Arhīvs - Jūlijs 2005

Jaunums

Fondā rosība kā skudru pūznī. Intervijas ar jauniem kandidātiem, līgumu pagarināšana ar esošiem stipendiātiem, mīļi ciemiņi, pasākumi ziedotājiem un stipendiātiem. Ir karsti un atliek vien vēlēties, lai diennaktī būtu kāda stundiņa vairāk.

Jaunas stipendijas:

• Leopolda un Kristīnes Klišānu stipendija.
• Rīgas Fonda biržas 10. gadadienas salidojuma stipendija.

09.07.2005. Ķīpsalas stipendiāti Lilija Krivteža, Mārtiņš Reimanis un Gunārs Dūzens bija ielūgti uz Zaigas un Māra Gaiļu organizēto labdarības pasākumu, kurā tika vākti ziedojumi nākošā gada Ķīpsalas stipendijām. Vakars Gipšu fabrikā, kolosāla opera. Paldies visiem viesiem, kuri atsaucās Gaiļu ģimenes aicinājumam. Pateicoties viņu izvēlei piedalīties pasākumā, kurš tika organizēts no visas sirds, Ķīpsalas stipendijas būs.

Māris Gailis kopā ar Ķīpsalas stipendijas stipendiātiem

12.07.2005. Tikšanās ar Jaunrades fonda prezidentu Imanta Kokaru par sadarbības iespējām.

20.07.2005. Elzas un Ileanes Bolšaitis stipendijas pasākums Lācplēša ielā.

Vai Ziemassvētku vecīti var satikt vasarā? Ja šādu jautājumu uzdotu Stomotoloģijas fakultātes 2. kursa studentei Inetai Gabrānei, viņa atbildētu, ka jā! 7. jūlijā, braukdama uz uzaicināto interviju Ineta pat nenojauta, ka pusstundas laikā mainīsies viņas dzīve. Viņa satikās ar Ileani Bolšaitis, kura pavasarī izlēma, Latvijā dibināt mātes piemiņai stipendiju topošai zobārstei. Dāvanā ziedotāja dāvina datoru, kas atvieglos Inetai sagatavot uzdoto augstskolā. Studijas septembrī Inetai iesāksies savādāk, ir iegūta ne tikai stipendija, bet labs padomdevējs un draugs. Svētku brīdī kopā ar Inetu bija mamma, pagasta priekšsēdētājs Jānis Antaņēvičs, Ileanes Bolšaitis brālis Pēteris Bolšaitis kopā ar sievu, Vītolu fonda dibinātājs Vilis Vītols un citi viesi.

Ileane Bolšaitis kopā ar stipendiāti Inetu Gabrāni

20.07.2005. Tikšanās ar Latvijas Agronomu biedrības ārzemju nodaļas (LAB-AN) vadītāju V. Dzeni no ASV par sadarbības iespējām.

21.07.2005. Klāva Sīpoliņa fonda stipendijas pasākums atpūtas kompleksā „LIDO” Leopolds Sīpoliņa kungs jau tradicionāli trešo gadu ierodas Latvijā, lai godinātu un pasniegtu sava dēla piemiņai veltītu Klāva Sīpoliņa fonda stipendiju trim talantīgiem jauniešiem. Arhitektūras studente Tamāra Pazāne no Alūksnes rajona Liepnas pagasta saņem Klāva Sīpoliņa fonda stipendiju jau otro gadu. Diviem jauniešiem Andreassam Šulcam no Kuldīgas un Jānim Garsilam no Talsiem stipendija bija kā pārsteigums, kas piešķirta reizē ar saņemto vidusskolas atestātu.

Pasākumā piedalījās Sīpoliņa kunga meita Inta Sīpoliņa Zobs, stipendiātu vecāki, V. Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas direktore, skolotāja Inta Kalniņa, Talsu novada fonda pārstāve Iveta Rorbaha.

No kreisās: Klāva Sīpoliņa fonda stipendiāts Andreass Šulcs, Leopolds Sīpoliņš, stipendiāti Tamāra Pazāne un Jānis Garsils

22.07.2005. Fondā ciemiņi no Kanādas. Tikšanās ar Spīdolas korporācijas pārstāvēm Sandru Upeslācis, Astru Rozi par sadarbības iespējām.

25.07.2005. Rīgas Fonda biržas 10. gadadienas salidojumā ziedojumi tiek ieguldīti, lai viedotu viena gada stipendiju. Paldies Kārlim Cerbulim un visiem salidojuma dalībniekiem!

26.07.2005. Fondā ciemojas Uldis un Aija Zommeri no Kanādas.

27.07.2005. Ziedojums no Silvijas un Andreja Zeltkalniem 2006. gada stipendijai. Zeltkalnu ģimene ar 2006. gada 1. janvāri savai stipendiātei sāks maksāt stipendiju Ls 100 mēnesī.

30.07.2005. Lielvārdes pilsētas svētkos pirmo reizi Latvijā tiek piešķirta Lielvārdes novada stipendija Lāsmai Dzintarei. Paldies par sadarbību Ilzei Kreišmanei!

Lielvārdes attīstības fonda prezidents Andris Gribusts pasniedz sertifikātu par stipendijas piešķiršanu Lāsmai Dzintarei

Ziedojumi Jūlijā

 Klāva Sīpoliņa fonds Ls 2500
 Saginavas Latviešu klubs Ls 940
 Lielvārdes attīstības fonds Ls 872
 Kārlis Andrejs Cerbulis Ls 237

 Ķīpsalas stipendijai:

 
      AS Hansabanka Ls 500
      Igors Skoks Ls 300

      SIA KLIPS-B

Ls 50
      Jānis Lasmanis Ls 50
 Aija Ebdene un Brunis Rubess “Draugu stipendijai” Ls 40

KOPĀ:

Ls 5252

Kā mūs atrast?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Raksti mums