Arhīvs - Jūlijs 2007

 

Jūlijs

Jūlijs – ieies vēsturē ar prezidentu maiņu. Latvijas Valsts prezidente un mūsu ziedotāja Vaira Vīķe – Freiberga beidz 8 gadu darbu prezidentūrā. Paldies par paveikto! Par prezidentu ievēlēts Valdis Zatlers. Apsveicam un vēlam sekmes darbā!
Laiks lietains un vēss, ideāli apstākļi darbam. Notiek ļoti svarīga padomes sēde, kurā pieņem lēmumu, ar kuriem stipendiātiem pagarināt līgumus, pasākums Zvejnieku fondam, intervijas ar kandidātiem, līgumu pagarināšana ar esošiem stipendiātiem, jaunas stipendijas, mīļi ciemiņi fondā un tikšanās, atvadu brīdis no mūsu Ģirta Vītoliņa, Ausmas Acworth – Tolēnas.

Jaunumi

  • Paula un Ariadnes Dzintaru stipendija

  • A/s "Latvijas Krājbankas" stipendija

  • SIA "Baltkrasts" stipendija

  • Viesnīcas "Radi un draugi" stipendija

  • Raivja Aršauska Veselības centra stipendija

05.07. Vēstule no ASV par Paula un Ariadnes Dzintaru mūža stipendiju. Mērķziedojums neaizskaramajā kapitālā $ 69000. Stipendija novēlēta Madonas Valsts ģimnāzijas absolventiem.
Paulis Dzintars dzimis 1921. gadā Madonā, studējis Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātē. Iesaukts leģionā.1945. gada martā smagi ievainots. 1948. gadā beidzis Minsteres Universitāti, 1951. gadā izceļojis uz Ameriku, praktizējis, kā ārsts līdz 70 gadu vecumam, tagad pensijā.
Ariadne (Rida) Dzintars, dz. Orleans, dzimusi arhitektu ģimenē. Beigusi Rīgas pilsētas 2. ģimnāziju, strādājusi kā grāmatvede. 1944. gadā dibina ģimenei ar Pauli Dzintaru, turpmākos gados kopusi ģimenes pavardu. Ir liela rokdarbniece, audēja, interesē viss, kas ar to saistīts. Ģimenē izauguši četri dēli, visiem ir augstākā izglītība.

Paulis un Ariadne Dzintars

06.07.A/s "Latvijas Krājbankas" Komunikāciju un sabiedrisko attiecību speciālists Imants Frederiks Ozols paziņo valdes sēdes lēmumu – tiek dibināta Latvijas Krājbankas stipendija. Katram novadam piešķirta viena stipendija. Latvijas Krājbankas komisija pati izvērtē kandidātus un stipendijas piešķir Martai Jēkulei no Kurzemes, Viesturam Uzuleņam no Vidzemes, Ievai Veselovai no Zemgales un Nadeždai Sveikatei no Latgales.

A/S "Latvijas Krājbankas" prezidents Mārtiņš Bondars

06.07. Anglijas Latviešu Izglītības fonda mērķziedojums 2007./2008. mācību gada stipendijām. Stipendiju skaitu dubulto Emīls Gailis.

Emīla Gaiļa stipendiāti kopā ar Anglijas Latviešu izglītības fonda priekšsēdētāju Andreju Ozoliņu.

