Arhīvs - Oktobris 2005

Jaunums

Jauna stipendija:

• Ģirta un Lienas Kaugaru stipendija

vairāk lasiet sadaļā STIPENDIJAS

Fondā oktobri varam nosaukt par DRAUGU mēnesi, jo 2005. gada 1. janvārī izveidotai DRAUGU stipendijai tikai oktobrī ziedots: Ls 991

"Ir labi dot, kad to lūdz, bet ir labāk dot neprasītam. Un devīgam lielāku prieku nekā dot sagādā meklēt to, kam dot.”

Kā tērēt komandējuma naudu. Iepirkties, aizvest kādu dāvanu saviem mīļajiem, bet varbūt ziedot......Pēc PBLA valdes sēdes, komandējuma naudu ziedot Draugu stipendijai par tradīciju kļuvis PBLA valdes locekļiem Dacei Dārziņai, Aijai Ebdenei, Intam Ruperam. Šogad viņiem piepulcējās Jānis Grāmatiņš.

Paldies visiem, kas ar ziedojumu kļūst pat Vītolu fonda draugiem!

Lai tas ir sākums akcijai:

„KĻŪSTI PAR VĪTOLU FONDA DRAUGU!”

03.10.2005. Fondā viesojas Ģirts un Liena Kaugari, lai dibinātu savu stipendiju. Par stipendiāti viņi izvēlas Sigitu Zvēriņu no Cēsu rajona Drabešu pagasta, LU, Filoloģijas f. 1.kursa studenti.

Ģirts un Liena Kaugari

03.10.2005. Vēstule no Anglijas Latviešu izglītības fonda priekšsēža Andreja Ozoliņa ar ziņu, ka 3 stipendiju vietā, nākošā gadā Anglijas latviešu izglītības fondam būs 10 stipendijas. Paldies!

Anglijas latviešu izglītības fonda priekšsēdis kopā ar saviem stipendiātiem

03.10.2005. Fondā viesojas ciems „Latvija”, Mičiganas pavalsts ASV, priekšsēdis Ārijs Vilemsons.

Ārijs Vilemsons

05.10.2005. Fondā uz tikšanos ieradies Pures Food valdes priekšsēdētājs Aivars Žimants. Tikšanās sekmīga- Ar 2006. gadu Latvijā 5 Pures Food stipendijas.

Aivars Žimants kopā Vītolu fonda dibinātāju Vili Vītolu un Vītolu fonda valdes priekšsēdētāja Vita Diķe

12.10.2005. ALA- Zvejnieku ģimenes stipendiāts Edgars Poļanskis piedalās TV spēlē „Miljioārs” un balvā Ls 500. Apsveicam!!!

Edgars Poļanskis

14.10.2005. Fondā viesojas PBLA priekšsēdis J. Kukainis. Ir sagatavota atskaite par 2005. gada ziedojumu, ko katrs valdes loceklis saņems sēdes laikā. J. Kukainis interesējas par PBLA stipendiātiem. Ar J. Kukaiņa atbalstu par ziedotāju fondam kļuvuši vairāki ziedotāji, to vidū arī šā mēneša ziedotājs Edgars Ž. Elferta kungs, kurš savā vēstulē rakstīja:” Par Vītolu fondu mani bija informējis PBLA priekšsēdis un citi. Gribu atbalstīt šo vērtīgo pasākumu ar ziedojumu. Caur banku elektroniski nosūtu $500 Draugu stipendijai.”

14.10.2005. Fondā viesojas SEB Unibankas sponsorēšanas projekta vadītājs Jānis Lielāmers.

18.10.2005. Pasākums viesnīcas „Gutenbergs” restorānā , kur Vītolu fonds slēdz sadarbības līgumu ar Amerikas Latviešu laikrakstu „LAIKS” un Eiropas latviešu laikrakstu „Brīvā Latvija”. Pasākumā piedalās IZM ministre I. Druviete, PBLA priekšsēdis J. Kukainis, PBLA valdes locekļi no Austrālijas, Kanādas, Anglijas, Vācijas, ASV. Ar mūzikas priekšnesumu pasākuma viesus sveica Unibankas stipendiāte A. Eversa.

Paldies M. Solimai un L. Kovtunai par gaisotni, kas tika uzburta pasākumā.

Galerija

19.10.2005. Fonda dibinātājs V. Vītols piedalās PBLA valdes sēdēs atklāšanā.

PBLA valde kopā ar Latvijas valsts prezidenti Vairu Vīķi - Freibergu

19.10.2005. Vēstule un ziedojums no Adelaides latviešu biedrības Draugu stipendijai. Iniciatore ziedojumam Velta Voitkuns. Paldies!

20.10.2005. Fonda darbinieki PBLA stipendiāti, Anglijas Latviešu izglītības fonda stipendiāti piedalījās svinīgā pieņemšanā Zviedrijas vēstniecībā, ko organizēja PBLA valde. Pasākuma laikā PBLA valdes locekle Dace Dārziņa iedeva savas ģimenes ziedojumu Draugu stipendijai. Stipendiāti pasākuma laikā iepazinās ar valdes locekļiem, tapa kopēja fotogrāfija kopā ar Zviedrijas vēstnieku, PBLA priekšsēdi J, Kukaini un kasieri J. Grāmatiņu.

24.10.2005 Fondā viesojas PBLA un ALA kasieris J. Grāmatiņš, lai pārrunātu fonda darbību un iepazītos kā tiek administrētas ALA- Zvejnieku ģimenes stipendijas. Sadarbība ar ALA organizāciju fondam sākās šā gada vasarā, jo Zvejnieku fonds mērķziedojumu veic caur ALA organizāciju. Ar ALA- Zvejnieku ģimenes stipendijām Latvijā studē 67 studenti. Oktobrī saņemts no ALA organizācijas Mērķziedojums Ls 57 700. Paldies Dr. P. Zvejniekam , I. Jansonei, S. Švalbei , J. Grāmatiņam par darbu, ko veicāt, lai stipendijas sasniegtu 67 laimīgus studentus Latvijā.

Ziedojumi Oktobrī

 ALA- Zvejnieku ģimene Ls 57700
 „Rutkis Minne Stift EOJ” Zviedrija Ls 4714
 Ārkārtējā Palīdzība Latvijas Zemesardzei Fonds, ASV Ls 1292
 Ģirts un Liena Kaugari Ls 1290
 Dr.Andris un Dace Dārziņi Ls 300
 Edgars Z. Elferts Ls 286
 Kārlis Streips Ls 140
 Adelaides Latviešu biedrība Ls 105
 Aija Ebdene Ls 100
 Ints Rupners Ls 100
 Jānis Grāmatiņš Ls 100

KOPĀ:

Ls 66027

How to find us?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Contact us