Arhīvs - Jūnijs 2007

 

Jūnijs

Jūnijs – izlaiduma laiks. Stipendiāti laimīgām sejām ar puķu pušķiem ciemojas fondā un stāsta par aizvadīto pusgadu. Nu jau par tradīciju kļuvis PBLA stipendiātu ikgadējā ielīgošana kopā ar PBLA valdes locekļiem. Šogad ielīgojām maizes ceptuvē "Lāči". Notiek padomes sēdē, kurā izvērtējam kandidātu pieteikumus. Ik pa brīdim fondā viesojas kāds mīļš ciemiņš. Darbs neliedz mums jautri nolīgot un nosvinēt Jāņus.

Jaunumi

  • Jēkaba un Elzas Otlans piemiņas stipendija

  • Latviešu fonda Kārļa Irbīša piemiņas stipendija

  • Ausmas Acworth – Tolēnas piemiņas stipendija

  • SEB Unifondi stipendija

01.06. Ziedotāja Gunta Cepurīte, godinot vecākus, dibina Jēkaba un Elzas Otlans piemiņas stipendiju.

Gunta Cepurīte

04.06.Tikšanās ar Sampo bankas Komunikācijas nodaļas vadītāju Normundu Rudzīti un vecāko dīleru Mārtiņu Strazdu.

Normunds Rudzītis

04.06. Tikšanās ar SEB Unibankas sponsorēšanas projekta vadītāju Diānu Blumati.

04.06. "Microsoft Latvia" mērķziedojums nākošā gada stipendijām.

No kreisās Edgars Grāvis, Viktorija Šeflere un SIA ‘Microsoft Latvija’ prezidents Sandis Kolomenskis.

05.06. Tikšanās ar Ausekļu ģimenes stipendiju dibinātāju Birutu Abuls.

05.06.DV Melburnas nodaļas mērķziedojums.

DV Austrālijas Melburnas nodaļas priekšsēdis Aivars Saulītis ar kundzi un valdes locekle Dzidra Cekuliņa un stipendiāti - Zanda Misiņa un Ēriks Rudzītis.

06.06. Tikšanās ar PBLA kasieri Valdi Kārklu.

Valdis Kārklis

07.06. Padomes sēde.

No kreisās Vītolu fonda padomes locekle Valda Auziņa, Vītolu fonda dibinātāja un padomes locekle Marta Vītola un valdes locekle Marta Vītola Pantiņa.

14.06. Mērķziedojums mūža stipendijai no DV Toronto nodaļas.

Rudenī, viesojoties Kanādā, tikos ar DV valdes priekšsēdētāju Varimantu Plūdoni, kurš vēlējās uzzināt par fonda darbību ne tikai no dokumentiem, bet arī klātienē. Tikšanās notika dienā, kad DV Toronto koris svinēja savu 40 gadadienu, koncertējot Latviešu Toronto centrā. Varbūt koncerta iespaidā, bet palika cerība, ka viss būs labi. Jāgaida !
Ziemā sekoja sarakste. 17. martā DV Toronto nodaļas pilnsapulcē tika pieņemts lēmums Latvijā dibināt DV Toronto nodaļas stipendiju, kura tiks piešķirta DV Latvijā jaunietim vai jaunsargam. Sadarbības līgumu uzticēja parakstīt priekšsēdim Varimantam Plūdonim un kasierim Atim Bredovskim.
17. aprīlī, ieradoties Latvijā, Atis Bredovskis atveda priekšsēža parakstītu sadarbības līgumu, bet pats to parakstīja birojā kopā ar Vītolu fonda padomes priekšsēdētāju Vili Vītolu. Ati uzskatām par dibinātās stipendijas krusttēvu, jo 2006. gada vasarā, viesojoties Latvijā, viņam radās ideja, aicināt DV biedrus dibināt stipendiju.

Varbūt liktenīgi, bet tieši 14. jūnijā, kad Latvijā plīvoja sēru karogi, pieminot tos, kas izsūtīti un nekad neatgriezīsies, saņēmām ziņu, ka fonda kontā ieskaitīts DV Toronto mēŗkziedojums Ls 39128 (CAD80000). Mērķziedojums noguldīts neaizskaramā kapitāla ar likmi 7% gadā, tas dos iespēju ik gadus piešķirt divas stipendijas. DV Toronto nodaļa atgriezusies Latvijā ar ilgtermiņa projektu – ar skatu uz rītdienu.

Daugavas Vanagu Toronto nodaļas valde 2007. gadā. No kreisās, pirmā rindā:: Valdes priekšsēdis V.Plūdons, V.Ozola, L.Bādere, A.Jakobsone, Z.Ozola, 2.rindā: K.Gulbis, B.Kappa, L.Salnājs., 3.rindā: E.Zeibergs, A.Bredovskis, H.Jakobsons.

