Arhīvs - Marts 2008

 

MARTS

Jaunumi

Turpinās kandidātu pieteikšanās 2007./2008. mācību gada stipendijām. Informācija un anketa www.vitolufonds.lv, sadaļā: Kā pieteikties stipendijai.

  • Latvijas Agronomu biedrības, Ārzemju Nodaļas (LAB-AN) stipendija

  • Matīsa Kļaviņa piemiņas stipendija

  • Mācītāja Arveda Celma piemiņas stipendija

Marts – Lieldienas!
Tuvojas brīdis, kad mēs satiksimies! Ar ko? Nu, protams, ka ar pavasari! Vēl jau šur tur bālo sniega strēles, un, iespējams, arī Lieldienu rītā mūs sveiks kāda sniega pārsla, taču tas nespēj izbojāt pavasara satikšanās un saules sagaidīšanas prieku. Šis ir laiks, kad vairāk par rozēm mūs priecē kautrie sniegpulksteņi, kad vītolam ir pilnas rokas baltiem pūpolu sveicieniem, kad sirds kļūst nemierīga un šķiet, ka tūlīt, tūlīt notiks kaut kas īpaši labs.
Visa cilvēka dzīve ir nebeidzams satikšanās prieks, bet 500 Latvijas jauniešiem Liktenis ir devis īpašu dāvanu – sastapt cilvēkus, kuri sniedz savu atbalstu.
Ziedotāja Ilzes Priedes – Kļaviņa raksta:
‘‘Ir cilvēki, kuri kā ceļa krustcelēs spēj mainīt mūsu dzīves virzienu. Satiekot šādus cilvēkus, tu apstājies, padomā un, iespējams, esi gatavs sākt ko jaunu, darīt ko citu vai vienkārši ieraugi pasauli ar citām acīm. Kad mēs visi sākam spert pirmos soļus pasaulē, ir labi, ja blakus ir pirmais skolotājs un padomdevējs, kurš otrā redz vispirms labo un spēj to attīstīt.
Lai mēs nākotnē varētu kļūt par inženieriem, ārstiem, fiziķiem vai ķīmiķiem, ir jāsatiek pirmais skolotājs. No tā, kāds viņš būs, ir atkarīgs tik daudz! Mēs nespējam atcerēties visus savus dzīves skolotājus, taču pirmo atceramies vienmēr!”
Paldies ziedotājiem par ticību saulei, pavasarim un mums!
Vēlam priecīgas un gaišas Lieldienas!

01.03. Ziedotājas Ineses Smitas mērķziedojums stipendijai.

Inese un Rodžers Smiti

04.03. Mērķziedojums no Ulda Rozes vecāku Lūcijas un Ernesta Rozes piemiņas stipendijai.
Uldis beidzis Čikāgas Universitāti 1959. gadā, ar bakalaura grādu bioķīmijā, bet līdztekus ir dziļa interese par glezniecību. Turpina studijas Washingtonas Universitate St. Louisa, kur strādāja Jacka Stromingera laboratorijā un ieguva doktora grādu. 1964. gadā satika savu nākamo sievu, Stephanie Anthony, ar kuru salaulājās 1966. gadā, kad strādājis bioloģijas fakultātē Queens koledžā Ņujorkā.
Savā akadēmiskajā karjerā uzdienējis līdz katedras vadītāja amatam, uzmanība pievērsta dzeloņcūku bioloģijai. Par šo tēmu 1989. gadā sarakstīta grāmata, “The North American porcupine” (“Ziemeļamerikas dzeloņcūka”),
Pensionējies 2003. gadā, bet turpina rakstniecību un dzeloņcūku studijas. Priecājas par saviem mazbērniem, par skaisto, brīvo, un mistērisko pasaules dabu. Uldis uzskata, ka dzīves prieks ir saistīts ar izglītību, jo tā paver ceļu uz iekšējo brīvību un gaišāku nākotni.
Tam ticēja viņa vecāki un tic arī viņš pats. 2008. gada janvārī Uldis pieņem lēmumu Latvijā dibināt vecāku
Lūcijas un Ernesta Rozes piemiņas stipendiju.

Lūcija Roze

Ernests Roze

04.03. Mērķziedojums Maldas un Raimonda Vernera Dzelzkalnu stipendijai.

05.03. Mēŗkziedojums LAB-AN stipendijai.
Dr. V.Dzenis, LAB-AN vadītājs, pārstāvis Kanādā, agr.A.V. Skepasts, Dr.h.c. par stipendiju raksta:

”Latvijas Agronomu biedrības, Ārzemju nodaļas (LAB-AN) stipendijas mērķis ir atbalstīt maģistrantūras vai doktorantūras pētniecības darbu veikšanu par aktuālajām tēmām Latvijas lauksaimniecībā vai mežsaimniecībā, kas pozitīvi veicinātu labklājības uzlabošanu.
LAB-AN stipendija tika izveidota no ārzemēs dzīvojošo tautiešu ziedojumiem ar mērķi palīdzēt savai dzimtenei –Latvijai. Sevišķi lielus ziedojumus bija devis mūžībā aizgājušais agronoms un veterinārārsts Dr. Edgars Kleinbergs (100,000 ASV $). Līdzīgi, ziedojumu veidā, radusies agronoma, ievērojama publicista, Andreja Punkas un profesora Jāņa Āboliņa piemiņas fondi, kurus saziedoja viņu draugi un cienītāji.
Ar šo stipendiju LAB-AN grib sekmēt lauksaimniecības attīstību, pētniecības izpratni, problēmu risināšanas spējas un analītisku domāšanas veidu.”

