Arhīvs - Jūlijs 2008

 

AKTUALITĀTES JŪLIJS

Ziedu ballē tikās Vītolu fonda ziedotāji un stipendiāti, lai svinētu svētkus labestībai, dāsnumam un sirds gudrībai.

Laikā, kad viss ir pārdodams un pērkams, brīnums ir ziedotāju un stipendiātu sadarbība. 2008./2009. mācību gadā fonda mērķim – stipendiju veidā palīdzēt spējīgiem, centīgiem maznodrošinātiem jauniešiem studēt kādā Latvijas augstskolā – pievienojušies 128 ziedotāji. Stipendijas dibinājuši latvieši no dažādām pasaules valstīm: Latvijas, Anglijas, ASV, Austrālijas, Kanādas, Venecuēlas, Vācijas, Zviedrijas.

Zvaigžņotajās un naktsvijoļu smaržas piepildītajās vasaras naktīs ir pavisam viegli noticēt, ka uz mums uzmanīgi un labvēlīgi noskatās Emīls Gailis, Edvīns Kalniņš, Dagnija Strautnieks, Baiba Cīrule, Mārīte Bērziņa, Gaida Rīsbergs, Hermīne Medne, Roberts Slokenbergs, Juris Grava, Arveds Celms, Rūta Cālīte un vēl daudzi, daudzi citi, kuru piederīgo izveidotās piemiņas stipendijas palīdzēs ne vienam vien Latvijas jaunietim īstenot sapni par izglītību un nodrošinātu nākotni.

Stipendiātiem un viņu ziedotājiem bija jāsatiekas, jo dvēselēm, tāpat kā zvaigznēm, ir savas riņķošanas orbītas. Tās sastopas. Mums tikai liekas, ka tā ir nejaušība. Dzīve to pierādījusi ne reizi vien. Kāpēc tā notiek, to nevar izskaidrot, tikai nojaust tai brīdī, kad skatās zvaigznēs un kad sirds ir tik pilna labiem vārdiem, it kā būtu ar ziediem apbirusi, un liek domām ziedēt kā naktsvijolēm, baidoties noticēt, ka brīnums īstenībā, nevis sapnī šoreiz būs noticis ar tevi pašu. Un brīnums – tā ir satikšanās ar devīgiem un labestīgiem ļaudīm.

Nākošajā mācību gadā Vītolu fonds spēs palīdzēt 534 jauniešiem uzsākt vai turpināt studijas. Stipendijas lielumu nosaka katrs ziedotājs, tā ir no Ls 1000 līdz Ls 2000 gadā. Mācību gada laikā stipendijās plānots izmaksāt vairāk kā Ls 600 000.

 

Jaunums

 • Valdemāra un Zinaidas Zāgaru piemiņas stipendija
 • Dzintara un Birutas Abulu stipendija
 • John Rūvalda stipendija

Jūlijs ir īpašs mēnesis Uldim Gravam! Rīkojot savu 70 gadu jubileju, viesiem izsūtīja ielūgumu, kurā bija lūgums dāvanu vietā ziedot Ulda Grava jubilejas stipendijai. Ja Vītolu fondam būtu Ginesa rekordu grāmata, tad Ulda vārds tur tiktu ierakstīts lieliem burtiem. Viņa radi, draugi, paziņas, viņa darba un talanta pielūdzēji kopā saziedojuši vairāk kā Ls 5000. Tā nodrošina stipendiju vienam studentam četrus gadus. Kā jau liels patriots savu stipendiju Uldis piešķīra novadniekam no Liepājas.

Paldies Ulda viesiem par dāsnajiem ziedojumiem!


Uldis Grava

01.07. Fondā viesojas John Rūvalds. Pagājušā gadā ziedotājs dibināja divas profesora A. Smidta goda stipendijas. Šogad stipendiju skaits pieaug, viena no tām būs John Ruvalda stipendija.


No kreisās Vilis Vītols, stipendiāts Madars Virza un John Rūvalds.

