklets kandidātiem, kā pieteikties 2008./2009. mācību gada stipendijām.

10.01. Fondā viesojas ziedotājs Pēteris Bolšaitis, lai pagarinātu sadarbības līgumu. Iras un Pētera Bolšaitis stipendija no 1. februāra būs Ls 1300.

Pēteris Bolšaitis

11.01. Fondā viesojas Inese Auziņa Šmita, kura vēlas dibināt Auziņu ģimenes stipendiju.

14.01. Kāds anonīms ziedotājs ziedo Draugu stipendijai.

15.01. Malda Dzelzkalns no ASV ir nodibinājusi Maldas un Raimonda Vernera Dzelzkalns stipendiju fondu, lai palīdzētu Latvijā dzīvojošiem radiem izskolot bērnus. Janvārī fonds tiek papildināts ar diviem ziedojumiem.

Malda un Raimonds Dzelzkalni

16.01. Ja līdz šim lepojamies, ka fonda jaunākajam ziedotājam Ivaram Raciņam ir 28 gadi, šodien tas mainījās. Kāds anonīms 22 gadus jauns ziedotājs nodibinājis stipendiju Ventspils augstskolas studentiem.

17.01. Fondā viesojas SIA ‘‘Lāčplēša centrs” pārvaldniece Nora Cukermane, lai pagarinātu sadarbības līgumu.

Nora Cukermane

18.01. Mērķziedojums no Rasmas Kārkliņas ELJA 50 stipendijai.

21.01. Latviešu izglītības fonda priekšsēdētājs Andrejs Ozoliņš ieradās Latvijā. Svinīgajā pasākumā viesnīcas ‘‘Europa Royale Riga” (Kr. Barona ielā 12) Īpašo uzdevumu ministrs Sabiedrības integrācijas lietās O. Kastēns pasniedza Andrejam Ozoliņam Latvijas Ministru kabineta Atzinības rakstu par darbību latviešu un Latvijas labā. Balva tika piešķirta oktobrī. Andrejs Ozoliņš ieradies Latvijā, lai izpildītu nu jau aizsaulē aizgājušā ziedotāja Emīla Gaiļa vēlmi – dāvāt jauniešiem ne tikai stipendiju, bet arī iespēju iepazīt mākslas pasauli. Izbaudot Emīla Gaiļa, Anglijas Latviešu izglītības fonda, Andreja un Dulcie Ozoliņu dāvanu – pēc svinīgā pasākuma ‘‘Europa Royale Riga” 82 stipendiāti devās uz operu “Traviata”. 2007./2008. mācību gadā ar Anglijas latviešu izglītības fonda atbalstu Latvijā studē 82 studenti. Vītolu fonds administrē: 50 Emīla Gaiļa, 12 Maijas un Nikolaja Bisenieku piemiņas, 2 Mākslinieku un daiļamatnieku kopas,2 Andreja un Dulcie Ozoliņu, vienu Daugavas Vanagu Bradfordas nodaļas, 15 Anglijas Latviešu izglītības fonda stipendijas. Anglijā cilvēki uztic, ziedo un atstāj testamentus Anglijas Latviešu izglītības fondam. Ar lielu atbildības sajūtu priekšsēdētājs A. Ozoliņš kopā ar valdi izvērtē, kā ziedojumu tērēt. Četros sadarbības gados no Anglijas latviešu izglītības fonda mērķziedojumos saņemts Ls 143091.

21.01. Mērķziedojums no Andreja Ozoliņa Dulcie un Andreja Ozoliņa stipendijai.

Andrejs un Dulcie Ozoliņi

22.01. Andra Zommere, godinot Ģ. Kaugaru jubilejā, ziedo Draugu stipendijai.

23.01. Mērķziedojums no SIA Latvija Statoil 2008. gada stipendijām.

Baiba Rubes kopā ar Latvija Statoil stipendiātiem

23.01. Ingrīdas un Imanta Lieģu mērķziedojums ELJA 50 stipendijai.

25.01. Gunta Cepurīte no ASV, Margrieta Bušs savā 95 gadu jubilejā izlēma, ka dāvinās fondam sev piederošo nekustāmo īpašumu. Dāvinājums tika noslēgts pie notāres, piedaloties meitai Guntai Cepurītei, kas bija pilnvarota mammas ieceri īstenot Latvijā. Tas ir pirmais fonda nekustamais īpašums. No ieņēmumiem tiks maksāta Tālivalža un Margrietas Bušs stipendijas.