A.Šķepasts

Dr. V.Dzenis

07.03. Mērķziedojums no Lolitas Kļaviņas ELJA50 stipendijai.

11.03. Fondā viesojas Jumavas apgāds valdes priekšsēdētājs J. Visockis un galvenā redaktore Evija Veide.

12.03. “Latvija Statoil” stipendiāti ielūgti brokastīs pie Baibas Rubess. Jau sesto gadu jauniešiem no dažādām Latvijas vietām ir iespēja studēt, saņemot “Latvija Statoil” stipendijas. Viņu interešu loks ir plašs – ķīmija, vides zinātne, ekonomika, medicīna, pedagoģija, filoloģija. Brokastu laikā stipendiāti iepazinās ar galvenajiem speciālistiem uzņēmumā, savukārt, uzņēmuma vadība tuvāk iepazina savus stipendiātus. Bija mazliet skumji, jo brokastu laikā uzzinājām, ka Baiba Rubess no 1. maija strādās Baku. Vēlam viņai veiksmi!

12.03. Fondā viesojas ziedotājs Māris Slokenbergs.

Māris Slokenbergs

12.03. Mērķziedojums no Antona Mežala Draugu stipendijai.
Antons Mežals dzimis lauksaimnieka ģimenē 1914. gada 4. maijā Abrenes apriņķa Baltinavas pagastā. 1934. gadā beidzis Rēzeknes valsts komercskolu, sāka strādāt Armijas ekonomiskā veikala Rēzeknes nodaļā, pildot kancelejas ierēdņa un vēlāk grāmatveža pienākumus. 1940. gada novembrī strādājis par grāmatvedi, galveno grāmatvedi un no 1943. gada par Rēzeknes patērētāju biedrības tehnisko direktoru līdz 1944. gada janvārim, kad iesaukts leģionā. Beidzis virsnieku vietnieku kursus un Kara skolas rezerves virsnieku nodaļu un 1940. gada 1. maijā paaugstināts leitnanta pakāpē. Otrajā pasaules karā cīnījās 19. divīzijas sastāvā un smagi ievainots. Gadu desmitiem dzīvo Minsterē, studējis tautsaimniecību Minsteres universitātē.
Daugavas Vanagu organizācijā kopš 1951. gada Rietumvācijas valdes kasieris – grāmatvedis un no 1956. gada sekretārs. No 1954. gada līdz 1966. gadam bijis DV centrālās valdes kasieris. No 1954. gada līdz Daugavas Vanagu Mēnešraksts apgāda pārcelšanai uz Kanādu bijis DVM apgāda vadītājs. Apbalvots ar DV nozīmi zeltā.
A. Mežals vēstulē Vītolu fondam raksta: ‘’Jaunatne mums ir jāatbalsta, lai iegūtu zināšanas, kuras ir neatsverama dāvana, kas dod iespējas nodrošināt dzīves eksistenci un palīdzēt citiem gan materiālā plāksnē, gan ar labiem dzīves padomiem… Mana bērnība nav bijusi viegla, bet iegūt izglītību man palīdzēja palīgi, kuriem esmu vienmēr pateicību parādā.’’

Antons Mežals

13.03. Intervija laikraksta Diena pielikumam. Pagājis gads, kopš Vītolu fonds tika nominēts kā ‘‘Labākā NVO organizācija Latvijā.” Šogad VF piedalās žūrijā, kur izvērtēs šī gada pretendentus. Intervija par to, kā šis apbalvojums fondam palīdzējis, kur izlietota prēmija. 2008./2009 mācību gadā tika nodibināta NVO prēmija, kuru saņem LU, Fizikas un matemātikas fakultātes 4. kursa studente Gunta Kupriša.

