Arhīvs - Maijs 2008

 

MAIJS

Jaunumi:

  • Aivara Sluča stipendija
  • Aivara Andersonu ģimenes stipendija
  • Daugavas Vanagu fonda Notinghamas nodaļas stipendija

 

Maijs atnācis ar sauli un ceriņu kupenām, ar jaunām stipendijām, lielāko mērķziedojumu neaizskaramajā kapitālu, 377 kandidātu pieteikumiem. Pieteikšanās 2008./2009. mācību gada stipendijām ir noslēgusies. Tagad darbs fonda padomei – izvērtēt un piešķirt stipendijas labākajiem kandidātiem. Šogad uz stipendijām cer vairāk kā 390 jaunieši no visiem Latvijas novadiem.


06.05. Fondā viesojas Alfreds Purens no Čikāgas.


Alfreds Purens


06.05. Fondā viesojas LAB-AN priekšsēdis V. Dzenis ar kundzi.


Dr.V.Dzenis kopā ar kundzi


06.05. Saņemts Viktorijas Mickānes fonda mērķziedojums. Viktorijas Mickānes testamenta izpildītāji Andrew Saulītis un Māris Bībelnieks gadu ļoti rūpīgi strādāja un izvērtēja Latvijas fondu darbību, lai pieņemtu gala lēmumu par testamenta ieguldīšanu. Stipendijas tiks piešķirtas tikai Nautrēnu vidusskolas skolēniem un absolventiem, kuri mācās latviešu valodā. Viktorijas Mickānes piemiņas stipendijas īpaši paredzētas latgaliešu valodas, vēstures un kultūras studijām. Fonds ir tiesisks piešķirt stipendijas kvalificētiem studentiem citās studijās.


06.05. Maijas Ziedaines mērķziedojums mammītes Paulīnas Ziedaines piemiņas stipendijai.


Maija Ziedaine


06.05. Saņemti mērķziedojumi no Sarmas Kristīnes Cālītes, Dženas kundziņas, Paula Gundara Bērziņa, ANO Attīstības programmas Latvijai Rutas Cālītes piemiņas stipendijai.


08.05. Tikšanās ar Latvijas Zonta klubu vadītāju Ivetu Rībenu un Jelgavas Zonta kluba prezidenti Dr. Anitu Stankus.


08.05. Fondā viesojas Aivars Slucis no ASV un dibina trīs jaunas stipendijas.
Aivars Slucis ir dzimis Rīgā 1938.gadā. 1944.gada rudenī kopā ar vecākiem, māsu un brāli emigrēja uz Vāciju. 1952.gada sākumā ģimene pārcēlās uz ASV Ilinoisas štatu, kur Aivars pabeidza vidusskolu. Pēc tam iestājās ASV militāros spēkos - jūras desantā.
1959.gadā uzsāka studijas Ilinoisas Universitātē inženieru fakultātē un 1964.gadā saņēma bakalaura grādu. Strādāja Howard Hughes Co., Los Andželosā, Kalifornijā. Tur arī studēja Dienvidkalifornijas Universitātē un 1966.gadā ieguva maģistra grādu. 1968.gadā iestājās Minesotas Universitātē Mediānas skolā un 1972.gadā ieguva doktora grādu. Kalifornijā 5 gadus specializējās rentgenoloģijas jomā. No 1977. līdz 1984.gadam strādāja gan ASV gan Zviedrijā. 1984.gadā sāka strādāt kā rentgenologs Mineapoles pilsētas valsts slimnīcā. 1991.gadā pārgāja uz privāto praksi, kur strādā vēl šobrīd.
2008. gada pavasarī, viesodamies Latvijā, dibina Aivara Sluča stipendiju.


Aivars Slucis


13.05. Fondā viesojas fonda ''Iespējamā misija” direktore Zane Oliņa, komunikācijas vadītāja Inese Grende, Ideju partneru fonda direktore Sabīne Sīle.


Pārstāves no fonda „Iespējamaā misija”


14.05. Tikšanās ar Konrad Adenauer fonda vadītāju Andreas M. Kleinu.


15.05. Padomes sēde.

Valdes priekšsēdētāja Vita Diķe ziņo par 2008. gada kandidātu pieteikumiem. No 2008. gada 2. janvāra līdz 1. maijam saņemti 377 jauniešu pieteikumi. No tiem:

  • bāreņi - 15;
  • audzina viens no vecākiem - 168;
  • vidējie ienākumi uz 1 ģimenes locekli ir zem 50 LVL - 22;
  • vidējie ienākumi uz 1 ģimenes locekli ir no 50 līdz 100 LVL - 61;
  • vidējie ienākumi uz 1 ģimenes locekli ir virs 100 LVL - 54;
  • vidējā atzīme ir zem 7 ballēm - 31;
  • īpašie gadījumi (piemēram, korp! Fraternitas Lataviensis, Madonas ģimnāzijas audzēkņi, Gulbenes rajona, utt.) - 26.
Aktuālie kandidāti uz 20.05.2008. ir 390 jaunieši. 13 no tiem ir iepriekšējā gada kandidāti. Lēmums - padome un valde vienbalsīgi apstiprina 2008./2009. mācību gada kandidātu sarakstu un nolemj atteikumu vēstules rakstīt jauniešiem, kas dokumentus iesniedza pēc 1. maija.