25.01. Ziedotājs Aldis Kušķis kopā ar fonda dibinātāju Vili Vītolu viesojas Rūjienas vidusskolā, kur prezentē Vītolu fondu. Aldis Kušķis pagājušā gada nogalē, godinot mammu, dibināja Rūjienas stipendiju.

Aldis Kušķis

25.01. Fondā pienāk vēstule, kurā ir līgums, ko parakstījis LAB-AN vadītājs V. Dzenis no ASV. LAB-AN valde nolēmusi ziedot neaizskaramajā kapitālā $ 120000. LAB-AN stipendijas paredzētas LLU maģistrantūrā vai doktorantūrā studējošiem.

Visvaldis Dzenis

28.01. Fonds saņem vēstuli no Kanādā dzīvojošā Jura Cīruļa, kurā rakstīts: ‘‘Vēlos nodibināt piemiņas stipendiju, savas sievas Baibas Cīruls , dzim. Groskaufmanis vārdā. Baiba ļoti mīlēja latviešu valodu un literatūru! Ceru, ka izkārtosiet un īstenosiet stipendiju šajā nozarē studējošiem.”

Baiba Ināra Cīrule

Baiba dzimusi 1932. Gada 14. Novembrī Liepājā. Ar saviem brāļiem Marģeri un Ojāru viņa bezrūpīgos bērnības gadus pavadīja Kuldīgas apkārtnē. Viņas tēvam bija vadošs darbs akciju sabiedrībā ‘’Ķieģeļniekā’’.
Skolas gaitas viņa iesāka vecajā Kalnmuižas pagasta pamatskolā. 1944. gada rudenī Groskaufmaņu ģimene devās bēgļu gaitās. Nometnes gadi ģimenei pagāja Štutgartē- Sillenbuchā, tuvu Eslingenas lielajam latviešu centram, kas deva iespēju ar skolas un gaidu grupām apmeklēt turienes iestādes, teātra izrādes un pat dziesmu svētkus.
1948. gada septembrī Kanādā viņi iebrauca kā viena no pirmajām DP ģimenēm. Baiba iesākumā strādāja dažādās fabrikās un gāja skolās vakaros, kā to darīja arī viņas brāļi. Viņa vidusskolu beidza Riverdeilas (Riverdale) skolā, Toronto skolotāju koledžu apmeklēja no 1953. līdz 1955. gadam. Tā paša gada rudenī viņa dabūja skolotājas vietu, pēc tam strādājusi dažādās pilsētas skolās. Viņa bija savas skolas pārstāve UNICEF fondā un sieviešu studiju grupā.

