Arhīvs - Novembris 2006

 

Novembris

Jaunumi

  • Profesora A. Smidta goda stipendija

  • Riharda un Zanes Grigoru stipendija

Latvija – cilvēki, zeme, meži, jūra, dzintars izskalots jūras krastā. Katram kaut kas savs un īpaši mīļš. Svētkos esam pieraduši iepriecināt ar dāvanām. Ko varam dāvināt Latvijai- savu mīlestību, darbu. Vēlēt labklājību, gudrus un zinošus cilvēkus, stipras ģimenes, kurās mīlestībā dzimst bērni.

Novembrī – valsts dzimšanas diena, tikšanās ar ziedotājiem, padomes sēde, gads kopš fondam ir savs LOGO, NATO samits Latvijā. Lepojamies ar savu valsti un priecājamies par garajām brīvdienām.

03.11. Kafejnīcā "Karamba" ar stipendiātiem tikās Jāņa un Elfrīdas Rutku fonda priekšsēdētājs Māris Slokenbergs, valdes locekļi Vija Skogum un Andrievs Eiche.

Jāņa un Elfrīdas Rutku fonda priekšsēdētājs Māris Slokenbergs, valdes locekļi Vija Skogum un Andrievs Eiche kopā ar stipendiātiem.

03.10. Pie B. Rubess viesojas IN memoriam Biruta Rubess stipendiāte Māra Kozuliņa.

IN MEMORIAM Birutas Rubess stipendiāte Māra Kozuliņa.

06.11. RLB Latviešu valodas attīstības kopa ar PBLA finansiālu atbalstu izdevusi J. Kušķa grāmatu "Mūsu valoda". Fonds saņem dāvinājumā 500 grāmatas. Tās Ziemassvētkos saņems visi stipendiāti. Par dāvanu īpašs paldies Maijai Sinkas kundzei!

09.11. Vītolu fonda padomes sēde.

Vītolu fonda padome.

09.11. Ziedotāja Sarmīte Andersone Šveics dāvina stipendiātiem Viļņa Šveics grāmatas.

Sarmīte Andersone Šveics kopā ar saviem stipendiātiem.

10.11. No Anglijas uz fonda padomes sēdi ieradās padomes loceklis Ā. Sīlis. Viņa darbs padomē ir neatsverams. Ar Ā. Sīļa gādību fonds ticis pie gandrīz 50 stipendijām. Pateicības pusdienas "Raibajā balodi" ar ziedotāju Ā. Sīli.

Ādolfs Sīlis.

14.11. Par nopelniem Latvijas valsts labā Latvijas Zinātņu akadēmijas goda doktoram, sabiedriskam darbiniekam, Ģirtam Kaugaram piešķirts Triju Zvaigžņu ordenis. Sveicam Ģirtu Kaugaru ar augsto apbalvojumu!
2005. gadā Kaugaru ģimene Latvijā nodibināja Ģirta un Lienas Kaugaru stipendiju. 2006./2007. mācību gadā stipendiju saņem Ansis Atteka. Savus labdarus Ansis satiek pirmo reizi. Iesākumā viņi tiekas fondā, bet tad nolemj, ka sarunas turpinās kādā jaukā restorānā.

Ģirts Kaugars, Ansis Atteka un Liena Kaugara.

14.11. B. Rubess, A. Ebdene sveicot Ģirtu Kaugaru ar apbalvojuma saņemšanu , ziedo "Draugu stipendijai".

15.11. Mērķziedojums no viesnīcas "Radi un draugi" Ls 42000 – 10 stipendiātiem četrus gadus. Ar viesnīcas "Radi un draugi" stipendijām studē 25 studenti.

Viesnīcas "Radi un draugi" direktore Iveta Gulbe kopā ar saviem stipendiātiem.

16.11. Ziedotājs Jānis Vējiņš ieradies no Austrālijas, lai piedalītos grāmatas "Latvija – Likteņa gaitās 1918 – 1991" prezentācijā. Vējiņu un Timermaņu ģimenes finansēja grāmatas tapšanas un izdošanas projektu. Pasākumā piedalās Jāņa un Ainas Vējiņu stipendiāts Nikolajs Hļevnojs, tā ir pirmā tikšanās ar ziedotājiem. Lai izrunātos no sirds tiek norunāta vēl viena tikšanās Vītolu fondā

No kreisās: Aina Vējiņa, stipendiāts Nikolajs Hļevnojs un Jānis Vējiņš.

16.11. Vītolu fondā viesojas SIA ''LIC GOTUS'' direktors Atis Švinka un tiekas ar savu stipendiātu.

No kreisās: Vilis Vītols, Atis Švinka, Toms Tinkuss.

16.11. Ar vēstuli pienāk ziņa no Kanādas par 10000 CAD mērķziedojumu Riharda un Zanes Grigaru stipendijai. Rihards Grigars vēstulē raksta: "Gribam būt daļa no Jūsu brīnišķīgā pasākuma, kura pienesums mūsu tautas vērtību sarakstos ir vienreizējs. Vēsture svērs un vērtēs, tikai nākošās paaudzes saskatīs to svētību, ko šis pasākums ir devis mūsu tautai." Paldies par labiem vārdiem!

17.11. Jau otro gadu Studentu dienās SEB Unibankas prezidents V. Neimanis aicina pie sevis stipendiātus uz kafiju. Pirms tam ir iespēja tikties ar pasākuma organizatoru Sponsorēšanas projektu daļas vadītāju Jāni Lielāmeru, kā arī ar personāldaļas vadītāju, mārketinga direktoru. Pasākuma noskaņā rodas ideja nākošo Studentu dienu atzīmēt, kopā sportojot SEB Unibankas sporta kompleksā.

SEB Unibanka prezidents Viesturs Neimanis kopā ar SEB Unibankas stipendiātiem.

18.11. Sveicam Latvijas Republikas proklamēšanas 88. gadadienā.

„Mūsu svētākais pienākums
Šo zemi mīlēt un sargāt,
Lai viņa mūžu mūžos būtu un paliktu
Brīva latviešu zeme.”/A. Grīns/

 

20.11. Mērķziedojums Jāņa un Ainas Vējiņu stipendijai Ls 1050. J. Vējiņš 80 jubilejā aicināja draugus ziedot "Draugu stipendijai". Viesodamies Rīgā, J. Vējiņš iemaksā saziedotos līdzekļus Vītolu fonda kontā Ls 234.

22.11. Fondā viesojas ziedotāja Biruta Heistere.

Vītolu fonda dibinātājs Vilis Vītols kopā ar Birutu Heisteri.

23.11. Vēstule no John Ruvalda ar ziņu, ka omammas brāļa piemiņai viņš vēlas dibināt Profesora A. Smidta goda stipendiju.

23.11. Fondā viesojas Ģirts Zeidenbergs.

27.10. Sveicot B. Rubess jubilejā, Velga un Ģirts Zēgneri ziedo "Draugu stipendijai".

28., 29.11. NATO samits Rīgā.

Ziedojumi Novembrī

 Viesnīca "Radi un draugi" Ls 42000
 Jānis un Aina Vējiņi Ls 1050
 Jāņa Vējiņa 80 gadu jubilejai "Draugu stipendijai" Ls 243
 Velga un Ģirts Zēgneri dāvana B. Rubess jubilejā "Draugu stipendijai" Ls 50
 B. Rubess, A. Ebdene, sveicot Ģirtu Kaugaru ar apbalvojuma saņemšanu Ls 30

KOPĀ:

Ls 43 743

                                            

Paldies ziedotājiem!

Kā mūs atrast?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Raksti mums