NVO Institta prmijas pasniegšanas pasākums

14.03. KPMG auditore Irēna Sarma uzņēmumā tiekas ar savu stipendiāti Tatjanu Dubkovu.

Vecākā projektu vadītāja Irēna Sarma un Tatjana Dubkova

18.03. Fondā viesojas Ruta Cālīte, kura ir iniciatore mācītāja Arveda Celma piemiņas stipendijai.

Ruta Cālīte

19.03. Mērķziedojums no Aijas Pakules un Sarmas Davidsones Bruņa Rubess 80 gadu jubilejas stipendijai.

19.03. Mērķziedojums no Aijas Ebdenes, Ruta Cālites, Paula Jura Cālīša mācītāja Arveda Celma piemiņas stipendijai.

20.03. Mērķziedojums ERGO stipendijām.

23.03. Lieldienas.

25.03. Svētku pusdienas ar ziedotāju Guntu Cepurīti restorānā ‘‘Čarlstons”. Gunta Cepurīte, izpildot mammas Margaritas Bušas lūgumu, dāvināja Vītolu fondam zemi. Ziedotāja rakstīja:
‘‘Latviešu tautā arvien bijuši censoņi iegūt labu izglītību un valodas. Apzinoties, cik daudz mums svešās zemēs tas pašķīra ceļu dzīves nodrošināšanai un novērtējot Vītolu fonda darbību, vēlos nodot sava vīra Tālivalža Buša mantojumu – zemi Vītolu fonda rīcībā, studējošo jauniešu stipendijām. ”
Bušas kundze 2007. gada rudenī nosvinēja 95 gadu jubileju, pārcieta smagu operāciju un pati uz Latviju atbraukt nevarēja. Dāvinājumu nokārtot viņa uzticēja savai meitai Guntai Cepurītei, kas pagājušā gadā vecvecāku piemiņai viņi Latvijā nodibināja Jēkaba un Elzas Otlans piemiņas stipendiju.
2008. gada 5. februārī fonds saņēma zemes grāmatu par dāvināto īpašumu. Kad dāvinātā zeme tiks pārdota vai iznomāta, iegūtā nauda tiks noguldīta neaizskaramajā kapitālā Tālivalža un Margrietas Bušs stipendijai. Zeme, kas tika mantojumā apprecoties, nu ir ieguldīta ļoti vērtīgā pasākumā – rītdienā. Paldies Bušs kundzei un Guntai Cepurītei!

25.03. Ilzes Valdmanes mērķziedojums mācītāja Arveda Celma piemiņas stipendijai.

26.03. Vēstule un līgums no korporācijas Fraternitas Lataviensis, Kanādas kopas seniora Mārtiņa Gaide. Ar 2008./2009. mācību gadu Latvijā ik gadus tiks piešķirtas 11 Korporācijas Fraternitas Lataviensis, Alfreda un Almas Apses piemiņas stipendijas.

26.03. Fondā viesojas un līgumu noslēdz ziedotāja Ilze – Priede Kļaviņa. Viņa dibina Matīsa Kļaviņa piemiņas stipendiju, kas novēlēta topošam sākumskolas skolotājam. Par Matīsu Kļaviņu ziedotāja raksta:
„Matīss Kļaviņš dzimis 1953. gada 2. jūnijā, Vācijā, Holzlārā. 1973. gadā viņš beidza Minsteres latviešu ģimnāziju un sāka politoloģijas studijas Bonnas Universitātē, kuras ģimenes apstākļu dēļ netika pabeigtas.
Pēc Latvijas neatkarības atgūšanas katra ārzemēs dzīvojoša latvieša sapnis bija atgriezties dzimtenē, un Matīss šo sapni realizēja.
Ir cilvēki, kuri kā ceļa krustcelēs spēj mainīt mūsu dzīves virzienu. Satiekot šādus cilvēkus, apstājies, padomā un,iespējams, esi gatavs sākt ko jaunu, darīt ko citu vai vienkārši ieraugi pasauli ar citām acīm. Matīss noteikti bija šāds cilvēks, jo daudzu ar viņu saistīto cilvēku dzīves jau ir mainījušas savu gaitu. Īpaši pēc Latvijas neatkarības atgūšanas, kad visi sākām spert pirmos soļus pasaulē, Matīss daudziem bija pirmais skolotājs un padomdevējs. Vienmēr mierīgs un nosvērts, labā garastāvoklī un smaidošs. Tādam arī jābūt pirmajam skolotājam, cilvēkam, kurš otrā redz vispirms labo un spēj to attīstīt.”

Matīss Kļaviņš

ZIEDOJUMI FMARTĀ

 LAB-AN Ls 54180
 Malda Dzelzkalns Ls 9030
 Inese Smita Ls 2000
 Juris Cīrulis Ls 1331
 ERGO Ls 1470
 Bruņa Rubess 80 gadu jubilejai  
 Aija Pakule Ls 90
 Sarma Davidsone Ls 90
 Mācītāja Arveda Celma piemiņai  
 Aija Ebdene, Brunis Rubess Ls 20
 Ruta Cālīte Ls 60
 Paulis Juris Cālītis Ls 100
 Ilze Valdmane Ls 50
 ELJA 50 stipendijai  
 Lolita Kļaviņa Ls 50
 Draugu stipendijai  
 Antons Mežals Ls 351
KOPĀ Ls 68 822

                                            

Paldies ziedotājiem!

Kā mūs atrast?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Raksti mums