Arhīvs - Novembris 2008

AKTUALITĀTES NOVEMBRĪ

Latvijai ir laimējies – sirdī un domās Latvija ir daudziem.

Apartā tīrumā ziemāju sēkla krīt, jaunam ražas laikam, jaunam maizes klaipam, jaunam ozolam sākumu apsolot un mūžības ritējumu apliecinot.

Mūžīga ir ne tikai milzīgā pasaule un mūsu mazā Latvija tajā. Vītolu fonda ziedotāji un atbalstītāji ir apliecinājuši, ka mūžīga ir arī labestība, sirds gudrība un dvēseles gaisma.

Valsts svētkos – vistumšākajā gada laikā – gaisma ir īpaši nepieciešama. Gaisma – dievišķā, labā, spēka, vieduma, mīlestības un cieņas simbols. Gaisma – labvēlības starojums.

Lai Jums pieder debesis, kuras pat visdrūmākajā dienā prot atsūtīt visspožāko saules staru!

Lai Jums ir Latvijas kārkla sīkstais spēks atliekties un pastāvēt, kad garām aizbrāzušās vētru un vēja stundas!

Lai mūža garumā Jums pieder Latvija, mājas, kurp doties kā Sprīdītim, vēloties atrast un dāvāt citiem ne zelta naudu, bet laimi, prieku, cerību un ticību!

Mīļi sveicam Latvijas Republikas proklamēšanas 90. gadadienā!

Jaunums

  • Kārļa Cīruļa stipendija
  • S! K! Aurora Kanādā stipendija
  • Artūra Cipuļa piemiņas stipendija
  • Astrīdas Levenšteinas piemiņas stipendija

03.11. Fondā viesojas Lalita Muižniece, kura pārvalda Arnolda un Helēnas Sildegu fonda stipendiju. Mērķziedojumus stipendijai ik gadus Lalita savāc pārdodama Arnolda Sildega gleznas. Šogad iegādājoties gleznu šim stipendiju fondam ziedojusi Janīna Kursiete.

04.11. Mērķziedojums Mācītaja Roberta Slokenberga piemiņas stipendijai.

 


Roberts Slokenbergs

06.11. Lielvārdes Attīstības fonda pasākums LAF stipendiātēm un Lielvārdes novada projekta īstenotājiem. Muzicē grupa ‘‘Bellaccord’‘,

 


No kreisās: stipendiāte Linda Laura, Lielvārdes Attīstības fonda projekta direktore Ilze Kreišamane un stipendiāte Viktorija Freidenfelde.

 

10.11. Mērķziedojums no SIA ‘‘SAF Pakalpojumi’‘ žurnālistikas atbalsta stipendijai.

 


E. Inkēns

11.11. Mērķziedojums Kārļa Cīruļa stipendijai. Kad Latvijā svinējām Lāčplēša dienu, fonds saņēma lielu mērķziedojumu EUR 83 737, t.i., Ls 59 286 no ASV dzīvojošā Kārļa Cīruļa. Ar Kārli iepazināmies 2005. gadā, kad viņš viesojās Latvijā. 2000. gads Cīruļiem bija smags – februārī aizsaulē aizgāja Irēne, septembrī Gunta un vēl trīs tuvi radinieki. Tēva mājas nācās pārdot. Kārlis vēlējās šo naudu atstāt Latvijā: tā tika sadalīta Vītolu fondam – Kārļa Cīruļa mūža stipendijai, kas tika novēlēta Valmieras novada jauniešiem, Okupācijas muzejam un Brāļu kapiem Lestenē.

Kārlis Cīrulis dzimis 1919. gada 13. septembrī. Skaitlis 13 ir viņa dzīves daudzu notikumu līdzgaitnieks. Kārļa tēvs upurējis labu karjeru, lai glābtu sava tēva mājas un sācis grūtu dzīvi izpostītajos Valmieras pagasta ‘‘Cīruļos”. Kārlis sekojis tēva paraugam – atteicās no tālākas izglītības lauksaimniecības skolā un sāka saimniekot tēva mājās. Sākums bija grūts – jāizmaksā mantojums trim māsām, jāuzlabo saimniecība... Karš izjauca visus plānus. Jaunības draudzene Irēne pavadīja līdz vectēva stādītam sirmajam bērzam, un Kārlis 1944. gada 13. februārī aizgāja karā.

