Piešķirtas Māras Dāmes 2023./2024. m.g. pirmā semestra stipendijas

 Alise Zvejniece, Simona Sarkangalve un Dāvis Grabovskis
Pirmajā septembrī apliecinājumus par piešķirto Smiltenes vidusskolas absolventes Māras Dāmes stipendiju 350, 300 un 250 eiro vērtībā saņēma 11. klases skolniece Simona Sarkangalve, 12.klases skolniece Alise Zvejniece un 11. klases skolnieks Dāvis Grabovskis. Jaunieši saka vissirsnīgo paldies mecenātei un atzīst: šis novērtējums un materiālais atbalsts viņus noteikti motivēs censties vēl vairāk. Simona, Alise un Dāvis skolā sevi apliecinājuši kā mērķtiecīgus, darbīgus un emocionāli inteliģentus jauniešus, kuriem ļoti rūp viņu izaugsme. 
 
Māras Dāmes stipendiju piešķir par sasniegumiem iepriekšējā mācību semestrī. Simonai tajā vidējā atzīme bija 8,7 balles, Alisei – 8,6, bet Dāvim 7,9. Simona un Alise ļoti aktīvi darbojās arī skolas jauniešu pašpārvaldē. Alise pagājušā mācību gadā tika ievēlēta par Smiltenes vidusskolas jauniešu pašpārvaldes prezidenti.
 
“Portālā “Ziemeļlatvija” izlasīju publikāciju par mecenāti Māru Dāmi,” stāsta Alise Zvejniece. “Ļoti iedvesmoja viņas izaugsmes ceļš. Mans pašmērķis nav nopelnīt iespējami augstas atzīmes, bet tajā pašā laikā – labas atzīmes nozīmē arī labas zināšanas. Ikdienā mani motivē nākotnes iespējas un mērķi, kuru sasniegšanai būtisks priekšnoteikums ir labas zināšanas.” 
 
Simona priecātos, ja Māras Dāmes stipendija arī citus skolas jauniešus motivētu labāk mācīties un būt sabiedriski aktīvākiem. Dāvis iepriekšējā mācību gadā piedalījās vācu valodas, bioloģijas, ģeogrāfijas, ķīmijas, fizikas un matemātikas valsts olimpiādēs. Vācu valodas olimpiādē tika uzaicināts uz valsts kārtu - pārstāvēt skolu Latvijas mērogā. Katra no mācību olimpiādēm nozīmēja papildu darbu, taču arī Dāvi darbs nebaida.
 
Vairāk informācijas par Māras Dāmes stipendiju, lasiet šeit.
Kā mūs atrast?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Raksti mums