Piešķirtas Leču ģimenes 2023./2024. m.g. otrā semestra stipendijas

 Ziedotāja Anna Lece (no kreisās), Nadīna Solovjakova, Gundega Sirvide un Ozolnieku vidusskolas direktore Everita Borisova.

Ozolnieku vidusskolā jau 15.reizi notika Leču ģimenes stipendiju konkurss, kura mērķis ir atbalstīt talantīgus, centīgus jauniešus, kas uzrāda augstus sasniegumus mācībās, aktīvi piedalās mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos, gūstot godalgotas vietas novada, Zemgales reģiona, valsts līmenī, iesaistās interešu izglītībā un pašizglītībā, kā arī aktīvi piedalās izglītības iestādes ārpusstundu darbā.

25. janvārī Ozolnieku vidusskolā ziedotāja Anna Lece pasniedza 2023./2024. m. g. otrā semestra stipendiju sertifikātus trīs centīgākajām audzēknēm: Nadīnai Solovjakovai (10.klase), Gundegai Sirvidei (9.klase), un Katrīnai Brikai-Dravniecei (11.klase). Svinīgā sarīkojuma laikā stipendiātes saņēma ziedotājas Annas Leces dāvinājumu - Jāņa Ūdra romānu “Belkanto ešafota ēnā”.

Paldies Annai un Ilgvaram Lečiem par sadarbības turpināšanu!

Kā mūs atrast?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Raksti mums