06.07. Ausma Acworth – Tolēna tiek guldīta Latvijā, dzimtas kapsētā blakus mātei. Sakot paldies par darbu, kas darīts, mēs atvadāmies.
Ausma neaiziet, viņa paliks mūsu un to stipendiātu sirdīs, kas studēs ar Ausmas sarūpēto naudu.
Stāsts aizsākās 2005. gada jūlijā, kad no Anglijā dzīvojošās latvietes Ausmas Acworth – Tolēnas saņēmām vēstuli, kurā viņa rakstīja:
"Gribēju Jums rakstīt daudz agrāk un Jūs apciemot, bet diemžēl nelaiķa vīra ilgā slimība, un nāve, dzīvi sagrieza ar kājām gaisā. Pati ilgi slimoju, un tagad ņemos ar īpašuma lietām, bet sakarā ar tām, jādomā par testamenta lietām. Mana "nabaga" advokāte man to atgādina jo bieži, un es viņai vēlētos dot kādu konkrētu "pieturas punktu" sakarā ar manu nodomu, atbalstīt kādu projektu Latvijā.
Ja mani plāni neiekritīs grāvī, es ļoti ceru, beidzot atkal padzīvoties Latvijā. Ceru, jau drīz dāvināt vismaz vienu stipendiju."
2006. gada 20. martā Ausma rakstīja:
"Mīļie radi un draugi! Diemžēl šodien speciālists pateica, ka man ir vēzis. Ir skaidrs, ka ir jārēķinās ar samērā ilgu ārstēšanās laiku, un saprotams, ka ilgas pēc Latvijas ir atkal noliktas aizgaldā, par ilgām pēc jums nemaz nerunājot!.."
2006. gada 7. decembrī laikrakstā Diena, izlasīju sludinājumu, kurš vēstīja, ka Anglijā 1. decembrī mirusi Ausma Acworth – Tolēna. Iesāpējās sirds – nepaspēja. Testaments palika neuzrakstīts, sapnis neīstenots.
Tomēr šoreiz tumšajam stāstam ir kāda gaiša nots. Radiniece Vineta Šnore, kārtojot mantojuma lietas, atrada Ausmas rakstītās vēstules Vītolu fondam. Aizgājējas vēlēšanās tika īstenota – 2007. gada 19. jūnijā tika parakstīts līgums ar Vinetu Šnori par Ausmas Acworth – Tolēnas piemiņas stipendiju.
Savu lēmumu Vineta pamato:
"Viņas sapnis bija atgriezties un vecumdienas pavadīt Latvijā, kuru diemžēl neizdevās realizēt. Ausma sarakstījās ar Vītolu fondu par sadarbību, bet smagas slimības dēļ viss palika ieceru līmenī. 2006. gada 1. decembrī viņas dzīves gājums beidzās. Uzskatīju par savu goda lietu vismaz kādu daļu šīs ieceres realizēt tā, kā to būtu vēlējusies Ausma."

Ausma Acworth

06.07. Fonda dibinātāji Vilis un Marta Vītoli ir ASV Dziesmu un deju svētkos. Eslingeniešu salidojumā V. Vītols uzstājas ar pateicības runu.

No kreisās: Marta Vītola, Regīna Zvejniece, Atis Bredovskis, Juris Vītols, Rasma Dinberga, Vilis Vītols , Balva Kūla Bredovska, Alfrēds Grava, Sarmīte Grava.

10.07.Tikšanās ar ziedotāju Jāni Rūvaldu no ASV, kurš Latvijā dibina profesora A. Šmidta stipendiju. Viņš pats tiekas ar kandidātiem restorānā "Vairāk saules". Pēc tikšanās viņš izlemj, ka atbalstīs 2 studentus. 30.07. mērķziedojums divām stipendijām ieskaitīts fonda kontā.
Jāņa vecmāmiņa bija profesora A. Šmidta māsa. Rūvalda ģimene izceļoja no Latvijas 1944. gadā un vēlāk piecus gadus pavadīja Eslingenes nometnē. Tad Rūvaldi aizbrauc uz Des Moines, Iowa. Māsa Skaidrīte mācīja vācu valodu Minneapolis, audzināja trīs bērnus. Jānis saņēma stipendiju Grinnell koledžā, kur ieguva B.S. grādu, vēlāk ieguva arī M.A. un doktora grādus Oregonas Universitātē. Šobrīd viņš ir goda profesors Virdžīnijas Universitātē.
Jānis Rūvalds cer, ka stipendijas saņēmēji apliecinās, ka izglītība var palīdzēt tautas labklājībai, veselībai un veicināt attīstību nākotnē.

