Arhīvs - Marts 2007

 

Marts

Turpinās kandidātu pieteikšanās 2007./2008. mācību gada stipendijām. Informācija un anketa www.vitolufonds.lv, sadaļā: Kā pieteikties stipendijai

Jaunumi

  • Valsts prezidentes Vairas Vīķes – Freibergas stipendija

  • Evarista un Mārītes Bērziņu mūža stipendija

  • In Memoriam Gaidas Rīsbergs stipendija

  • •NVO Institūta prēmijas stipendija

Marts. Pavasaris ne tikai dabā.
Katru nedēļu kāds labs pārsteigums deva jaunu iedvesmu darbam – NVO institūta prēmija "2006. gada labākā nevalstiskā organizācija", Valsts prezidentes Vairas Vīķes – Freibergas stipendija, Zvejnieku fonda ziedojums 2007./2008. mācību gada stipendijām, Evarista un Mārītes Bērziņu mūža stipendija.

01.03. Fondā viesojas ziedotājs Ģirts Kaugars no ASV.

Ģirts Kaugars un Vaira Vīķe – Freiberga.

14.03. Vītolu fonds viesojas pie A/s "Latvijas Krājbankas" prezidenta M. Bondara. Saruna par sadarbības iespējām.

A/s "Latvijas Krājbankas" prezidents M. Bondars

15.03. . Pārsteidzoša ziņa no ziedotāja Evarista Bērziņa. Pēc divu gadu sadarbības viņš nolēmis ziedot neaizskaramā kapitālā $68000 Evarista un Mārītes Bērziņu mūža stipendijai. Aizejot Mārītei mūžībā, Evarists vēlas turpināt abu izlolātu sapni-uzcelt pieminekli rītdienai- dibinot mūža stipendiju Latvijā. 28.03. fonda kontā mērķziedojumam iemaksāts čeks $68000.

Evarists un Mārīte Bērziņi

15.03. Vītolu fonds – "2006. gada labākā nevalstiskā organizācija". Lai pateiktu paldies par organizāciju darbu un sasniegumiem 2006. gadā, kā arī motivētu ikvienu darboties arī nākotnē, NVO Institūts organizē – NVO Institūta prēmijas konkursu gada labākajām organizācijām. Organizācija, kura darbojusies visveiksmīgāk, saņem Gada labākās nevalstiskās organizācijas titulu un prēmiju Ls 1000. Par "2006. gada labāko nevalstisko organizāciju" kļuva Vītolu fonds. Prēmija tiks izmantota vienai 2007./ 2008. mācību gada stipendijai.
Savā pateicības uzrunā Vita Diķe teica:" Uz pasākumu esam ieradušās divatā ar Lindu, bet kopā ar mums šodien ir 82 ziedotāji no dažādam pasaules valstīm, jo, tikai pateicoties viņiem, mēs kopā spējam īstenot fonda mērķi- stipendiju veidā palīdzēt spējīgiem, centīgiem maznodrošinātiem jauniešiem studēt kādā Latvijas augstskolā. Tā ir mūsu kopējā uzvara. Esam ļoti priecīgi un gandarīti, ka mūsu darbs Latvijā novērtēts. 4. aprīlī fonds svinēs savu piecu gadu jubileju, apbalvojums ir laba dāvana un stimuls - strādāt un ticēt, ka mūsu kopējam mērķim pievienosies jauni stipendiju veidotāji, ka mūsu esošie sadarbības partneri būs kopā ar mums. Savu latiņu esam uzlikuši augstu - 1000 stipendijas gadā. Tā ir patiesā vajadzība, jo tad mēs spētu palīdzēt tiem, kas palīdzību lūdz. Saņemot augsto novērtējumu- uz mirkli pazibēja doma- kopā ar tādiem sadarbības partneriem tas noteikti ir iespējams.

16.03. . Par godu saņemtai prēmijai svētku pusdienas restorānā "Čarlstons" organizē dibinātāji Vilis un Marta Vītoli.

No kreisās: Vilis Vītols, Marta Vītola, Linda Rihtere, Vita Diķe un Inna Mogutova.

16.03. Ziedotājs G. Ošmucnieks kopā ar radiem un draugiem svin 50 gadu jubileju. Neierasti daudz pie jubilāra atnāca bez dāvanas. Viņi bija tie, kas uzmanīgi izlasīja Gunta atsūtīto ielūgumu un izpildīja viņa vēlēšanos- ziedu, vīna un dāvanas vietā ziedot "Kapteiņa stipendijai", lai palīdzētu Latvijā izskolot topošos kapteiņus. Stipendiju jubilārs dibinājis vecvectēva Mārtiņa Ošmucnieka piemiņai. Pirms ko lūdza citiem, jubilārs iemaksāja Kapteiņa stipendijai Ls 1050, radi un draugi uzdāvināja Ls 1555.
Šobrīd vēl Latvijā dāvināšana, ziedojot labdarībai, ir "bērnu autiņos". Tāpēc īpašs PALDIES jubilāram un visiem, kas nebaidās uz jubileju atnākt bez dāvanas rokās. Jūs izdarījāt daudz vairāk. Tā būs dāvana ne tikai jubilāram, bet arī rītdienai.

