Arhīvs - Maijs 2006

Maijs

Jaunumi

  • Buduļu ģimenes stipendija

  • Dainas Melbārdes,Astrīdas un Gundara Strautnieka stipendija

  • Daugavas Vanagu Bradfordas nodaļas stipendija

  • Vairas Vīķes- Freibergas, Kanādas Latviešu kultūras centrs, stipendija

4.05. Zeltkalnu ģimene no Kanādas turpina sadarbību apliecinot ar mērķziedojumu Andreja un Silvijas Zeltkalnu ģimenes stipendijai.

5.05. Juris Gertners braucot apciemot meitu un mazbērnus, Vītolu fondam ved sveicienus no tautiešiem ASV. Vītolu fonda kontā J. Gertners ieskaitījis mērķziedojumu Ojāra Štāka, Dainas Melbārdes, Astrīdas un Gundara Strautnieka stipendijām.

                                            Daina Melbārde                                                                             Astrīda un Gundars Strautnieki

9.05. Telefonsaruna ar Andreju Straumani no Saginavas Latviešu kluba par nākošā gada stipendijām. Ir klusa cerība, ka stipendiju skaits varētu pieaugt, bet par to lems valde mēneša beigās. 25. maijā Saginavas Latviešu kluba priekšsēdis Dainis Martinsons paziņo valdes lēmumu, ka stipendiju skaits dubultojas. Līgums ir parakstīts un ir ceļa uz Latviju.

Saginavas latviešu kluba stipendijas darba grupa

11.05. Dienvidfloridas latviešu biedrības kasiere Dz. Brende atsūta vēstuli un čeku par $2000 nākošā gada stipendijai. Valdes sēde lēmusi šogad stipendiju skaitu samazināt.

no kreisās- Ludis Bērziņš, Solveiga Krūmiņa, Dzidra Brende

12.05. Fondā viesojas ziedotāja S. Andersone – Šveics.

15.05. Anglijas Latviešu izglītības fonda priekšsēdis Andrejs Ozoliņš paziņo valdes lēmumu, ka tiks palielināts stipendiju skaits no trīs līdz vienpadsmit, viena ziedotā stipendija tiks nosaukta Daugavas Vanagu Bradfordas nodaļas vārdā. 6. jūlijā Anglijas Latviešu izglītības fonda stipendiāti tiksies ar ziedotājiem viesnīcā „Radi un draugi”.

Andrejs Ozoliņš

16.05. Vēstule no Toronto Latviešu centra valdes locekles Silvijas Shedden, kurā viņa informē,ka Kanādas Latviešu kultūras centrs Toronto organizēja labdarības loteriju, kurā tika savākti 10 000 CAD. Kā tērēt saziedotos līdzekļus tika lūgts lēmumu pieņemt Latvijas Valsts prezidentei Vairai Vīķei- Freibergai. Prezidente nosūtīja Kanādas Latviešu kultūras centra priekšsēdim Egilam Fogelim vēstuli, kurā aicināts dibināt viengadīgu Vairas Vīķes – Freibergas, Kanādas Latviešu kultūras centra stipendiju, ar kuru atbalstīt spējīgus jauniešus, kuri palikuši bez vecāku atbalsta.

16.05. Ēriks Buduls, Anna Buduls un Ilze Groves no Austrālijas parakstīja līgumu par mērķziedojumu Buduļu ģimenes stipendijai.

Pieminot Latvijas Universitātes medicīnas fakultātes bijušo profesoru Hermani Buduli un viņa dēlu elektronikas inženieru Leonidu Buduli, Buduļu ģimene ziedo Vītolu Fondam Ls 120000 (simts divdesmit tūkstoši latus) un pelņu no mērķziedojuma noguldījuma (kas tiek tērēta turpmāko gadu stipendijām), lai atbalstītu apmēram 20 (divdesmit) medicīnas studentus visu studiju laiku. Vītolu Fonds izlietos mērķziedojumu, piešķirot katru gadu, sākot ar 2006. gadu, 5 (piecas) stipendijas pirmā augstskolas gadā studentiem/ēm un turpinot atbalstīt saņēmējus/as līdz studiju beigām. Kad mērķziedojums un ieguldījuma pelņas kopsumma vairs nepietiks atbalstīt piecus studentus līdz studiju beigām, tad Vītolu Fonds piešķirs mazāku skaitu jaunu stipendiju. Ja kādu gadu medicīnas studiju kandidātu nav, tad Vītolu fonds ziedotos līdzekļus izlietos atbalstot: pirmkārt – studentus/es citās veselības studiju programmās; otrkārt – studentus/es no Rīgas Tehniskās universitātes elektronikas, elektrotehnoloģijas, datorvadības, medicīnas inženierijas fizikas programmām; treškārt – studentus/es no citām studiju programmām.

