Arhīvs - Oktobris 2007

 

Oktobris

Oktobris. Septembra mēneša aktualitātēs uzdevām jautājumu – kas būs 500. stipendijas dibinātājs? Vai līdz Ziemassvētkiem to uzzināsim? Oktobris izrādījās neticami veiksmīgs. Tuvāk mērķim palīdzēja tikt DV Anglijas fonds, Korp! Spīdolas Kanādā. Punktu pielika Māris Slokenbergs, kurš kļuva par 500. stipendijas devēju.
Sveicam visus ziedotājus! Esam kā stafetes skrējēji, katrs pa solītim veda tuvāk 500. stipendijai. Tikai mēs nedrīkstam apstāties, jo esam pusceļā līdz mērķim.
Stipendiāts Mečislavs Maculēvičs savā pateicības vēstulē to pateicis vislabāk:
„Lūkojoties nākotnē, es tik tiešām neredzu finišu. Pamati, uz kuriem mums ir dota iespēja stāvēt, ļauj bīdīt latiņu augstāk, skriet tālāk un pastumt malā kavēkļus. Turklāt, esmu pieredzējis kā godprāts, kaismīgs darbs un atbalsts spēj atvērt iespējas mūsu līdzcilvekiem.
Galu galā, es nespēju saskatīt finišu manai cieņai un pateicībai cilvēkiem, kas to visu ir padarījuši iespējamu.”

Jaunumi

  • DV Anglijas fonda stipendija

  • Martas Vītolas jubilejas stipendija

  • Mācītāja Roberta Slokenberga piemiņas stipendija

01.10. Mēŗkziedojums no Harolda Bulmaņa Martas Vītolas jubilejas stipendijai.

02.10. Mērķziedojums no a/s Latvijas Krājbankas četrām stipendijām.

A/s "Latvijas krājbanka" valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Bondars kopā ar saviem stipendiātiem.

02.10. Vītolu fonda prezentācija Jelgavas Spīdolas ģimnāzijā, Jelgavas valsts ģimnāzijā.

05.10. Mēŗkziedojums Klāvā Sīpoliņa fonda stipendijām.

08.10. Ināra un Gunārs Reiņi fondā tiekas ar saviem stipendiātiem.
Gunārs Reinis dzimis 1928. gadā Liepājā dzelzceļnieka ģimenē. Mācījies Draudzīgā aicinājuma 1. pamatskolā un Valsts tehnikumā. 1994. gadā bēgļu gaitās nokļuvis Polijā, Austrijā un Vācijā, kur 1948. gadā beidz Eslingenas Latviešu ģimnāziju. 1949. gadā izceļo uz ASV un sāk studijas Riversidē, Kalifornijā, bakalaura grādu inženierzinātnēs iegūst 1954. gadā Kalifornijas valsts universitātē Bekelejā. Pēc armijas dienestā sāk darbu pie Standard Oil of California, 1965. gadā pāriet darbā uz būvfirmu Bechtel Inc. Darbojas enerģētikas (naftas, gāzes) ieguves, transporta un tirdzniecības laukā 40 gadus. Viņa projektētie un būvētie objekti ir visā pasaulē no Aļaskas līdz Austrālijai.

Ināra Reine dzimusi Ludzas apriņķa Kārsavas pagastā piecu bērnu ģimenē. 1944. gadā ģimene devās bēgļu gaitās rietumu virzienā. Ināras skolas gaitas sākās vācu pamatskolā un turpinājās čehu, latviešu un amerikāņu skolās. 1962. gadā Ināra iegūst bakalaura grādu inženierzinātnēs iegūst Kalifornijas valsts universitātē Bekelejā. Galvenā nodarbošanās ir bijusi datorprogrammēšana. Papildus izglītojusies un strādājusi krīzes centros, atkarībnieku rehabilitācijas centrā, nedēļas nogalēs Ziemeļkalifornijas latviešu skolā.
1957. gadā Gunārs un Ināra apprecējās, ģimenē izaudzinātas divas meitas: mācītāja Austra un inženiere Sigrīda. Gunāra darba dēļ, ģimene ir dzīvojusi vairākās valstīs.
1991. gada augustā, nedēļu pirms puča, Ināra atbrauca ciemos uz Latviju un palika. Abi ir pensijā, reizi gadā apciemo meitas, bet uz pastāvīgu dzīvi apmetušies Gunāra dzimtajā pilsētā Liepājā.
Abi izglītību uzskata par ļoti svarīgu ieguldījumu. 2007. gada septembrī dibina Ināras un Gunāra Reiņu stipendiju. Stipendijas novēlētas Latgales un Liepājas novada jauniešiem.

