Pasākums ar Edvīnu Samuli


Edvīns Samulis

 

Šogad ziema no mums atvadās pavisam lēni, taču pavasara tuvums ir nepārprotams. Par to liecina gan sniega pārtapšana priecīgās tērcītēs, gan putnu skandētā simfonija martam, gan gandrīz nemanāmā nokrāsu maiņa mežmalās un pļavās. Vēl jau pagaidām pavasaris meistarīgi slēpj savu daudzkrāsaino prieku, bet nenoliedzams ir tas, ka drīz tas spēlēs vispārgalvīgākās krāsu spēles, iepriecinot ikkatru no mums un liekot noticēt, ka viss ir iespējams. Vēl tikai mazliet...                                                                                                               

Vēl tikai mazliet, un savu varēšanu Latvijai rādīs arī šodienas studenti. Šobrīd par vēlmi sasniegt izcilu zināšanu līmeni un attaisnot ziedotāju uzticību stāsta viņu sasniegumi mācībās, kuri liecina, ka šiem jauniešiem ir visas iespējas nākotnē kļūt par līderiem katram savā nozarē.

Līderis savā jomā allaž ir bijis arī Edvīns Samulis, ekonomikas doktors, ilggadējs vadošs darbinieks gan a/s ,,LODE”, gan a/s ,,Latvijas Unibanka”, gan Rīgas pilsētas pašvaldībā. Viņa daudzpusīgās zināšanas ir ļāvušas viņam kļūt ne tikai par veiksmīgu uzņēmēju, bet arī joprojām būt Banku augstskolas padomnieku Konventa priekšsēdētājam, Banku augstskolas uzņēmējdarbības bakalauru un maģistru eksaminācijas komisijas priekšsēdētājam.

Pagājušā gada septembrī Edvīns Samulis pievienojies Vītolu fonda ziedotāju saimei, un viņa dibinātās stipendijas tika piešķirtas 14 Banku augstskolā studējošiem jauniešiem ar izcilām sekmēm mācībās. Taču patlaban šo jauniešu skaits ir pieaudzis, un nu ziedotāju ar tikpat labiem sasniegumiem priecēs jau 31 students.

14. martā ziedotājs Edvīns Samulis šos jauniešus vēlējās sastapt viesnīcas ,,Rīga” restorānā pasākumā, kas veltīts izcilniekiem – jauniešiem, kuri ar saviem sasniegumiem mācību darbā pierādījuši, ka spēs kļūt ne tikai par labiem speciālistiem, bet galvenokārt par līderiem jomās, kuru attīstības nodrošināšana patlaban ir tik svarīga Latvijas nākotnei.

Pasākumā piedalījās arī Banku augstskolas rektors Andris Sarnovičs, prorektore Velta Vikmane. Pirms stipendijas saņemšanas jauniešiem bija iespēja noklausīties lektora Jāņa Brieža lekciju ,,Ko nozīmē būt līderim?” 

Edvīns Samulis ar savu darba mūžu ir pierādījis, ka allaž ir pratis tāds būt – līderis, kurš apzinās savas un citu vērtības, pulcē ap sevi pozitīvi domājošus cilvēkus un cenšas pasauli darītu labāku, radoši izmantojot savas zināšanas un gūto pieredzi. Tādēļ simboliska ir Vītolu fonda dāvana – Andas Kalniņas – Stūrītes un Janas Gavares grāmata  ,,12 iedvesmas stāsti” –un vēlējums uzrakstīt arī savējo, trīspadsmito, kurā noteikti tiktu vēstīts ne tikai par panākumiem profesionālajā jomā, bet arī par prasmi pamanīt brīdi, kad kādam ir nepieciešama palīdzība iecerētā mērķa sasniegšanā.

Patlaban ziedotāja E. Samuļa stipendiju fondam 2010./2011. mācību gadā tiek piešķirti Ls 10 000, viena ir gada stipendija, pārējās ir vienreizējas, un tās saņem studenti no Banku augstskolas, LU, LLU, RSU par izciliem sasniegumiem savā jomā.

Edvīns Samulis uzskata, ka viņa dzīvē par sasniegto jāpateicas izglītībai, joprojām augstu novērtē iespēju to iegūt un, jūtoties līdzatbildīgs par mūsu tautas nākotni, vēlas sniegt savu atbalstu talantīgiem un centīgiem jauniešiem. Viņi prot to novērtēt, un par to liecina izcilie sasniegumi mācību darbā. Piemēram, LU studentam Mārtiņam Kokainim visu studiju laiku vidējā atzīme ir 10 balles, Madaram Virzam un Elīnai Locānei un Zanei Šmitei no Banku augstskolas vidējā atzīme ir  9,8. 

Ir pamatots iemesls cerēt, ka, pateicoties ziedotāja atbalstam, patlaban skolojas Latvijai tik nepieciešamie līderi, un to apliecina stipendiātu pateicības vēstule pēc pasākuma: ,,Man ir vēlme sasniegt arvien augstākus rezultātus, lai pierādītu sev un citiem, ka varu būt viens no labākajiem speciālistiem savā sfērā. Es nebaidos no grūtībām, nebaidos uzņemties atbildību. Piekrītu rakstniekam E. Hemingvejam: „Mūsu panākumi ir mūsu spēja iet no vienas neveiksmes pie citas ar pieaugošu entuziasmu.”’’

Izsenis ir zināms, ka īstens līderis ir tas, kurš ne tikai pats sasniedzis izcilus panākumus kādā jomā, bet arī citos radījis apņēmību un vēlmi viņa veikumu turpināt. Jāatzīst, ka Edvīna Samuļa stipendiātiem veicies – viņi tādu cilvēku ir sastapuši, bet pārējais būs atkarīgs no viņiem pašiem – no viņu uzņēmības, uzcītības un vēlēšanās savai Latvijai pierādīt – vēl tikai mazliet...

Kā mūs atrast?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Raksti mums