Arhīvs - Marts 2003

Jaunums

19.03.2003. Deloitte & Touche Audits SIA beidz auditu un paraksta 2002. gada pārskatu. Paldies ģenerāldirektoram Džastinam Bankroftam, zvērinātai revidentei Irinai Saksaganskai, valdes priekšsēdētājam Jānim Āboltiņam, darbiniecēm Raitai Tiršai un Marinai Gvozdevai un visiem, kas piedalījās fonda auditā.

24.03.2003. Saldus rajona ekonomikas skolotājiem seminārs par Vītolu fondu un jauniešu tālākizglītības iespējām. Paldies metodiskās apvienības vadītājai Andai Gineitei par semināra organizēšanu.

26.03.2003. 2002.gada pārskats iesniegts VID Rīgas reģionālās iestādes Latgales priekšpilsētas nodaļā, LR Finansu ministrijai iesniegums par ziedojuma atļaujas pagarināšanu 2003. gadam.

26.03.2003. 2002. gada pārskats iesniegts LR Uzņēmumu reģistrā.

28.03.2003. N.Draudziņas ģimnāzijā seminārs Latvijas rajonu ekonomikas skolotājiem par Vītolu fondu. Paldies Junior Achievement Latvija programmu direktorei Antrai Slavai par semināra organizēšanu.

30.03.2003. Vītolu fonda stipendiāte Lāsma Sietinsone, kura studē LU ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultātē, ģeogrāfijas bakalaura studiju programmā 1. kursā kopā ar savu māsīcu piedalījās TV spēlē “Prāta banka”. Atbildot veiksmīgi uz 6 jautājumiem meitenes nopelnīja EUR 1270. Apsveicam uzvarētējas un priecājamies, ka mums ir tik erudīti stipendiāti.

31.03.2003. Pirmo reizi Vītolu fondā no ASV saņemts ziedojums 26 stipendijām. Vītolu fonds ir saņēmis no Zvejnieku ģimenes $40000 t.i. Ls 23000. Šis ziedojums dos iespēju 26 jauniešiem 2003./04. mācību gadā studēt ar Zvejnieku ģimenes stipendiju. Paldies Pēterim Zvejniekam, kurš pārvalda sava tēva atstāto mantojumu, un iepazīstoties ar fonda darbību, uzticējis mums administrēt viņa ģimenes stipendijas.

How to find us?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Contact us