Arhīvs - Jūnijs 2005

Jaunums

Vasara! Vasara! Vasara!

Ka dabā, tā arī fondā- viss notiek! Četras jaunas stipendijas:

• Kārļa Cīruļa mūža stipendija.
• Oskara un Irenes Dumpju fonda mūža stipendija.
• Līgas Korsts Streipas un Laimoņa Streipa piemiņas stipendija.
• Ojāra Štāka stipendija.

Fondā stipendiāti steidz kārtot līguma saistības - katru dienu viņi ierodas ar mācību sesiju rezultātiem, pateicības vēstulēm ziedotājiem. Ir arī pārsteigumi fonda darbiniekiem: ziedi, pīrādziņi, meža zemenes... Sākas jauno stipendiju pasniegšanas pasākumu bums!

2005./2006. mācību gadam kandidātu pieteikšanās noslēdzās 1. jūnijā, pa pastu vēl jūnija sākumā saņēmām 90 pieteikumus. Nākošā gada stipendijām pieteikušies 294 kandidāti.

02.06.2005. Fondā, lai veidotu mūža stipendiju, ierodas Kārlis Cīrulis no ASV un neaizskaramā kapitālā ziedo Ls 20000.

Kārlis Cīrulis

03.06.2005. Tikšanās ar Elfrīdas un Jāņa Rutkus fonda prezidentu Māri Šlokenbergu. Saruna par nākošā gada sadarbību.

06.06.2005. Ziņa no ASV. Latvijā būs jauna Ojāra Štāka stipendija.

Ojārs Štāks

Vairāk lasiet sadaļā: STIPENDIJAS

07.06.2005. 2004. gada pārskats nodrukāts. Tas ceļos pie ziedotājiem, stipendiātiem, draugiem.

Paldies par darbu: māksliniecei Maijai Līdumai, SIA „Ulma” valdes priekšsēdētājam Uldim Sunepam un viņa komandai, literāram redaktoram Oskaram Lapsiņam.

08.06.2005. Ciemos Klāva Sīpoliņa fonda prezidents Leopolds Sīpoliņš.

08.06.2005. Tikšanās ar SEB Unibankas Sponsorēšanas projekta vadītāju Jāni Lielāmeru.

09.06.2005. Fraternitas Lettica filistri biedrības valde intervē kandidātus Anatola Dinberga fonda stipendijai.

No kreisās- M.Roze, A.Runčis, P.Bolšaitis, A.Demčenkovs, J.Jautzeme

14.06.2005. Tikšanās ar dzejnieci Margitu Gailītis.

17.06.2005. Pirmie Jāņu bērni Madonas rajona Bērzaunes pagastā ir pārsteigums - Andrejs Ozoliņš, Anglijas latviešu izglītības fonda priekšsēdis, kopā ar kundzi ieradies no Anglijas, lai godinātu Madonas rajona divus izcilus 12. klases absolventus- Zani Dzenovsku un Arvilu Zeltiņu, piešķirot tiem stipendijas. Viņus sveikt bija ieradies Anglijas latviešu izglītības fonda pirmais stipendiāts Edgars Jēčs, skolu direktores, skolotāji, vecāki. Paldies par skaisto pasākumu un dienu Bērzaunes pagasta priekšsēdētājai V. Lambertei.

Anglijas latviešu izglītības fonda priekšsēdis kopā ar saviem stipendiātiem

16.06.2005. Vītolu fonda padomes sēde.

17.06.2005. Alojas Ausekļa vidusskolā Toms Tinkuss saņem LIC GOTUS stipendiju. Direktora dēla Ata Švinka uzdevumā viņu sveic Juris Švinka.

21.06.2005. Sestdien Latvijas vidusskolu izlaidumos direktori priecīgo ziņu paziņoja Karīnai Komarovai (Rēzeknes raj., Stoļerovas pag.), Lindai Piliņai (Balvu raj., Rugāju pagasts), Aleksam Knokam (Bauskas raj., Rundāles pag.), Uldim Krišānam (Balvu raj., Baltinavas pag.), Ērikam Skaparam (Jēkabpils raj., Salas pag.), Inesei Krēģerei (Aizkraukle).

21. jūnijā Latvijā ieradies PBLA priekšsēdis Jānis Kukainis, PBLA kultūras fonda priekšsēde Vija Zuntaka un valdes locekļi Andrejs Ozoliņš, Lauma Vlasova, lai godinātu izcilos, centīgos jauniešus un pasniegtu sertifikātu par Ls 830 stipendijas piešķiršanu. Kopā ar stipendiātiem Rīgas Latviešu biedrības namā ieradušies vecāki, pašvaldību vadītāji, skolu direktori. Skan dziesmas, pateicības vārdi. Skaisti!

PBLA valde kopā ar 12 stipendiātiem

24.06.2005. JĀŅI! Tradicionālu sveicienu Jāņos sūta Zvejnieku fonda prezidents Pēteris Zvejnieks- Zvejnieku ģimenes stipendijām 100000$. Urrā!

29.06.2005. Fraternitas Lettica filistru biedrības- Anatola Dinberga fonda stipendijas pasniegšanas pasākums. Vislaimīgākais bija Aleksandrs Demčenkovs. Viņu sveic pasākuma vadītājs Pēteris Bolšaitis, Fraternitas Lettica filistru biedrības priekšsēdis Modris Roze, klases audzinātāja. Pasākumā piedalās viesi no Vašingtonas Vilnis Baumaņa kungs ar kundzi, no Austrālijas Aleksandrs Impols ar kundzi. Paldies organizatoram Pēterim Bolšaitis.

Aleksandrs Demčenkovskopā ar Rīgas 1. ģimnāzijas skolotāju

29.06.2005. Fondā viesojas Oskars Dumpe no Kasnādas, lai dibinātu ģimenes mūža stipendiju.

29.06.2005. Kārlis Streips iztulkojis 2004. gada pārskatu angļu valoda. Viņa darbs ir ziedojums fondam. Vecāku piemiņai Kārlis Streips kopā ar māsām vēlas dibināt Līgas Korsts Streipas un Laimoņa Streipa piemiņas stipendiju. Paldies Kārlim Streipam par darbu pie tulkojuma un stipendiju.

30.06.2005. Fraternitas Lettica filistru biedrības- Anatola Dinberga fonda stipendiāts Aleksandrs Demčenkovs dienas cilvēks laikrakstā „Diena”. Paldies žurnālistei Teklai Šaiterei.

Ziedojumi Jūnijā

 Kārlis Cīrulis Ls 20000
 Ojārs Štāks Ls 926
 Fraternitas Lettica filistru biedrība Ls 872
 Anglijas latviešu izglītības fonds Ls 255
 Kārlis Streips Ls 200

KOPĀ:

Ls 22253

How to find us?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Contact us