Arhīvs - Jūlijs 2004

Jaunums

Jūlijā beigusies pavasara sesija. Paldies visiem stipendiātiem, kuri iesniedza atskaiti par mācību rezultātiem. Sveicam mūsu gada izcilniekus, kuriem vidējā atzīme ir 9 un vairāk:

Māris Ozols (9,4) Latvija Statoil stipendiāts,
Evita Bārtule (9,1) Zvejnieku ģimenes stipendiāte,
Diāna Suveizda (9,4) Zvejnieku ģimenes stipendiāte,
Zanda Megne (9,3) Māras bankas stipendiāte,
Vita Bešmenova (9,1) Vītolu fonda stipendiāte,
Lāsma Irša (9) Vītolu fonda stipendiāte,
Elena Kalniņa (9) Vītolu fonda stipendiāte,
Lāsma Sietinsone (9,1) Vītolu fonda stipendiāte,
Evija Ļesņevska (9) Vītolu fonda stipendiāte,

06.07.2004. Fondā ciemojas Austrālijas Latvijas biedrība- Melburnā valdes locekle Ērika Ābeles kundze no Austrālijas.

06.07.2004. Fondā viesojas Klāva Sīpoliņa fonda prezidents L. Sīpoliņš.

07.07.2004. NVO simboliska koka veidošanas pasākums Rīgas domē , kas vēstīs sabiedrībai nevalstiskā sektora misiju un nākotnes redzējumu. Ideju koks būs aplūkojams uz kāda mūra Rīgas centrā un tajā ierakstīts Vītolu fonda mērķis.

08.07.2004. Tikšanās ar Jaunsardzes majoru Sergeju Čeveru, Lilitu Mukinu, Ievu Ziedu par Jaunsardzes stipendijas kandidātu .

09.07.2004. NVO centra seminārs “Sabiedriskā labuma komisijas mērķi, pamatprincipi.”

13.07.2004. Tikšanās ar Microsoft Latvia SIA sabiedrisko attiecību vadītāju Baltijas valstīs Ilzi Naglu un akadēmisko programmu attīstības vadītāju Baltijā Līnu Ābolu.

14.07.2004. Vītolu fonda valdes sēdē:

· Atskaite par stipendiātu 2003./04. mācību gada rezultātiem.
· Stipendiātu atlase līgumu pagarināšanai uz 2004./05. mācību gadu.
· Kandidātu atlase intervijai.
· Organizatoriskie jautājumi.

20.07.2004. Latvijā pasniegt viesnīcas” Radi un draugi” stipendijas ieradies Anglijas Daugavas Vanagu fonda valdes loceklis Ādolfs Sīlis. Pasākumu vada viesnīcas izpilddirektors Jānis Jenzis. Viesnīcas “Radi un draugi” stipendijas saņem Daina Binde no Alūksnes, Arnis Atteka no Liepājas, Edīte Barsova no Balviem.

No kreisās: Arnis Atteka, Ādolfs Sīlis ar kundzi Anitu, Daina Binde un Edīte Barsova.

26.07.2004. Klāva Sīpoliņa fonda prezidents Leopolds Sīpoliņa kungs Vītolu fonda birojā pasniedz sava fonda stipendijas Tamārai Pazānei, Austrim Luropam un Zigmāram Strodam.

No kreisās: Austris Lurops, Una Leitāne, Leopolds Sīpoliņš, Tamāra Pazāne, Zigmārs Strods.

27.07.2004. Preiļos Zemessardzes 35. kājnieku bataljona mācību poligonā “Badelka” Jaunsardzes sacensību militārajā daudzcīņā atklāšanā pasniedza pirmo Jaunsardzes stipendiju bijušam jaunsargam no Jēkabpils rajona Laurim Eglītim, kurš studē LU.

No kreisās: Jaunsardzes novada daļas vecākā referenta virsniekvietnieks N.Pastars, Jaunsargu stipendiāts Lauris Eglītis, Majors Sergejs Čevers.

30.07.2004. Seminārs Saulgriežu vasaras skolā Limbažu rajona Katvaros. Paldies nometnes direktorei Ilzei Kreišmanei par ielūgumu.

Ziedojumi:

 Zvejnieka fonds Ls 37100
 SIA Māris Gailis Ls 3000
 SIA Microsoft Latvia Ls 3000
 Dienvidfloridas latviešu biedrība Ls 1064
Kā mūs atrast?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Raksti mums