Jānis Rūvalds kopā ar Vītolu fonda 2007. gada stipendijas kandidāti.

11.07. Latvijā ar 56 Zvejnieku ģimenes stipendiātiem tiekas Zvejnieka fonda pārvaldītājs Pēteris Zvejnieks.
"Kad skan mūsu izlaiduma valsis, tad parasti sakām paldies tiem cilvēkiem, kas palīdzējuši mums sasniegt iecerēto – mūsu vecākiem, radiniekiem, labākajiem draugiem. Bet mēs, Zvejnieka fonda stipendiāti, esam bagātāki – mums dota ir iespēja pateikt paldies nesavtībai, labestībai un dāsnām sirdīm."
11. jūlijā izlaiduma valsi viesnīcas "Reval Hotel Latvija" Gamma zālē dejoja Zvejnieka fonda pārvaldītājs Pēteris Zvejnieks no ASV, ASV vēstniece Latvijā Catherine Todd Bailey, Vītolu fonda dibinātāji Vilis un Marta Vītoli, stipendiāti un viesi.
2003.gada 14.jūlijā pirmie 26 Latvijas jaunieši saņēma Zvejnieku ģimenes stipendiju, ko dibinājis Andrejs Zvejnieks – talantīgs ķīmiķis, izcils savas tautas patriots un veiksmīgs uzņēmējs. Savā mūžā Andrejs Zvejnieks prata nodarboties ar lietām, kas viņu aizrāva. Dzīves laikā sakrāto naudu ziedoja vienīgajam, kam ticēja, – izglītībai.
Ir pagājuši 4 gadi, kopš Pēteris Zvejnieks viesojās Latvijā un todien sniegtais atbalsts un labā griba padarījusi Latviju bagātāku par daudziem augstāko izglītību ieguvušiem jauniešiem. Mēs esam tie, kas veidos Latvijas nākotni, pateicoties ne tikai iegūtajām zināšanām, bet arī Zvejnieku ģimenes labajai gribai un dāsnajai sirdij.
Šajos gados stipendiju saņēmuši 99 studenti, 27 no viņiem fondā iesnieguši diploma kopijas. 237 745 lati ir ieguldīti Latvijas nākotnes pamatos. Par tik lielu naudu varētu uzcelt pieminekļus un uzbūvēt skaistas ēkas. Bet pieminekļi apsūnos un ēkas novecos, taču jauniešu izglītībā ieguldītais sniedz roku nākotnei.
Arī šogad augstskolu durvis vērs 57 Zvejnieku ģimenes atbalstītie jaunieši. Pieciem no tiem ir piešķirta Andreja Zvejnieka māsas Gaidas Rīsbergas piemiņas stipendija.

Bildes varat skatīties pielikumā.

12.07. Fondu nebeidz pārsteigt Ā. Sīlis. Ierodoties uz fonda padomes sēdi viņš atveda ziņu par 10 jaunām viesnīcas „Radi un draugi” stipendijām. Jaundibinātās stipendijas ir paredzētas tiem jauniešiem, kuri palikuši kandidātu sarakstā no 2006. gada un sekmīgi beiguši 1. kursu. DV Anglijas fonds palīdzēs studēt jau 45 studentiem. 13. jūlijā tiek saņemts arī mērķziedojums studentiem 3 gadu studijām.

Ādolfs Sīlis

12.07. Padomes sēde.

Padomes sēdē izvērtējām stipendiātu gada rezultātus, kandidātiem piešķīrām stipendijas.

