Arhīvs - Maijs 2005

Jaunums

2005./2006 mācību gadam kandidātu pieteikšanās ir noslēgusies. Tagad darbs fonda padomei- izvērtēt un piešķirt stipendijas labākajiem. Kā jau dzīvē, jaunieši ieraduši visu darīt pēdējā brīdī, tādēļ fonda darbinieki pēdējās maija dienās ir iekrauti kandidātu pieteikumos. 30. maijā vien bija 67 pieteikumi.

Iesniegti pieteikumi:

Marts - 21
Aprīlis - 33
Maijs - 204
Kopā: 258

Maijs labas vēsmas nesis no Anglijas - 6 jaunas stipendijas:

Ādolfa Sīļa otrā stipendija
Piecas DV fonda Bedfordas nodaļas stipendijas

Vairāk par abiem ziedotājiem lasiet sadaļā: STIPENDIJAS

02.05.2005. Arnolda un Helēnas Sildegu fonda stipendijas pārvaldītāja Lalita Muižniece Rīgā satiekas ar stipendiāti Juriku Bakāni. Ciemojas pie mums fondā, pēc tam kultūras programma - pa Vecrīgu, mākslas izstādēm, kafejnīcām.

03.05.2005. Dienvidfloridas latviešu biedrības kasiere Dzidra Brende ieskaita stipendijām Ls 2150.

09.05.2005.  Fondā ciemojas Gunārs un Nanija Priedes no Austrālijas. Viņi atveduši mīļu sveicienu no Ērikas Ābeles - „Draugu stipendijai” Ls 102.24. Viņa strādā kā rūķītis Austrālijā, lai sarūpētu stipendijas Latvijai.

Ērika Ābele

10.05.2005. Fondā viesojas DV Bedfordas nodaļas priekšsēdis Jānis Tauriņš un paziņo, ka viņa vadītā DV nodaļa nolēmusi dibināt Latvijā piecas DV fonda Bedfordas nodaļas stipendijas uz četriem gadiem. Tiek slēgts sadarbības līgums.

No kreisās: DV Bedfordas nodaļas priekšsēdis Jānis Tauriņš un Vītolu Fonda padomes priekšsēdētāja Vita Diķe

12.05.2005. Fondā tikšanās ar Latviešu fonda prezidenti Aiju Abeni.

No kreisās: Vilis Vītols, Aija Abene un Vita Diķe

12.05.2005. LR Finanšu ministrijas lēmums- par sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanu nodibinājumam „VĪTOLU FONDS” Tas nozīmē, ka esam saņēmuši ziedotāju nodokļu atlaidi.

16.05.2005. Fondā ciemojas Gunta Cepurīte no ASV, lai iegūtu informāciju par VF darbību.

24.05.2005. Fondā tikšanās ar Studentu korporācijas Fraternitas Lettica priekšsēdētāja vietnieku Pēteri Bolšaitis.

24.05.2005. Fondā ciemiņš no Anglijas. Ādolfs Sīlis jau otrreiz pārsteidz fondu, ziedojums Ls 3500 vienai stipendijai uz četriem gadiem. Ar viņa gādību VF jau sarūpētas 19 stipendijas.

Kaut tādu draugu fondam būtu vairāk!

Ādolfs Sīlis

29.05.2005. Ziņa no Aijas Ebdenes, viņa dodas uz Kanādu, bet mūsu bukletiņi Aijai Ebdenei kļuvuši par talismanu, tie tiek ņemti līdzi un dalīti tiem, kas spēj uzklausīt un sadzirdēt.

30.05.2005. 2004. gada pārskats nodots tipogrāfijā. Tas nozīmē, ka nu jau drīz varēsiet lasīt un vērtēt.

Ziedojumi Maijā

 Daugavas Vanagi Bedfordas nodaļa Ls 4360
 Ādolfs Sīlis Ls 3500
 Dienvidfloridas latviešu biedrība Ls 2150
 Ērika Ābele “Draugu stipendijai” Ls 102

KOPĀ:

Ls 10 112

Kā mūs atrast?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Raksti mums