02. 07. Lielais gada pasākums ‘‘Ziedu balle”. Uz pasākumu ieradušies vairāk kā 500 viesi. Pasākuma dalībniekus uzrunāja fonda dibinātājs Vilis Vītols, ziedotājs Guntars Kokorevičs, PBLA priekšsēdētājs Mārtiņš Sausiņš. Pārsteigumu sagādāja ansamblis ‘‘Putnu balle”, kas sveica svētku viesus ar lielisku priekšnesumu. Paldies ansambļa menedžerei Anetei Kalniņai un visiem lieliskiem dziedātājiem! Paldies viesnīcas Reval Hotel menedžerim Jānim Priedem un viņa komandai!

03. 07. A/S Latvijas Krājbankas mērķziedojums stipendijām.


M.Bondars kopā ar stipendiju konkursa Aeroplāns labāko darbu autoriem.

 

Fondā viesojas ziedotāji Viesturs un Edīte Zariņi, Klāvs Zichmanis, John Rūvalds, Maija Ziedaine.


Klāvs Zichmanis


John Rūvalds


Maija Ziedaine

07.07. Fondā viesojas ziedotāja Dzidra Ziedonis un Ileana Zāgars Jones, kura dibina vecāku Valdemāra un Zinaidas Zāgars piemiņas stipendiju.


Dzidra Ziedonis


Ileana Zāgars Jones

Fondā viesojas ziedotāji Alfrēds un Sarmīte S. Gravas. Viņi ir mūža stipendiju dibinātāji. Abi Latvijā ieradušies uz Ziedu balli.


Alfrēds un Sarmīte S. Gravas

08.07. Uz sava stipendiāta Kristapa Kalniņa izlaidumu no Vācijas atbraukusi ziedotāja Maija Budriha, kura pirms trim gadiem dibināja krustēva Augusta Gregera piemiņas stipendiju.


Stipendiāts Kristaps Kalniņš un Maija Budriha

Fondā viesojas ziedotājs Atis Bredovskis.


Atis Bredovskis

 

Fondā viesojas ziedotāja Biruta Heistere ar dēlu Andri. Pirms trim gadiem Biruta dibināja vīra piemiņai divas stipendijas. Šogad ģimene nolēmusi stipendiju skaitu palielināt. Tiek slēgts līgums par trešo Daumanta un Birutas Heisteres stipendiju.


Biruta Heistere

Mērķziedojums Aivara Sluča stipendijai. Pavasarī Aivars viesojoties Latvijā dibināja trīs stipendijas. Izlasot kandidātu pieteikumus un izvēloties sev stipendiātus, viņš izlēma stipendiju skaitu palielināt. Ar Aivara Sluča stipendijām studijas uzsāks 4 jaunieši.


Aivars Slucis

Fondā viesojas ziedotājs Evarists Bērziņš.


Evarists Bērziņš

09.07. Fondā viesojas korporācijas Fraternitas Lataviensis Kanādas kopast/l seniors Mārtiņš Gaide ar sievu. Mārtiņš bija viens no organizatoriem, lai Latvijā dibinātu korporācijas ”Fraternita Lataviensis” – Alfrēda un Almas Apses piemiņas stipendiju. 25. martā tika noslēgts līgums, jūlija padomes sēdē apstiprināts 28. aprīļa konventa rekomendētais kandidātu saraksts. Jūnijā tika saņemts mērķziedojums 11 korporācijas ”Fraternita Lataviensis” – Alfrēda un Almas Apses piemiņas stipendijām. Visi stipendiāti piedalījās Ziedu balle, Mārtiņš ar viņiem tikās korporācijā.


Mārtiņš Gaide ar sievu

Brunis Rubess ziedo Artūra Cipuļa stipendijai sēklas naudu.


Brunis Rubess

10.07. Guntas Cepurītes mērķziedojums.


Gunta Cepurīte

11. 07. Intas Ķirses mērķziedojums stipendijai.


Inta Ķirse

Birutas Heisteres mērķziedojums stipendijai.

16.07. ERGO mērķziedojums jūlija stipendijām.

17.07. Ģirta un Lienas Kaugaru mērķziedojums stipendijai. Sveicot Uldi Šmidchenu 70 gadu jubilejā, Kaugaru ģimene ziedoja Draugu stipendijai.


Ģirts un Liena Kaugari

18.07. Padomes sēde.

Padomes sēdē izvērtējām stipendiātu gada rezultātus, kandidātiem piešķīrām stipendijas.