Nr.p.k. Pavasara sesijas rezultāti Skaits
1. Stipendiātu skaits 358
2. Iesnieguši atskaites 357
3. 2006./2007. mācību gada izcilnieki 40
4. Atteikušies no stipendijas 19
5. Stipendiāti, kas 2006./2007.mācību gadā absolvē augstskolas 46
6. Slimības dēļ nav nokārtojuši sesiju 2
7. Sesijas pagarinājums 10
8. Izstājušies no augstskolas 2
9. Nav iesnieguši atskaites 1

Apsveicam stipendiātus, kas beiguši augstskolu un iesnieguši fondā diploma kopiju.
Paldies stipendiātiem, kuri izjutuši atbildību pret saņemto ziedojumu un nokārtojuši sesiju godam.

13.07. Tikšanās ar a/s ERGO apdrošināšanas speciālisti Revitu Lapiņu par sadarbības iespējām.

13.07. SIA „Baltkrasts” dibina savu stipendiju, kas novēlēta Rēzeknes rajona Gaigalavas pagasta J. Vītola Mūzikas akadēmijas 1. studentei Lienei Igaunei.

13.07. Ziedotājs Pēteris Bolšaitis savā 70 gadu jubilejā aicināja radus un draugus dāvanu vietā ziedot Fraternitas Lettica filistru biedrības stipendijai.
Dāvinātāji bija dāsni un 1. septembri ar Fraternitas Lettica filistru biedrības – P. Bolšaitis 70 gadu jubilejas stipendiju studijas uzsāks Aleksandrs Berjozkins no Rēzeknes.

Pēteris Bolšaitis

16.07. Ziedotāja Maija Sinka piedalās intervijā. Par Maijas Sinkas pirmo stipendiāti kļūst Daira Boļšija no Rēzeknes rajona Nautrēnu pagasta.

Maija Sinka

18.07. Fondā ar Korp! Talavija stipendiātiem tiekas Klāvs Zichmanis no Toronto. Viņš pirms gada atveda ziedojumu un dibināja Korp! Talavija, Laimoņa Garklāva piemiņas stipendiju. Vajadzēja gadu, lai Latvijas nodaļa izvēlētos stipendiātus.
Laimonim Garklāvam aizejot mūžībā, Toronto kopas tālavieši, novērtējot viņa ilglaicīgo un nesavtīgo darbu Talavijas Toronto kopā, pieņēma lēmumu nodibināt Laimoņa Garklāva piemiņas stipendiju, lai godinātu viņa ilgos un neatlaidīgos centienus pēc augstākās profesionālās izglītības iegūšanas.

Klāvs Zichmanis kopā ar Korp! Talavija, Laimoņa Garklāva piemiņas stipendijas saņēmējiem.

19.07. Fondā viesojas Māra Reķe – Andersone, kura atvedusi Lankasteres Latviešu biedrības ziedojumu Annas Pelsis piemiņai, kura aizgāja mūžībā 2007. gada 10. maijā, 92 gadu vecumā Harisburgā, Pensilvānijā, ASV. Ziedu vietā viņas divi dēli Roberts un Jānis Pelši un meita Inta Zāgers vēlējās, lai aizgājējas radi un draugi ziedotu naudu, kas tiks izmantota Latvijas jauniešu izglītībai. Anna Pelsis bija ilggadīga Lankasteres Latviešu biedrības biedre, kā arī baznīcas locekle. Ilgus gadus slimoja ar akluma slimību, bet dzīvoja viena pati savā mājiņā. Ziedojums Ls 271 pievienots Draugu stipendijai.

Māra Reķe- Andersone

19.07. Fonds saņem mērķziedojumu $ 106000 no Jāņa Strautnieka IN Memoriam Dagnijas Strautnieks piemiņas stipendijai. Ar jaunizveidoto stipendiju studijas uzsāks 6 studenti. Stipendija novēlēta Latvijas Mākslas akadēmijas, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas vai Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes studentiem. Šogad ar jaundibināto stipendiju studijas uzsāks 6 studenti.