17.03. Daugavas Vanagu Toronto nodaļa Kanādā savā pilnsapulcē pieņem lēmumu – Latvijā dibināt vienu DV Toronto nodaļas mūža stipendiju.

19.03. Brunis Rubess, Aija Ebdens un Krēsliņa –Sila Z. K. ziedo ELJA 50 stipendijai. Akcija Ziemassvētku kartiņu vietā ziedot ELJA 50 stipendijai ierosināja I. Gulēns. Ik mēnesi stipendijai tiek ieskaitīts ziedojums. Tas vieš cerību, ka 2007. gada 1. septembrī kāds jaunietis/e studijas sāks, pateicoties cilvēkiem, kas nolēma pievienoties I. Gulēnas aicinājumam.

Brunis Rubess un Aija Ebdene

23.03. Valsts ekonomikas olimpiāžu uzvarētāju apbalvošanā fonda darbiniece Inna Mogutova iepazīstināja jauniešus ar Vītolu fondu administrētām stipendijām.

Inna Mogutova

23.03. Fondā viesojas Latviešu fonda priekšsēdētājs Valdis Bērziņš un valdes locekle Astrīda Jansone.

Valdis Bērziņš un Astrīda Jansone

28.03. Vairas Vīķes – Freibergas ziedojums stipendijai.

Vaira Vīķe - Freiberga

Par to tika ziņots gan Latvijas Radio, gan rakstīts plašsaziņas līdzekļos.

Prezidente ziedo 37 tūkstošus eiro stipendijām studentiem bāreņiem

RĪGA, MAR 28, BNS - Valsts prezidente Vaira Vīķe-Freiberga ziedojusi pērn starptautiskās balvās saņemtos 37 500 eiro (apmēram 26 tūkstošus latu) "Vītolu fondam" stipendiju piešķiršanai bāreņiem.

Prezidentes Preses dienestā aģentūru BNS informēja, ka Vīķe-Freiberga labdarībai atvēlējusi Gētes Universitātes Valtera Halšteina (Walter Hallstein) balvu un Batlinera (Batliner) institūta Mazo valstu balvu.

Līdzekļi pārskaitīti "Vītolu fondam" kā mērķziedojums stipendiju piešķiršanai jauniešiem, kuri palikuši bez vecāku apgādības.

"Vītolu fonda" vadītāja Vita Diķe aģentūrai BNS pastāstīja, ka prezidente ar "Vītolu fondu" sadarbojusies jau iepriekš, kad tas administrēja koorporācijas "Spīdola" dibināto prezidentes mūža stipendiju pedagoģijas, baltu filoloģijas un latviešu literatūras studentiem.

Tāpat "Vītolu fonds" administrē Toronto latviešu centra sadarbībā ar prezidenti dibināto stipendiju studentiem bāreņiem, un tieši šai programmai tiks atvēlēti Vīķes-Freibergas ziedotie līdzekļi. Šo stipendiju saņem četri studenti uz trim gadiem. Līdz šim stipendija bija 100 latu, bet turpmāk tā būs 200 latu mēnesī mācību laikā.

28.03. Ziedojums no Zvejnieku fonda nākošā mācību gada stipendijām. Fonda pārvaldītājs Pēteris Zvejnieks , godinot aizsaulē aizgājušo tēva māsu, dibina 5 In Memoriam Gaida Rīsbergs stipendijas.

Zvejnieku ģimene

Ziedojumi Martā

 Vaira Vīķe- Freiberga Ls 26355
 Zvejnieku fonds LS 60078
 Ileana Prancāne Ls 1080
 Kārlis Streips Ls 742
  Evarists Bērziņš/Evarista un Mārītes Bērziņu mūža stipendijai $ 68000
 Dzintra Apine Ls 50
 G. Ošmucnieka jubilejai - Kapteiņa stipendijai /Ls 1555/
 Andris Pilvers Ls 500
 Māris J. Oga Ls 100
 Jānis Zīle Ls 25
 Valda Auziņa Ls 20
 Jānis Vaivods Ls 50
 Juris Sviķis Ls 25
 Uldis Viesturs Ls 50
 Barbars Andis Ls 25
 Māris un Elita Jurēviča Ls 30
 Ainārs Pauniņš Ls 150
 Toms Baumanis Ls 50
 Sandra Štokenberga Ls 100
 Māris Gailis Ls 150
 Inga Gulbe Ls 30
 Jānis Ozoliņš Ls 100
 Irēna Riekstiņa Ls 100
 Valeinis Ģirts Ls 50
 ELJA 50 stipendijai
 Bruno Rubess, Aija Ebdene Ls 50
 Krēsliņa- Sila Z.K. Ls 50
 Draugu stipendijai
  E. Kleinberga grāmatas projekta „ Uz otru pusi” ziedojums „Draugu stipenedijai" Ls 656
 Agrita Krieviņa Ls 50

KOPĀ:

Ls 90616
+ $ 68000

                                            

Paldies ziedotājiem!

How to find us?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Contact us