ATSKAITE PAR STIPENDIĀTIEM

Nr.p.k Pavasara sesijas rezultāti Skaits
1. Kopējais stipendiātu skaits 494
2. Iesnieguši atskaites 488
3. 2007./2008.m.g. 2.semestra izcilnieki 51
4. Atteikušies no stipendijas, jo sākuši strādāt 22
5. 2007./2008.m.g. absolventi 50
6. Nav nokārtota sesija 15
7. Izstājušies no augstskolas 2
8. Nav ziņu 4

Nr.p.k. Skaits
1 Stipendiju skaits 540
2 Stipendiātu skaits, ar kuriem līgumi tiek pagarināti 380
3 Kandidātu skaits, kam tika piešķirtas stipendijas 160
4 Kandidātu pieteikumu skaits uz 2008./2009.m.g. 390
5 Atteikumu skaits kandidātiem 46
6 Kandidāti 184

VF administrētās stipendijas uz 2008./2009.m.g.Apsveicam stipendiātus, kas beiguši augstskolu un iesnieguši fondā diploma kopiju.

Paldies stipendiātiem, kuri izjutuši atbildību pret saņemto ziedojumu un nokārtojuši sesiju godam.

21.07. Tikšanās ar Anglijas Latviešu fonda priekšsēdētāju Andreju Ozoliņu par sadarbību nākamajā mācību gadā. Anglijas latviešu izglītības fonda mērķziedojums Ls 107 248, kas nodrošinās stipendiju 78 studentiem. Saņemts Andreja un Dulcie Ozoliņu mērķziedojums stipendijai. Nākošā mācību gadā Anglijas Latviešu izglītības fonds turpina tradīciju un saviem stipendiātiem dāvina biļeti uz operu.


Andrejs Ozoliņš

Saņemts mērķziedojums Dienvidfloridas latviešu biedrības stipendijai.


Dienvidfloridas Latviešu biedrības pārstāvji


 

22.07. Fondā viesojās ziedotāji Ināra un Gunārs Reiņi.


Ināra un Gunārs Reiņi

Ziedotāja Ileane Bolšaitis pagarina sadarbības līgumu un ieskaita mērķziedojumu Ileanes un Elzas Bolšaitis stipendijai.


Ileane Bolšaitis

Fondā viesojas Vaira Pelēķis Kristofere.


Vaira Pelēķis Kristofere

25.07. Fondā viesojas Adelaides latviešu biedrības kasiere Velta Voitkuns.


Adelaides Latviešu biedrības pārstāvji

30. 07. Fondā viesojās Dzintars un Biruta Abuli. Pagājušā mācību gadā Biruta bija iniciators Ausekļu ģimnāzijas audzēkņu stipendijai. Tā tika nodibināta uz gadu no grāmatas pārdošanas nopelnītās naudas. Šoreiz abi ieradušies ar mērķi dibināt Latvijā savas ģimenes stipendiju, kas tiek piešķirta LU, Filoloģijas fakultātes studentam.

   


  Dzintars un Biruta Abuli

  Fondā viesojas Ārija un Vilis Mileiko no Kanādas.

   


  Vilis un Ārija Mileiko

  Andreja Alfreda un Silvijas Zeltkalnu mērķziedojums trim gadiem.

  Silvija un Andrejs Zeltkalni bijuši bēgļu nometnēs Vācijā, pēc tam izceļojuši uz Angliju, vēlāk devušies uz Kanādu. Ģimenē izaudzināts dēls Māris. Mūžs pagājis darbā un aktīvā līdzdalībā Toronto latviešu sabiedrības pasākumos. Abi prot saskatīt ap sevi skaisto un vērtīgo. Andrejs, būdams izcils fotogrāfs, to iemūžina attēlos. 2004. gadā viņi dibina Andreja un Silvijas Zeltkalnu ģimenes stipendiju. Stipendiāte Ilze Bernāne ir izskolota, šogad Zeltkalnu ģimenei jauns stipendiāts.