18.06. Fondā viesojas Astrīda Jansone, kura Latviešu fonda vārdā paraksta līgumu par Latviešu fonda Kārļa Irbīša piemiņas stipendiju

18.06. Fondā viesojas Lalita Muižniece un ziedo Arnolda un Helēnas Sildegu fonda stipendijai.

Lalita Muižniece kopā ar stipendiāti Juriku Bakāni.

19.06. Fondā viesojas Vineta Šnore. Godinot radinieci, dibina Ausmas Acworth – Tolēnas piemiņas stipendiju

Vineta Šnore

20.06. Pasaules Brīvo Latviešu Apvienība cep ceļamaizi saviem stipendiātiem.
Kad latvieši runā par savu nacionālo identitāti, nekas nespēj to raksturot precīzāk par īstu rudzu maizi. Maizi rada cilvēks, tas ir mūžsens rituāls, kas sākas ar augsnes apstrādi un sēklas sēšanu, turpinās caur labības pļaušanu un graudu samalšanu un sasniedz jaunu dimensiju, kad mīkla uzraudzēta un krāsns iekurta. Telpu piepilda ceptas maizes neatkārtojamais aromāts.
20, jūnija pēcpusdienā to izbaudīja 18 PBLA stipendiāti kopā ar PBLA pārstāvniecības vadītāju Latvijā Jāni Andersonu, valdes locekļiem Aiju Ebdeni, Dainu Grosu, Daci Dārziņu, Astrīdu Jansoni maizes ceptuvē „ Lāči”. Ekskursijas laikā uzzinājām par maizes tapšanas procesu, degustējām dažādās maizes šķirnes, ēdām īstu latviešu speķi un vērojām, kā Jānis Andersons pats savām rokām veido un cep ceļa maizi saviem stipendiātiem.

2004. gadā Latvijā tiek dibināta PBLA stipendija.Tā uzticēta administrēt Vītolu fondam. PBLA četros gados stipendijām ziedojusi Ls 53 448 ( $100 000). PBLA savas stipendijas pasniedz izlaidumos. Šogad izlaidums bija īpašs Aijai Utinānai no Preiļu rajona Jersiku pagasta, Jānim Ikkertam no Balvu rajona Vīksnas pagasta, Edgaram Smelovam no Valmieras rajona Zilākalna pagasta, Guntai Romānei no Ludzas. Skolas direktori ,apsveicot absolventus, pasniedz PBLA stipendiju- iespēju studēt.
Šogad studijas beidz pirmie PBLA stipendiāti. Savās vēstulēs viņi raksta:
Inese Krēģere: "Paldies Jums- cilvēkiem ar siltām sirdīm un gādīgām rokām!"
Kaspars Majors: "Es būtu ļoti priecīgs, ja kādu dienu tieši es varētu atbalstīt kādu lāga dvēseli iegūt iespēju un piepildīt sapņus. Es redzu, cik nozīmīgs ir šāds devums un cik daudz tas spēj mainīt. Ir jābūt lielai sirdij, lai spētu ne tikai ņemt, bet arī dot."

20.06. Korp! Spīdola Kanādā mērķziedojums Kristīnes Leles stipendijai.

23.06. LIGO!LIGO! LIGO!

Vita, Linda, Inna

26.06. Fraternitas Lettica korporācija intervē kandidātus Anatola Dinberga stipendijai.

26.06. Pēteris un Īra Bolšaitis intervē kandidātus savas ģimenes stipendijai.

27.06. Ziedotāja Sarmīte Andersone Šveics dāvina grāmatasfonda stipendiātiem un augstskolu bibliotēkām.

Sarmīte Andersone Šveics kopā ar saviem stipendiātiem.

27.06. Alfrēda un Sarmītes S. Gravu mērķziedojums.

28.06. DV Bedfordas fonda priekšsēdis Jānis Tauriņš viesojas fondā.

Jānis Tauriņš kopā ar Vitu Diķi

29.06. SEB Unifondi valdes priekšsēdētājs Normunds Igolnieks un valdes priekšsēdētāja vietnieks Jānis Rozenfelds dibina SEB Unifondi stipendiju.

Ziedojumi Jūnijā

 DV Toronto nodaļa Ls 39128
  SEB Unibanka Ls 12600
 Microsoft Latvia Ls 2160
 DV Melburnas nodaļa Ls 2289
 Gunta Cepurīte Ls 1080
 Biruta Abuls Ls 1080
 Korp! Spīdola Kanāda Ls 1056
 Lalita Muižniece Ls 500
  $ 5300
 Alfreds un Sarmite S. Gravas Ls 50
 Ottomars Rihters Ls 1080

KOPĀ:

Ls 61023 + $5300

                                            

Paldies ziedotājiem!

Kā mūs atrast?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Raksti mums