Karam beidzoties, Kārlim laimējās palikt dzīvam, bet sekoja gūsts Putlosā un Cedelghēmā Beļģijā. No gūsta viņu atbrīvoja 1946. gada 13. martā, iedalīja 13. vagonā, kur kopumā bija 13 Cīruļi. Tālāk sekoja ASV armijas šofera darbs sagrautajā Nirnbergā. Tad nopietnas veselības problēmas radīja gūsta sekas un sekoja seši gadi sanatorijās. No smagas operācijas izglāba ungāru ārsts, bijušais leģionārs, neieteikdams to veikt. Kārlis viņam visu mūžu ir bijis pateicīgs, ka netika sakropļots.

Kārlis dzīvojis Vācijā pie Donavas, palīdzējis citiem izkārtot vācu pensijas un spēlējis šahu. Ieticis arī pilsētas meistaru godā. Tad viņu apciemoja Irēne, abi pārcēlās uz Bostonu un 1970. gadā sāka kopīgu dzīvi. To laiku viņš sauc par laimīgāko dzīves daļu. Kārlis turpināja palīdzēt latviešiem izkārtot Vācijas pensijas, atbalstīja visus labos latviešu pasākumus, joprojām ir Daugavas Vanagu un ALA biedrs, Latvijas Nacionālajā operā pašam savs krēsls utt.

Gadi nestāv uz vietas, ievainojumi arvien vairāk atgādināja par sevi un Kārlis pēdējo divu gadu laikā ir pārcietis vairākas operācijas. Ne viss izdodas tik perfekti, pēc operācijas sekoja Jurģi no Bostonas dzīvokļa 17. stāva uz kādu skaistu vietu, kur tiek aprūpēts un lutināts, kur no rīta labrītu saka stirniņas aiz logu, kur brīvdienās viņu apciemo draugi un radiniece Maija Galiņa ar vīru. Maija kļuvusi par Kārļa vēlmju izpildītāju. Viņa devās uz Vāciju, lai izkārtotu tur atstātos īpašumus. Un arī šoreiz nauda netika pārsūtīta uz ASV, bet gan uz Latviju. Tika papildināts Kārļa Cīruļa stipendijas neaizskaramais kapitāls un ziedots Okupācijas muzejam.

Ar Kārļa Cīruļa stipendijām šobrīd Latvijā studē jau četri Valmieras novada jaunieši.

Paldies, Kārlim par mīlestību un gaismu!

 


Kārlis Cīrulis

14.11. Vītolu fonda prezentācija Babītes vidusskolā.

14.11. Arnolda un Helēnas Sildegu fonda pārvaldniece Lalita Muižniece Latvijas Mākslas akadēmijas filiālē Rēzeknē tiekas ar filiāles vadītāju Ilmu Rapši, stipendiāti Anastasiju Dubovsku un bijušo stipendiāti Juriku Bakāni.

 


Stipendiāte Anastasija Dubovska un Lalita Muižniece

17.11. Vītolu fonda padomes loceklis Ādolfs Sīlis apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeni. Svētku pieņemšana viesnīcā ‘‘Radi un draugi’‘.

‘‘Lai ap tevi

Nenozūd gaisma,

Kas spēj savākt

Sirdis vienuviet.’’

/Apšukrūma/

Mīļi sveicam Vītolu fonda padomes locekli Ādolfu Sīli ar Latvijas Republikas Triju Zvaigžņu ordeņa saņemšanu! Jūs jau sen to bijāt pelnījis!

 


Ādolfs Sīlis

18.11. Latvijas Republikas proklamēšanas 90. gadadiena! ‘‘Čikāgas piecīšu” lielais svētku koncerts 18. novembrī tika izdziedāts arēnā Rīga. Čikāgas piecīšu solists Armands Birkens uzdāvināja 25 biļetes uz koncertu fonda stipendiātiem. Pēc koncerta uz fonda e-pastu saņēmām Pateicības vēstules, kuras adresētas Čikāgas piecīšiem. Citāts no Dzirkstītes Jansones vēstules: ‘‘Kad sēdēju starp pārējiem cilvēkiem, kuri bija atnākuši uz tik sen gaidīto koncertu, man acīs sariesās asaras... No tiesas... Vienkārši sēdēju un izjuta lepnumu par to, ka esmu latviete un varu dzīvot brīvā valstī... Dziesmu melodija vienkārša, vārdi arīdzan un tomēr dziesmām brīnišķīgs skanējums... Un Jūsu izpildītā dziesma ‘‘Mūsu mīlestība’’ lika skudriņām pārskriet pār visu ķermeni. Prieks, ka cilvēki lūdza atkārtot! Sēdēju un izbaudīju mūziku... Biju laimīga, ka varu klausīties skaistu mūziku latviešu valodā no cilvēkiem, kam Latvijai sirdī īpaša vieta... gluži tāpat kā man...