 


No kreisās: Valda Auziņa, Vita Diķe, Ādolfs Sīlis, Laura Bulmane, Inna Mogutova, Kristīne Klišāne, Linda Rihtere, Marta Vītola, Marta Vītola- Pantin, Vilis Vītols juniors, Vilis Vītols.


16.05. Tikšanās ar ziedotāju Dainu Melbārdi no ASV. Jau trīs gadus Daina kopā ar brāļa Gundara ģimeni palīdz studēt kādam studentam Latvijā.

Dainas Melbārdes, Astrīdas un Gundara Strautnieku dzīvē, līdzīgi kā daudziem, ir bijuši prieka un veiksmes pilni gadi, kā arī smagu ciešanu un pārbaudījumu laiks.

Daina un Gundars dzimuši Raunā, Astrīda (Kaliņa) - Rīgā. Tuvojoties Otrā pasaules kara beigām, viņi devās bēgļu gaitās, dzīvoja dažādās bēgļu nometnēs. Tomēr katrā no tām varēja apmeklēt latviešu skolu, turpināt iepazīties ar tautas bagātajām tradīcijām un kultūru.

Radās iespēja darboties skautu un gaidu organizācijās, sportot, nodibināt draudzību ar vienaudžiem, vienlaikus stiprinot nacionālo pašapziņu un tēvu zemes mīlestību.

Dzīvojot nometnēs, starp Strautnieku un Kaliņu ģimenēm izveidojās cieša un ilgstoša draudzība. 1950. gadā viņi visi ieceļoja Amerikā. Kaliņi apmetās Ņujorkā, Strautnieki - Misisipi pavalstī.

Daina salaulājās ar Ojāru Melbārdi, un Astrīda slēdza mūža draudzību ar Gundaru Strautnieku.

Stipendijas veidotāji uzskata, ka ir milzīgu pateicību parādā saviem vecākiem, skolotājiem un daudziem sabiedriskajiem darbiniekiem par latvisko audzināšanu, jo latviskie tikumi, darba mīlestība, centība un apzinīga pienākuma izjūta radīja iespēju ne tikai nodrošināt savu dzīves līmeni, bet arī atbalstīt dažādus latviskus pasākumus, tostarp talantīgu un centīgu Latvijas jauniešu vēlmi iegūt augstāko izglītību.


Daina Melbārde


21.05. Tikšanās ar ziedotājiem Balvu Kūlu Bredovsku un Ati Bredovski.


Balva Kūla Bredovska un Atis Bredovskis


23.05. Ziedotāju Lienas un Ģirta Kaugaru tikšanās ar stipendiātu Jāni Murānu.


Liena Kaugars, stipendiāts Jānis Murāns un Ģirts Kaugars.


27.05. Fondā viesojas ziedotājs Ā. Sīlis. Viņš atvedis labas ziņas un Daugavas Vanagu fonda Notinghamas nodaļas priekšsēdētāja Kriša Ligera parakstītu līgumu par jaunu stipendiju uz četriem gadiem.


Ādolfs Sīlis


28.05. Fonda valdes priekšsēdētāja piedalās a/s Krājbankas izsludinātā stipendiju konkursa ''Aeroplāns” žūrijā.


No kreisās: stipendiāts Viesturs Uzuleņš, A/s „Latvijas Krājbanka” vadītājs Mārtiņš Bondars un stipendiātes Ieva Veselova, Marta Jēkule


28.05. No Ernesta un Ainas Ventiem saņemts mērķziedojums Ulda Gravas jubilejas stipendijai.


29.05. Mērķziedojums no Daugavas Vanagu Melburnas nodaļas nākošā gada stipendijām.


Stipendiāts Ēriks Rudzītis, DV Melburbnas nodaļas vadītājs Aivars Saulītis un stipendiāte Zanda Misiņa.


ZIEDOJUMI MAIJĀ

 

Viktorijas Mickānes fonds

Ls 155492

Daugavas Vanagu fonda Bedfordas nodaļa

Ls 14700

Jānis Andersons

Ls 11200

Daugavas Vanagu Melburnas nodaļa

EUR 3240

ERGO

Ls 1265

Maija Ziedaine

Ls 721

Latvijas Zonta klubu stipendijai

 

Kungälv Zonta klubs

Ls 832

Ase Hogsved

Ls 18

Lulea Zonta klubs

Ls 37

Bauskas Zonta klubs

Ls 166

Valmieras Zonta klubs

Ls 80

Tartu Zonta klubs

Ls 17

Anna Hedin

Ls 75

Arveda Celma piemiņai

 

Sarma Kristīne Cālītis

Ls 50

Rutas Cālītes piemiņai

 

Draugi un kolēģi no „Birches group”

Ls 135

Sarma Kristīne Cālītis

Ls 50

Džena Kundziņa

Ls 30

Pauls Gundars Bērziņš

Ls 40

ANO Āttīstības programmas Latvijā

Ls 25

Bruno Rubess

Ls 30

Kims Ligers

Ls 35

Maira Karīna Krastiņa

Ls 50

Korp! Daugaviete

Ls 20

KOPĀ:

Ls 185068 + EUR 3240

Paldies ziedotājiem!

Kā mūs atrast?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Raksti mums