Arhīvs - Jūnijs 2006

Jūnijs ir karstākais laiks fondā – 300 stipendiāti iesniedz savas atskaites par paveikto 2. semestrī, padomes sēde, kurā izskatīti 354 kandidātu pieteikumi, izdots 2005. gada darbības pārskats, organizēti pasākumi stipendiju veidotājiem, tikšanās ar mīļiem ciemiņiem, godam nosvinēti Jāņi.

 

Jaunumi

  • Emīla Gaiļa stipendija

02.06. Vītolu fonda padomes sēde.

06.06. Klāva Sīpoliņa fonda prezidents Leopolds Sīpoliņš un viņa meita Anda Sīpoliņa tiekas ar saviem stipendiātiem. Tiek pagarināts sadarbības līgums un ieskaitīts mērķziedojums Ls 2136.

Anda un Leopolds Sīpoliņš

08.06. Fondā viesojas Dienvidfloridas latviešu biedrības valdes loceklis Gunārs Ozols. Sadarbība turpinās, mērķziedojums vienai stipendijai Ls 1092.

Dienvidfloridas latviešu biedrības valdes loceklis Gunārs Ozols kopā ar Dienvidfloridas latviešu biedrības stipendiāti Agnesi Nastaju.

12.06. 2005. gada darbības pārskats ir gatavs un ceļos pie sadarbības partneriem, stipendiātiem, interesentiem.
Paldies valsts prezidentei Vairai Vīķei – Freibergai par vēlējumu Vītolu fondam. Paldies par ieguldīto darbu gada pārskata tapšanā māksliniekam Normundam Pucim, žurnālistei Valdai Ģeģerei, fotogrāfam Jānim Brencim, literāram redaktoram Oskaram Lapsiņam, tipogrāfijai „Imanta” un visiem ziedotājiem, kas sūtīja savus dzīves stāstus, uzņēmumu aprakstus, fotogrāfijas no ģimenes arhīva.

Vītolu Fonda 2005. gada darbības pārskats

14.06. Ciemiņi no Kanādas Atis Bredovskis un Balva Kūla.

No kreisās Vītolu fonda dibinātājs Vilis Vītols, Balva Kūla un Atis Bredovskis

15.06. Janvārī sāktas sarunas, maijā noslēgts sadarbības līgums, bet jūnijā ieskaitīts mērķziedojums – Ls 120000 Buduļu ģimenes stipendijām, kuras saņems 20 topošie mediķi. Līgums paredz ziedojumu iztērēt 10 gados.

Hermaņa Buduļa dēls Leonids, viņa sieva Lidija, aizmugurē, no kreisās puses viņu bērni Ilze, Ēriks un Anna

16.06. Fondā viesojas Talsu novada fonda direktors Mareks Indriksons.

Talsu novada fonda direktors - Mareks Indriksons

17.06. Daudzās Latvijas vidusskolās izlaidums. Īpaši izlaiduma valsis skan jauniešiem, kuri saņēma ziņu, ka piešķirta stipendija studijām. Par savām stipendijām izlaidumos pavēstīja PBLA, Anglijas Latviešu izglītības fonds. Kornelija Dinberga piemiņas stipendija izlaidumā tika dāvāta Rihardam Zbitkovskim no Tukuma rajona. Lielvārdes attīstības fonda projektu direktore Ilze Kreišmane Lielvārdes novada stipendiju izlaidumā dāvina Lindai Laurai. Talsu attīstības fonds stipendiju skaitu dubulto.

19.06. Satriecoši laba ziņa no Anglijas Latviešu izglītības fonda priekšsēdētāja Andreja Ozoliņa. Anglijā dzīvojošais tautietis Latvijā dibina Emīla Gaiļa stipendijas, uzticot tās administrēt Vītolu fondam.