Visbeidzot vislielākais paldies par Jūsu palīdzību Latvijas studentiem! Arī Jūsu sirds ir pilna dāsnumu un vēlmes palīdzēt, nevis vienkārši paslēpties aiz ‘‘Mūsdienu jaunatne neko neprot” maskas. Paldies par to, ka Jūs saklausāt, ne tikai klausāties, ka Jūs saredzat, ne tikai redzat un ka Jūs sajūtat, nevis tikai jūtat... Saklausiet mūziku un dalieties ar to, saredzat cilvēkus, kam palīdzēt un kurus iepriecināt un sajūtat latvisko! Es ticu, ka šie vārdi tiešām ir par Jums! Tādu iespaidu Jūs esat atstājis par sevi! Nav daudz tādu cilvēku kā Jūs... Tāpēc vēlreiz paldies par Jūsu atbalstu, sapratni un fantastisko koncertu Latvijā! Redz, cik daudz ‘‘Paldies” sanāca un tomēr es zinu, ka esat pelnījis daudz, daudz vairāk! Kaut vai tikai tāpēc, ka ikkatrā darbā, ko dariet, kā esmu novērojusi, jūs ieliekat savu sirdi un dvēseli... it sevišķi mūzikā!”

 


Armands Birkens

19.11. Vēstule no Valdas Lēvenšteinas, kurā ir ziņa, ka ar 2009./2010. mācību gadu Latvijā tiek dibināta Astrīdas Ilzes Lēvenšteinas piemiņas stipendija.

19.11. Mērķziedojums Rīgas Hanzas Rotari kluba stipendijai.

 


Rīgas Hanzas Rotari kluba biedri kopā ar stipendiāti Laimu Mangulsoni

19.11. Zvans no Rasmas Cipules, kura pastāsta, ka pēc Aijas Ebdenes ieteikuma Latvijā dibinās stipendiju vīra Artūra Ripuļa piemiņai. Naudu šai stipendijai pirmie iemaksāja Brunis Rubess un Aija Ebdene. Aija avīzē LAIKS publicēja aprakstu par Artūru Cipuli, kā arī aicinājumu ziedot piemiņas stipendijai.

20.11. Ziedotājs Jānis Vējiņš ieradies no Austrālijas, lai piedalītos Agras Dages dzejas grāmatas ‘‘Kā kadiķītis spīvs” atvēršanas svētkos. Vējiņu un Timermaņu ģimenes finansēja grāmatas tapšanas un izdošanas projektu. 50 grāmatas tiek dāvinātas fonda stipendiātiem. Paldies Jānim Vējiņam par dāvanu! Jānis Vējiņš paraksta līgumu par sadarbību 2009. gadā.

 


Jānis Vējiņš

21.11. Tikšanās ar SIA ‘‘Balsts” mārketinga direktori Evitu.

24.11. Fondā viesojas Anglijas latviešu izglītības fonda priekšsēdētājs Andrejs Ozoliņš.

 


Andrejs Ozoliņš

25.11.S!K! Aurora Kanādā pārstāve Zaiga Ešenvalde paraksta sadarbības līgumu.

Auroras apliecina savu piederību latvju tautai sekojot otrai devīzei: Vienoti tēviju ziedonī celt!

Kā vienība un kā indivīdes Auroras atbalsta trimdas organizācijas un pasākumus, piedalās latviešu sabiedrībā – vietējo biedrību valdēs un Kanādas mēroga politiskos pasākumos. Auroras ir latviešu skolas skolotājas, dzied koros, dejo tautas deju kopās. Esam skatītāju un klausītāju rindās latviešu sarīkojumos. Atzīmējot 75 gadu pastāvēšanas jubileju korporācija Aurora ziedo stipendiju studentei Latvijā. S!K! Aurora Kanādā stipendijas krustmāte ir Aija Zichmane. Paldies!

28.11. Mēŗkziedojums no Andra Smilgdrīva Briseles latviešu stipendijai. Andris ir iniciators jaunizveidotai stipendijai.

ZIEDOJUMI NOVEMBRĪ

Kārlis Cīrulis Ls 59286
SIA ‘‘SAF Pakalpojumi” Ls 1400
ERGO Ls 1785
Rīgas Hanzas Rotari klubs Ls 1400
Lalita Muižniece Ls 1086
S!K! Aurora Kanādā Ls 1130
Janīna Kursīte /Helēnas un Arnolda Sildega stipendijai/ Ls 350
Māris Slokenbergs Ls 350
Andris Smilgdrīvs/Briseles latviešu stipendijai/ Ls 350
Rutas Cālītes piemiņas stipendija  
Sarma Anna Eglīte Ls 75
KOPĀ: Ls 67 212

Paldies ziedotājiem!

Kā mūs atrast?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Raksti mums