No kreisās- Vilis Vītols, Marta Vītola, Astrīda Jansone, Jānis Aleksāns, Ināra un Gunārs Reiņi un Jolanta Vahņenko.

09.10. Ziedotāja Ileāne Prancāne no ASV fondā tiekas ar savu stipendiāti Kintiju.

Ileane Prancāne un Stipendiāte- Kintija Pontāga.

09.10. Mērķziedojums Jāņa un Elfrīdas Rutku fonda stipendijām. Šogad fonda valdes sēdē nolemts piešķirt 7 stipendijas.

Rutku fonda pārstāvji kopā ar stipendiātiem.

11.10. Fonds saņem vēstuli no Veras Diwisch Vācijā, kurā ir ziņa par testamentāro novēlējumu.

11.10. Valdas Auziņas mērķziedojums Kapteiņa stipendijai.

Vītolu fonda padomes locekle- Valda Auziņa.

12.10. Mēŗkziedojums Ingrīdas Ķirses stipendijai.

Ingrīda Ķirse

15.10. Pasākums, kuru organizē ERGO valde un stipendiju pārvaldītāja Revita Lapiņa. Tiek sveikti jaunie stipendiāti, kam seko kopīga fotografēšanās.Katrs saņem rudenim ļoti atbilstošu dāvanu – lietussargu. ERGO savas stipendijas piešķir bāreņiem. 2007./2008. mācību gadā ar ERGO stipendijām studē 14 studenti dažādās Latvijas augstskolās. Katrs students gadā saņem Ls1200.

ERGO valde

Revita Lapiņa kopā ar stipendiātiem

Ingrīda Ķirse kopā ar savu stipendiāti- Vitu Saksoni

16.10. Fondā ziedotāja Renāte Dubure tiekas ar savu stipendiāti Ingu Kurmi.

Renāte Dubure kopā ar savu stipendiāti- Ingu Kurmi.

17.10. Fondā ziedotāja Maija Ziedaine no ASV tiekas ar savu stipendiātu Kasparu Daukštu.

Maija Ziedaine kopā ar stipendiātu- Kasparu

18.10. Lielvārdes attīstības fonda mērķziedojums. Ik gadus Lielvārdes attīstības fonds stipendiju skaitu palielina, šogad jau trīs Lielvārdes novada jaunieši studē, pateicoties sava fonda atbalstam.

Lielvārdes attīstības fonda valde

22.10. Fondā viesojas ciems „Latvija” Mičiganas pavalsts, ASV priekšsēdis Ārijs Vilemsons.

Ārijs Vilemsons

23.10. Fondā pienāk vēstule no Korp! Spīdolas Kanādā valdes locekles Ineses Fludes. Tajā priecīga ziņa – CAD 42000 ziedojums neaizskaramajam kapitālam. Tas nozīme, ka turpmāk būs trīs Vairas Vīķes – Freibergas, Korp! Spīdolas Kanādas un ASV latviešu devums, stipendijas. Stipendijas saņem pedagoģijas, baltu filoloģijas un latviešu literatūras studentes. Stipendiāte Zane Lūse aktīvi darbojas arī Korp! Spīdola!