1958. gada vasarā Sv. Jāņa baznīcā arhibīskaps Lūsis viņu salaulāja ar Juri Cīruli. Gadu vēlāk viņš kristīja abu meitu Lauru, kas tagad ir labi pazīstama gleznotāja. Otra meita Renāte piedzima 1963. gadā. Blakus skolotājas darbam un bērnu audzināšanai Baiba iesāka studijas Toronto Universitātē 1972. gada septembrī ‘’Woodsworth’’ koledžas vakaru un vasaras klašu programmā, ar angļu literatūru kā galveno studiju priekšmetu, antropoloģiju kā otro studiju tēmu. Studiju laikā Baiba pievienojās korp! Varavīksne saimei un bija aktīva tās locekle. Viņa veicināja arī Toronto S!K!K! darbību, atkārtoti ieņemot dažādus amatus prezidijā un darbojoties Toronto latviešu akadēmiskā vidē. Jubilejās tika nolasīti agrāk nekur nedzirdēti apsveikuma dzejoļi, bet Baiba sevi par to autori neatzina. Vēlāk gan, ar klusu smaidu, to arī gluži nenoliedza…
Baiba darīja savu darbu klusi un apzinīgi, negaidot atzinību.
Aizejot pensijā, viņai nebija laika atpūtai, nāca klāt darbs Toronto Pensionāru apvienībā, atmiņu rakstīšana rūpes par saviem četriem mazbērniem.
Toronto Pensionāru apvienībā viņa bija sarīkojumu daļas vadītāja. Pa savu ilgo brīvprātīgo darbu šai apvienībā viņa saņēma Ontario valdības atzinību. Slimība un kustības grūtības neaizkavēja viņu izpildīt savus pienākumus ik ceturtdienu, neizdzēsa viņas sirsnīgo smaidu. Slimības laikā ar lielu mīlestību viņu aprūpēja vīrs Juris.
Baibas dienu vainags izira 2007. gada 15. Jūlijā. vīrs Juris Cīrulis 2008. gada janvārī sievas piemiņai dibina stipendiju Latvijā.

29.01. Fondā viesojas ziedotāja Biruta Heistere. Viņa ir nolēmusi Daumanta un Birutas Heisteru stipendiju skaitu palielināt. Jaunā stipendija iecerēta jauniešiem no Pļaviņām vai latviešu valodas topošiem skolotājiem.

Biruta Heistere kopā ar saviem stipendiātiem

29.01. Mērķziedojums no Ilzes Vijas Kalniņas no Kanādas, kura, saņemot Trīs Zvaigžņu ordeni, radiem izsūtīja ielūgumu uz svinībām. Ielūgumā bija lūgts puķu vietā ziedot stipendijai. Pateicoties radiem un draugiem, Ilzes Vijas un Vitauta Kalniņu stipendiju saņems kāds Sabiedrības veselības specialitātes students. Ilzes dibinātai stipendijai ziedojuši arī Valērija un Zigurds Miezīši.

29.01. Mērķziedojums no Kanādā dzīvojošiem Ingrīdas un Nikolaja Bulmaņiem, kuri svinot savas Zelta kāzas, aicināja radus un draugus, ziedot Ingrīdas un Nikolaja Bulmaņu stipendijai. Valērija un Zigurds Miezīši arī ziedojuši jaundibinātai stipendijai.

Nikolajs un Ingrīda Bulmaņi.

29.01. Mērķziedojums no Ata Bredovska. Atis ir kļuvis par Vītolu fonda draugu un palīgu, jo palīdz Kanāda dzīvojošiem pārsūtīt ziedojumus.

Atis Bredovskis

ZIEDOJUMI JANVĀRĪ

 SIA ‘‘Latvija Statoil” Ls 10800
 Malda Dzelzkalns Ls 2365
 ERGO Ls 1470
 SIA Lāčplēša centrs Ls 1400
 Pēteris Bolšaitis Ls 1400
 Ilze Kalniņa Ls 1410
 Nikolajs un Ingrīda Bulmaņi Ls 1364
 Atis Bredovskis Ls 940
 Andrejs Ozoliņš Ls 1200
 SIA ‘‘Medījumu iepirkumi” Ls 500
 Anonīms ziedotājs Ls 240
 Valērija un Zigurds Miezīši Ls 94
 Malda Dzelzkalns /čeks/ USD 20000
 Gundars Stūris EUR 1540
 ELJA 50 stipendijai:  
 Ingrīda un Imants Lieģis Ls 350
 Krēsliņa-Sila Z.K. Ls 50
 Rasma Kārkliņa Ls 50
 Draugu stipendijai:  
 Anonīms ziedotājs Ls 1345
 Laima un Guntis Bērziņi, godinot V. Vīķi –Freibergu jubilejai Ls 100
 Andra Zommere, godinot Ģ. Kaugaru jubilejā Ls 35
 Antons Mežals EUR 500
KOPĀ Ls 25113
USD 20000
EUR 2040

                                            

Paldies ziedotājiem!

Kā mūs atrast?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Raksti mums