Arhīvs - Jūlijs 2006

Jūlijs

Jaunumi

  • Kārļa un Metas Avenu stipendija

  • Viesnīcas "Radi un draugi" 5 stipendijas

Vasara, vasara, vasara! Labākais atvaļinājuma laiks. Fondā visiem gaidīšanas svētki – kandidāti gaida ziņu, ka stipendija piešķirta, mūsu stipendiāti ziņu par līguma pagarināšanu, fonda darbinieki labās ziņas par jaunām stipendijām.

Padomes sēdē izvērtējām stipendiātu gada rezultātus, kandidātiem piešķīrām stipendijas.

Nr.p.k. Pavasara sesijas rezultāti Skaits
1. Kopējais stipendiātu skaits 302
2. Iesnieguši atskaites 295
3. 2005./2006. mācību gada 2.semestra izcilnieki 26
4. Atteikušies no stipendijas 25
5. Stipendiāti, kas 2005./2006.mācību gadā absolvē augstskolas 28
6. Slimības dēļ nav nokārtojuši sesiju 4
7. Sesijas pagarinājums 10
8. Izstājušies no augstskolas 5
9. Nav iesnieguši atskaites 7

Apsveicam stipendiātus, kas veiksmīgi pabeiguši augstskolu un iesnieguši fondā diploma kopiju. Paldies stipendiātiem, kuri izjutuši atbildību pret saņemto ziedojumu un nokārtojuši sesiju godam.

03.07. Evarista un Mārītes Bērziņu stipendiāte Ina Miča tiekas ar ziedotāju Evaristu Bērziņu.

Evarists Bērziņš

06.07. Anglijas Latviešu izglītības fonda priekšsēdis Andrejs Ozoliņš savus stipendiātus aicina uz svētku pusdienām viesnīcas ‘‘Radi un draugi” restorānā. Kopā pie svētku galda viesnīcas ‘‘Radi un draugi” restorānā pulcējās jau esošie stipendiāti Edgars Jēčs, Zane Dzenovska, Arvils Zeltiņš un jaunie stipendiāti, kuri izlaidumā saņēma dāvanu no Anglijas latviešu izglītības fonda – Ls 1000 stipendiju studijām. Anglijas Latviešu izglītības fonds 2004. gadā nodibināja pirmo stipendiju Latvijā. Tā tika piešķirta Edgaram Jēčam no Tukuma rajona. Šogad jūnijā Edgars ieradās fondā, lai iesniegtu atskaiti par sesijas rezultātiem. Edgars mācās izcili, viņa vidējā atzīme ir 9,4. Kopā ar atskaiti viņš iesniedza fonda padomei iesniegumu. ‘‘Esmu saņēmis Anglijas Latviešu izglītības fonda stipendiju divus gadus. Paralēli studijām sāku strādāt laboratorijā. Esmu nolēmis atteikties no stipendijas par labu kādam jaunam studentam.” Pats reiz lūdzis palīdzību jaunietis zina, cik tā 12. klašu beidzējiem svarīga. Ar tādiem jauniešiem fonds lepojas.

Vītolu fonda dibinātāji Vilis un Marta Vītoli, Anglijas Latviešu fonda priekšsēdis Andrejs Ozoliņš kopā ar kundzi un Anglijas Latviešu izglītības fonda stipendiāti

07.07. Klāva Sīpoliņa fonda prezidents pirms došanās uz mītnes zemi Kanādu vēlreiz ciemojas fondā.

13.07. Vītolu fonda padomes sēde.

14.07. Vītolu fonda padomes loceklis Viļa un Carolinas Vītolu mērķziedojums divām stipendijām. Tās novēlētas topošiem būvniekiem.

Vītolu ģimene

19.07. Latvijas Banka 10 stipendiātus, fonda dibinātājus Vili un Martu Vītolus, fonda darbiniekus ielūgusi uz izstādi ‘‘Eiro monētas izcelsme” atklāšanu Rīgas Latviešu biedrības namā. Paldies organizatoriem!

20.07. Daumanta un Birutas Heisteru stipendijas dibinātāja Biruta Heistere savus stipendiātus Edīti Kulmani, Artūru Šimkūnu ielūdz uz svētku pusdienām restorānā "Sarkans".

BIruta Heistere kopā ar saviem stipendiātiem

21.07. Vītolu fonda padomes locekle Valda Auziņa dāvina fondam lielu gumijkoku telpu labiekārtošanai.

26.07. Vēstule par sadarbības turpināšanu no Zvejnieku fonda pārvaldītāja Pētera Zvejnieka. Nākošā gada ALA – Zvejnieku ģimenes stipendijām fonds ziedos $ 120000.

26.07. DV Anglijas fonda priekšsēdētāja vietnieks Ādolfs Sīlis viesojas fondā. Labā ziņa – piecas jaunas viesnīcas ‘‘Radi un draugi” stipendijas, kopā 15 stipendiāti studēs ar šo mērķziedojumu.

Ādolfs Sīlis

26.07. Fondā viesojas Ronalda Makdonalda labdarības organizācijas pārstāvji: vadītāja Janet Burton, John Falletta, Laurel Schumm, ASV Vēstniecības ekonomikas speciāliste Iveta Aizbalte.

No kreisās Vita Diķe, Iveta Aizbalte, Janet Burton, Laurel Schumm, John Falletta, Marta Vītola, Vilis Vītols

26.07. Vītolu fonda kontā ieskaitīts ciems "Latvija" Mičiganas pavalsts, ASV mērķziedojums.

28.07. Vītolu fonda kontā ieskaitīts mērķziedojums Ls 5520 Kārļa un Metas Avenu stipendijai.

 

Ziedojumi Jūlijā

 Ērika Ābele ‘‘Draugu stipendijai” Ls 120
 Anglijas Latviešu izglītības fonds Ls 32468
 Vilis un Carolina Vītoli Ls 1670
 Ciems "Latvija" Mičiganas pavalsts, ASV Ls 1094
 Kārlis un Meta Aveni Ls 5520
KOPĀ: Ls 40872

                                            

Paldies ziedotājiem!

Kā mūs atrast?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Raksti mums