Leču ģimenes stipendijas pasniegšana Ozolnieku vidusskolā.

2019. gada 17. septembrī Ozolnieku vidusskolā notika Leču ģimenes stipendiju piešķiršana. Šajā mācību pusgadā stipendijas saņems Kristaps Briks-Dravnieks, Megija Stepanova un Kaspars Gržibovskis. Svinīgajā sarīkojumā Vītolu fonda valdes priekšsēdētāja Vita Diķe iepazīstināja ar fonda darbību, Ozolnieku vidusskolas direktore Dina Tauriņa mudināja jauniešus būt aktīviem un piedalīties nākamajā stipendiju konkursā un Leču ģimenes stipendijas dibinātāja Anna Lece nolasīja sirsnīgas vēstules no bijušajiem stipendiātiem. Paldies Ozolnieku vidusskolas kolektīvam par uzņemšanu un ziedotājiem Annai un Ilgvaram Lečiem par sadarbības turpināšanu!

How to find us?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Contact us