20.07. Fondā viesojas PBLA priekšsēdis Jānis Kukainis.

Jānis Kukainis

25.07. Augusta Gregera piemiņas stipendijas dibinātāja Maija Budriha no Vācijas viesojas fondā un tiekas ar stipendiātu Kristapu Kalniņu, tiek pagarināts līgums uz nākamo mācību gadu.

Maija Budriha kopā ar stipendiātu- Kristapu Kalniņu

25.07. Sēru vēsts. Traģiski bojā aizgājis KPMG stipendijas krustēvs, KPMG Riska konsultāciju pakalpojuma menedžeris Ģirts Vītoliņš.
"Mēs klusējot paliekam.. Vējš šalko un mierina mūs, bet tava vieta, kas bija šai dzīvē, ir, bija un vienmēr būs.."

Ģirts Vītoliņš

26.07. Fondā viesojas un līgumu par Kārļa Irbīša piemiņas stipendiju paraksta Latviešu fonda priekšsēdētājs Valdis Bērziņš. Turpmāk tā uzticēta administrēt Vītolu fondam.
Latviešu Fonds pārvalda mirušā Kārļa Irbīša mantojumu. Pazīstamais lidmašīnu attīstītājs, kas Latvijā konstruēja un izmēģināja lidmašīnas VEFā, trimdas gados dzīvoja Montreālā un savu darbu turpināja Kanadair rūpnīcā. Irbītis ir daudzu tehnisku rakstu autors. Pēc pensionēšanās viņu uzaicināja par konsultantu Kanadair lidmašīnu fabrikā un MakGill universitātē. Viņš bija Kanādas Aeronautikas un izplatījuma institūtā un amerikāņu Aeronotikas un astronautikas institūtā. Viņš bija goda biedrs vairākās latviešu organizācijās. 1992. gada Latvijas Zinātņu akadēmija piešķīra Irbītim Goda doktora grādu. Dr. Sci.h.c. miris 1097. gada 13. oktobrī savas 93. dzimšanas dienas priekšvakarā.
Novēlējums ir saistīts ar norādījumu dibināt Kārļa Irbīša piemiņas stipendiju „aeronautikā, aviācijā, tehniskās zinātnēs, vai izlietot stipendijām citā nozarē, ja ir izcili kandidāti.

Valdis Bērziņš

26.07. Fondā viesojas Lankasteres Latviešu biedrības vadītāja Dzidra Ziedone no ASV.

Dzidra Ziedonis

27.07. Mērķziedojums no LATS Kanādā B. Rubess 80 gadu jubilejai.

Bruno Rubess

30.07. Tikšanās ar Taipes misijas pirmo sekretāru Latvijā Andu Chin. Saruna par studiju iespējām Taivānā.

Andu Chin

31.07. Fondā viesojas ziedotājs Raivis Aršauskis. Jaundibinātā Raivja Aršauska Veselības centra stipendija piešķirta Rīgas Stradiņa universitātes Rehabilitācijas fakultātes 1. kursa studentei Līnai Heinackai.

Raivis Aršauskis ar stipendiāti

International School of Latvia 10. klases skolniece Agnese Penke strādāja kā voluntieris fondā laika posmā no 2007. gada 1. jūlija līdz 2. augustam. Paldies par darbu!

Agnese Penke

Ziedojumi Jūlijā

 Jānis Strautnieks Ls 53313
 Anglijas Latviešu Izglītības fonds Ls 85978
 viesnīca "Radi un draugi" Ls 32400
 John Ruvalds Ls 2022
 SEB Unifondi Ls 1080
 SIA Baltkrasts Ls 1080
 LATS, Bruņa Rubess 80 gadu jubilejai Ls 473
 Lankasteres Latviešu biedrība (Draugu stipendijai) Ls 271

KOPĀ:

Ls 176 617

                                            

Paldies ziedotājiem!

How to find us?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Contact us