20.06. PBLA ik gadus ziedo latvieši daudz dažādās pasaules valstīs. 20. jūnijā par ziedojumu paldies saka 16 jaunieši un viņu ģimenes. Bez piešķirtās stipendijas viņi nespētu uzsākt studijas un studēt. PBLA stipendijas maznodrošinātiem, centīgiem, talantīgiem jauniešiem dibināja 2004. gadā. Ik gadus ziedojumu un stipendiju skaits pieaug. 2004.gadā mērķziedojums stipendijām $10000, 2005.gadā - $20000, 2006.gadā - $30000. Jau par tradīciju kļuvis, ka PBLA priekšsēdis Jānis Kukainis ierodas Latvijā, lai kopā ar PBLA stipendiātiem ielīgotu Jāņus. 20. jūnijā svētku galds klāts kafejnīcā Hromets, lai kopā ar 12 esošiem stipendiātiem sveiktu 4 jaunos - Santu Kalvu (Ogres raj., Ķeipenes pag.), Tomu Beinertu (Valmieras raj., Vaidavas pag.), Gati Narvaišu (Dobele), Reini Tropiņu (Ventspils raj., Ugāles pag.). Izlaidumā viņi saņēma priecīgo ziņu, ka piešķirta PBLA stipendija. Pateicoties PBLA ziedotājiem daudzās latviešu sētās Līgo dziesmas skanēs priecīgi. Ar PBLA stipendijām 1. septembrī studijas uzsāks 16 studenti. Svētku pusdienās kafejnīcā „Hromets” kopā ar Kukaini piedalījās PBLA valdes locekle Aija Ebdene, Astrīda Jansone, stipendiāti.

PBLA stipendiāti kopā ar saviem labdariem

20.06. Fondā viesojas ciems „Latvija”, Mičiganas pavalsts, ASV priekšsēdētājs Ārijs Vilemsons kopā ar mazmeitu. Viņš atvedis mērķziedojumu ciems „Latvija”, Mičiganas pavalsts, ASV stipendijai - $2000.

Ciems ''Latvija'' Mičiganas pavalsts, ASV priekšsēdētājs Ārijs Vilemsons

20.06. Vītolu fonds svētkos saņem ļoti garšīgu dāvanu no stipendiātes Baibas Ērmanes vecākiem. Tādu torti vienas apēst nespējām, tāpēc to notiesājām PBLA svētku pasākumā. Paldies Baibas vecākiem. Apēdusi kārumu Aija Ebdene teica: ”Tā ir garšīgākā torte, ko esmu Latvijā ēdusi.”

saldā dāvana

23.06. Latvijā LĪGO un svin Jāņus. Vītolu fonds sveic savus sadarbības partnerus: Jāni Kukaini, Jāni Grāmatiņu, Jāni Lielāmeru, Jāni Kleinbergu, Jāni Vējiņu, Jāni Andersonu.

27.06. Fondā viesojas avīzes „Austrālijas latvietis” galvenā redaktore Brigita Liepiņa.

Brigita Liepiņa

28.06. Fondā viesojas ziedotāja Sarmīte Andersone Šveics. Viņa iepazīstas ar kandidātu sarakstu un izvēlas intervijai 8 jauniešus.

29.06. Fondā viesojas ziedotājs no ASV Evarists Bērziņš. Reizē prieks mijas ar skumjām, jo stipendiju dibināja abi ar Mārīti Bērziņu, bet 5. februārī Mārīte Bērziņa aizgāja aizsaulē. Evarista Bērziņa sadarbība ar Vītolu fondu turpināsies. Mērķziedojums $2000 nākošā gada Evarista un Mārītes Bērziņu stipendijai.

Evarists Bērziņš kopā ar Evarista un Mārītes Bērziņu stipendiāti Innu Miču

 

Ziedojumi Jūnijā

 Klāva Sīpoliņa fonds Ls 2136
 Dienvidfloridas Latviešu biedrība Ls 1092
 Ēriks Buduls, Anna Buduls, Ilze Groves Ls 120000
 Evarists Bērziņš Čeks $2000
 Ciems” Latvija”, Mičiganas pavalsts, ASV Čeks $2000
KOPĀ: Ls 123228 + $4000

                                            

Paldies ziedotājiem!

Kā mūs atrast?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Raksti mums