Hermaņa Buduļa dēls Leonids, viņa sieva Lidija, aizmugurē, no kreisās puses viņu bērni Ilze, Ēriks un Anna

17.05. Fondā ciemojas Klāva Sīpoliņa fonda prezidents Leopolds Sīpoliņš un viņa meita Andra Sīpoliņa. 6. jūnijā ziedotāji tiksies ar saviem stipendiātiem.

Leopolds Sīpoliņš kopā ar meitu Andru Sīpoliņu

18.05. Vītolu fonda padomes sēde.

19.05. Tiek parakstīts līgums ar SIA „Microsoft Latvia” par sadarbības turpināšanu. Nākošā gadā Latvijā ar Microsoft Latvia stipendijām studēs 2 jaunieši.

23.05. Tikšanās ar PBLA Latvijas pārstāvniecības vadītāju Jāni Andersonu. PBLA stipendiāti tiksies ar PBLA priekšsēdētāju Jāni Kukaini un PBLA valdes locekļiem 20. jūnijā kafejnīcā „HroMets”.

23.05. Ārkārtējā Palīdzība Latvijas zemessardzei, fonda kasieris Andrejs Muzikants papildina ar fonda biedru sarūpēto ziedojumu Jaunsardzes stipendijas pamatkapitālu- $2291.47

Andrejs Muzikants

24.05. Tikšanās ar A/s „Sampo banka” valdes priekšsēdētāju Ingus Grasi par ziedotāju naudas līdzekļu efektīvāku ieguldījumu.

25.05. Vītolu fonda padomes locekle Valda Auziņa ziedo Draugu stipendijai.

Valda Auziņa

25.05. Vītolu fonda prezentācija Tukuma rajona Zemgales vidusskolā. Aprīlī Dienvidfloridas latviešu biedrības valdes locekle Solveiga Krūmiņš atsūtīja uz fondu 28 kastes ar grāmatām. Tās tika dāvinātas Tukuma rajona Zemgales vidusskolai, pansinātiem, bērnu namiem.

26.05. Fondā viesojas Zeltkalnu ģimene no Kanādas. Andrejs Alfrēds Zeltkalns dāvina stipendiātei Ilzei Bernānei un fondam Dr. Hist. Tadeušs Puisāna „Vēstures mozaīka” grāmatu.

Andrejs Alfrēds Zeltkalns

31.05. Fondā viesojas Adelaides latviešu biedrības valdes locekle Velta Voitkuna. Pagājušā gadā Adelaides latviešu biedrība ziedoja Draugu stipendijai.

Pirmajā rindā no kreisās;Inta Stupane, Velta Voitkuna, Bruno Krūmiņš , Māra Kolomiotseva, Biruta Irbe. Otrajā rindā no kreisās: Uldis Bērziņš, Helēna Reid, Valdis Tomanis, Astra Kronīte, Valdis Dārziņš.

31.05. Fondā ziedotāji Ģirts un Liena Kaugari tiekas ar stipendiāti Sigitu Zvēriņu.

 

Ziedojumi Maijā

 Andrejs Alfrēds un Silvija Zeltkalni Ls 1094
 Ojārs Štāks Ls 1031
 Daina Melbārde, Astrīda un Gundars Strautnieki Ls 1031
 Valda Auziņa Ls 1050
 Dienvidfloridas latviešu biedrība Ls 1080
 SIA Microsoft Latvia Ls 2100
 Ārkārtējā PalīdzībaLatvijas zemessardzei, fonds /$2291.47/ Ls 1260
KOPĀ: Ls 8660

                                            

Paldies ziedotājiem!

Kā mūs atrast?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Raksti mums