Arhīvs - Marts 2005

Jaunums

No 01.03. līdz 01.06. fonds pieņem pieteikumus 2005./2006 gada stipendijām.

Pieteikumi:

Marts - 21
Aprīlis - ...
Maijs - ...

02.03.2005. V.Vītols Rēzeknes augstskolā tiekas ar studentiem, pasniedzējiem un prezentē Vītolu fonda administrētās stipendijas.

04.03.2005. Skaists raksts par „Drauga stipendiju” un intervija ar Bruni Rubess un Aiju Ebdeni „Latvijas avīzē” Evas Mārtužas rakstā „Ar dāvanu atbalstīt, ne sevi izrādīt.

Brunis Rubess un Aija Ebdene

08.03.2005. Vītolu fonda padomes sēde.

Sēdes darba kārtība:

1. 2004. gada pārskats. Auditorfirmas izvēle, lai izvērtētu 2004. gada darbības rezultātus. Nodibinājuma Vītolu fonds 2005. gada 26. janvāra reģistrācija. Jautājumi par grāmatvedības dokumentu parakstīšanu, saistībā ar izmaiņām statūtos.
2. Stipendiātu 2005. gada janvāra sesijas rezultāti.
3. Kandidātu izvērtēšanas kārtība 2005/06. mācību gadam.
4. Vītolu fonda plānotās stipendijas uz 08.03. 2005
5. Depozītnoguldījumi, ieguldījuma procenti bankās, alternatīva.
6. LNT reklāma, 2004. gada pārskata izdošanas budžeta apstiprināšana maketam.
7. J. Kleinberga iesniegums un grāmatas „Uz otru pusi” dāvinājums.
8. Informatīvie jautājumi- kandidātu pieteikumi, padomes sēdes datumi, publicitāte. Pasākuma „Finiša nav. Ir tikai starts.” norises vieta un laiks.

09.03.2005. Agrita Krieviņas kundze ziedo „Draugu stipendijai”.

16.03.2005. Anglijas latviešu izglītības fonds 2005./2006 mācību gada stipendijām ieskaita fonda kontā naudu.

18.03.2005. Vītolu fondā viesojas PBLA priekšsēdis Jānis Kukaiņa kungs.

22.03.2005. Firma SIA „Deloitte&Touche Audits", beidz auditu un iesniedz auditora ziņojumu par Vītolu fonda 2004. gada pārskatu.

Paldies visam kolektīvam par darbu, bet īpaši Ingunai Stašas kundzei!

23.03.2005. Brunis Rubess kungs un Aija Ebdenes kundze stingri turoties pie pārliecības, ka draugiem labākā dāvana ir ziedojums „Draugu stipendijai” to īsteno arī Māra Slokenberga 70. gadu jubilejā, ziedojot stipendijai Ls 30.

23.03.2005. PBLA ieskaita fonda kontā savām stipendijām Ls10540. Tas nozīmē, ka šogad jau 12 studenti uzsāks studijas pateicoties PBLA biedriem.

25.03.2005. Lieldienas.

 „Skaisti ir brīnumu gaidīt, to ilgoties, ticēt tam.
Šis brīnums mūs vieno...”
/A. Krūklis/

31.03.2005. Gada pārskats iesniegts VID Rīgas reģionālās iestādes Latgales priekšpilsētas nodaļā, LR Uzņēmuma reģistrā.

Ziedojumi Martā

 PBLA Ls 10540
 “LavianEducational Foundation” Anglijas latviešu izglītības fonds Ls 1862
 Bruno Rubess, Aija Ebdene (Draugu stipendijai) Ls 30
 Agrita Krieviņa (Draugu stipendijai) Ls 5

KOPĀ:

Ls 12 437

Kā mūs atrast?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Raksti mums