Vilis Vītols pasniedza pirmo "S!k! Imeria g!fil! Viļa Vītola stipendiju imerietēm" Almai Kristiānai Vītolai.

Stipendijas piešķiršanas komisija kopā ar stipendiāti un g!fil! Vili Vītolu

2018. gada 10. septembrī Vilis Vītols stipendiju pirmo reizi pasniedza Almai Kristiānai Vītolai. Alma ir veterinārmedicīnas 6. kursa studente Latvijas Lauksaimniecības universitātē un savu nākotni veterinārmedicīnā redz darbā ar “mazajiem dzīvniekiem”, tomēr vēlas arī specializēties smalkākā jomas virzienā. Līdz šim sevī izjutusi izteiktu interesi par ķirurģiju, onkoloģiju un neiroloģiju, tomēr, lai pilnībā izprastu un izkristalizētu savus nākotnes plānus, vēlas turpināt apmeklēt seminārus un konferences, lai atrastu savu īsto virzienu, kurā pilnveidoties. Iegūstot stipendiju, Alma vēlas realizēt mērķi, kuru citādi viņai tik drīz neizdotos piepildīt – apmeklēt kādu no starptautiskajiem veterinārmedicīnas kongresiem ārzemēs.

Kā mūs atrast?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Raksti mums