No kreisās Korp! Spīdola Kanādas kopas sekretāre Sandra Upeslacis, seniore Inese Flude, vice- seniore Sandra Kursis

Tie, kas izvēlējās atbalstīt Vītolu fondu un specifiski šo VVF stipendiju bija Vilhemīnes Līnas Ozolas ( dzim. Bērziņš) testamenta izpildītāji. Viņi zināja, ka Ozola kundzes vēlēšanās būtu palīdzēt bērniem vai jauniešiem, kuri cīnās ar grūtiem apstākļiem, bez tam latviešu valoda viņai bija sirdslieta.
Ozola kundze dzimusi 1904. gadā, Priekules pagasta ‘Garozu mājās’. Vecākiem piederēja saimniecība, kurā viņi nodarbojās ar lopkopību un graudkopību. Bija ierīkots arī zivju dīķis. Turpat kalniņā atradās ģimenes kapsēta. Ģimenes sievietes bija Priekules Aizsardžu pulciņā un viņu mājās bieži tika rīkotas vakarēšanas ar rokdarbu un pārrunu nodarbībām. Kalniņā, darvu mucām degot, tika svinēti Jāņi.
Brālis Fricis bija Priekules pienotavas vadītājs. Saimniecības pārņēmējs bija domāts vecākais brālis Arnolds ar sievu Annu. Tie māju modernizēja un saimniecība tika apbalvota ar zelta medaļu, ko pasniedza valsts prezidents Dr. Kārlis Ulmanis.

Vilhemīne studēja Baltu filoloģiju un beidza Rīgas Skolotāju Institūtu. Pēc skolas beigšanas Ozola kundze daudzus gadus nodzīvojusi Rīgā.

Pēc kara Ozola kundze emigrēja uz Kanādu un strādāja kā skolotāja Toronto Latviešu Biedrības Sestdienas Skola no 1954. – 1959. gadam un saņēma skolas labvēļa Sudraba nozīmi. Vīrs Roberts bija Daugavas Vanagu Toronto nodaļas biedrs. Abi nacionāli noskaņoti cilvēki.

Pēdējos dzīves gadus Ozola kundze pavadīja Kanādas latviešu aprūpes mājā, Kristus Dārzā. Viņa mira 2006. gadā, 102 gadu vecumā.

24.10. Mēŗkziedojums no Ivara Vītola ģimenes Kanādā, Martas Vītolas jubilejas stipendijai. Jubilāre izlemj, ka stipendija tiks izmaksāta jau šajā mācību gadā un to saņems topošais ārsts Roberts Veidemanis.

25.10. Ziedotāji Brigita un Andrejs Muzikanti ielūguši savus stipendiātus ciemos. Andrejs Muzikants Latvijā palīdzēja dibināt Jaunsardzes stipendiju, bet šogad, godinot aizsaulē aizgājušo sievasmāti Mildu Krulls, radu uzdevumā nodibināja IN memoriam Mildas Krullls piemiņas stipendiju. 2007. gada 1. septembri In Memoriam Mildas Krulls stipendija piešķirta Latvijas Universitātes, Moderno valodu fakultātes 3. kursa studentei Aīdai Zalcmanei.

No kreisās- Lauris Eglītis, Aīda Zalcmane, Atis Kļaviņš, Andrejs un Brigita Muzikanti.

26.10. DV Anglijas fonds paziņo, ka sadarbībā ar Latvijas Ārlietu ministriju piešķirs 5 stipendijas tiem Sibīrijas un Dienvidamerikas latviešiem, kuri vēlēsies studēt Latvijā.

Daugavas Vanagu Anglijas fonda valde.

29.10. Saņemam ziņu no Māra Slokenberga, ka tēva 50. miršanas atceres dienā viņš izlēmis Latvijā dibināt Mācītāja Roberta Slokenberga piemiņas stipendiju. Tā novēlēta teoloģijas studentam/ei.

Roberts Slokenbergs

Māris Slokenbergs

ZIEDOJUMI OKTOBRĪ

 Jāņa un Elfrīdas Rutku fonds Ls 6760
 A/s Latvijas Krājbanka Ls 4320
 Lielvārdes attītības fonds Ls 3240
 Leopolds Sīpoliņš Ls 2126
 ERGO Ls 1470
 Gunārs Reinis Ls 2160
 S.A.F. Pakalpojumi Ls 1080
 Ingrīda Ķirse Ls 400
 Martas Vītolas jubilejas stipendijai  
 Harolds Bulmanis EUR 100 Ls 70
 Ivars Vītols /Kanāda/ CAD 1000 Ls 493
KOPĀ Ls 23199

                                            

Paldies ziedotājiem!

How to find us?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Contact us