Piešķirtas Neretas novada uzņēmēju 2022./2023. m.g. otrā semestra stipendijas

Neretas novada uzņēmēju stipendijas tiek piešķirtas divas reizes gadā, semestra sākumā, labākajiem Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas audzēkņiem. Tās idejas autori ir uzņēmēji Kaspars Baltacis un Kaspars Ādams. Stipendijas Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas skolēniem piešķir 10 mēnešus (izņemot jūliju un augustu). Lai vidusskolēns varētu saņemt stipendiju, mācību sasniegumu vidējam vērtējumam semestrī ir jābūt ne zemākam kā 8 balles un jāuzrāda panākumus mācību olimpiādēs. 

2022./2023. m.g. otrajā semestrī Neretas novada uzņēmēju stipendija piešķirta:

Kristīnei Boldaševičai (12.klase),

Endijai Kapelei (11.klase),

Raivo Sprostiņam (10.klase),

Luīzei Liepiņai (11.klase).

Kā mūs atrast?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Raksti mums