  Alfreds un Silvija Zeltkalni


   

ZIEDOJUMI JŪLIJĀ

Anglijas Latviešu izglītības fonds

Ls 107248

Andrejs Alfreds un Silvija Zeltkalni

Ls 4200

A/S Latvijas Krājbanka

Ls 4320

Aivars Slucis

Ls 1411

Gunta Cepurīte

Ls 1400

Inta Ķirse

Ls 1400

Biruta Heistere

Ls 1400

Ģirts un Liena Kaugari

Ls 1400

Valdis Andrejs Ozoliņš

Ls 1500

ERGO

Ls 1260

Ileane Bolšaitis

Ls 1080

Dienvidfloridas Latviešu biedrība

Ls 873

Ileana Zāgars Jones/ čeks/

$ 2000

Draugu stipendijai

 

Bruno Rubess/Artūra Cipuļa stipendijai/

Ls 30

Girts un Liena Kaugari /U. Šmidchena 70g. jubilejā/

Ls 32

ELJA50

 

P.S. Imanta Lieģa darba kolēģi

Ls 70

Rutas Cālītes piemiņas stipendijai

 

Andris Arno Tots Kadeģis

Ls 50

Ulda Gravas jubilejas stipendijai

 

Līga Morusa un Inta Moruss-Wiest

Ls 50

Dzintra Bungs

Ls 30

Jānis Šķiņķis

Ls 50

Oļegs Imants Balodis

Ls 100

Silva Bendrāte

Ls 30

Dzintra un Andrejs Straubergi

Ls 50

Rasma un Uldis Kariņš

Ls 100

Solvita Āboltiņa

Ls 50

Anda un Andris Treji

Ls 100

Stava Nils Olav

Ls 80

Uldis Mārtiņš Klauss, Brigita Klausa

Ls 100

Sigurds Grava (USD 1000.70)

Ls 442

Ieva M. Laukers un Justs N. Karsons

Ls 200

Roberts Rūsis

Ls 250

Ilmārs Rimševics

Ls 200

Aina Ābols- Nagobads

Ls 100

Laima un Guntis Bērzini

Ls 100

Uldis Simsons

Ls 100

Vaira Vīķe-Freiberga

Ls 100

Ģirts Zeidenbergs

Ls 100

Dīna Šillere, Anita un Daumants Hāzneri

Ls 100

Zv, advokāte Astra Stārasta

Ls 100

Artūrs Krišjānis Kariņš

Ls 100

Karīna Pētersone

Ls 50

Ainārs Latkovskis

Ls 20

Valters Nollendorfs

Ls 50

Gundars Lauva

Ls 70

Pauls Gundars Bērziņš

Ls 50

Jānis Patmalnieks

Ls 30

Ingrīda Circene

Ls 30

Izolde Ziversa-Preisa

Ls 50

Darija Juškevica

Ls 20

I.Resnis un M. Pabērza

Ls 50

Pekka Juhani Wuoristo

Ls 50

Ingrīda Šmite

Ls 50

PBLA pārstāvniecība

Ls 50

Andrejs Bērziņš

Ls 40

Iveta Mediņa

Ls 40

Baiba Bebre

Ls 40

Ligita Damberga

Ls 30

Ivo Kušķis

Ls 30

Rita Balode

Ls 25

Sandra Kalniete

Ls 20

Artis Kampars

Ls 50

Arnolds Christian de Fine Skibsted

Ls 30

Mawe Timothy

Ls 30

Tālivaldis un Zīle Dumpis, Maija Wolf

Ls 200

Oļģerts Raimonds Pavlovskis

Ls 25

Juris un Gita Mednis

Ls 100

Velta Voitkuns

Ls 41

Kārlis un Broņislava Ķuzulis

Ls 88

Vaira Inta Kristofere

Ls 50

Vladimirs Tiškunovs

Ls 50

Zinta Jansone

Ls 100

Ingrīda Meierovica

Ls 30

Vilis un Marta Vītoli

Ls 100

Kārlis Roberts Straubergs

Ls 90

Taipei misija LR

Ls 440

Martin un Rita Latsons /čeks/

$ 250

Ilgvars un Aija Spilners /čeks/

$ 200

Silvija Rutenbergs

$ 300

KOPĀ

Ls132 525+ $2750Paldies ziedotājiem!

Kā mūs atrast?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Raksti mums