Montreālas Latviešu Sabiedriskā centra konkursa "Pētīsim un izzināsim Latvijas vēsturi" noslēgums

,,Ja visi Latvijas pamatos iemūrēs savu sirdi, tad valsts ēka droši turēsies''. (A.Brigadere)

Ik gadu pavasarī, kad pieneņu zelts grezno pļavas un ābeļziedu baltums priecē acis un sirdi, skolotāju aicināti un mudināti, skolasbērni steidz apceļot Latviju. Tiek baudīts dabas skaistums, uzzināts daudz jauna par savas zemes vēsturi un cilvēkiem, tiek dziļāk izjusts un saprasts, un iemīlēts. Šajā pavasarī, pateicoties Monreālas Latviešu sabiedriskā centra atbalstam, mazo ceļotāju pulks ir kļuvis nesalīdzināmi kuplāks - 1748 bērniem un jauniešiem no 52 skolām tiek dāvāta iespēja apceļot un tuvāk iepazīt savu dzimto zemi.

1.aprīlī ir noslēdzies Monreālas Latviešu sabiedriskā centra atbalstītais un Vītolu fonda organizētais ekskursiju projektu konkurss 5.- 8. klašu skolēniem  „Pētīsim un izzināsim Latvijas vēsturi!” Konkursa mērķis - attīstīt skolēnu interesi par Latvijas vēsturi dažādos laika periodos un dažādos novados un sekmēt Latvijas vēstures kā mācību priekšmeta prestiža celšanu sabiedrībā. Uzvarētājiem tiek dāvāta iespēja organizēt izzinošas un pētnieciskas ekskursijas uz dažādiem Latvijas muzejiem, vēstures un kultūras pieminekļiem, kā arī ar vēsturiskiem notikumiem un vēsturiskām personībām saistītām vietām, izzināt Latvijas vēsturi un veidot izpratni par Latvijas vēsturi kā interesantu un vajadzīgu mācību priekšmetu.

Konkursa ideja ieinteresēja skolēnus un skolotājus visā Latvijā, un pavisam kopā tika saņemti 127 pieteikumi no visiem Latvijas novadiem.  Dažādi bija plānotie maršruti un ekskursiju mērķi, taču visus vienoja vēlme tuvāk iepazīt savu zemi. Cēsis, Āraiši, Turaida, Rīga, Koknese, Ložmetējkalns, Litene, Daugavpils, Rundāle, Tērvete - šo vietu nosaukumi Latvijas vēsturē jau izsenis runā paši par sevi, taču tās ir tikai dažas no vietām, kuras plānojuši apmeklēt un izzināt mazie ceļotāji.

Projekta mecenāti - Monreālas Latviešu sabiedriskais centrs. Šis centrs dibināts 1983. gadā, un šobrīd tā ietvaros darbojas 8 organizācijas un 105 dalībnieki, to vada Andrejs Vītols. Šis nav pirmais centra atbalstītais projekts - pagājušajā gadā tika organizēts Latvijas vēstures pētījumu konkurss Latvijas skolu 6.-8. klašu skolēniem. Konkursa mērķis bija mudināt skolēnus nopietni pievērsties savas tuvākās apkārtnes vēstures izpētei. Tika iesūtīti 90 nolikumam atbilstoši darbi no visiem Latvijas novadiem. Skolēni atrada visdažādākās lietas, kuras bija kļuvušas par sarežģītu likteņu lieciniecēm. Tika izmantoti ģimenes arhīvi, veiktas intervijas, apmeklēti muzeji un arhīvi, un katra prezentācija bija aizkustinošs stāsts par cilvēkiem un ģimenēm, kuri bijuši spiesti doties svešumā un kuri arī tālumā visgrūtākajos laikos bija spējuši saglabāt atmiņas par dzimteni un cerību atgriezties. Tagad prezentācijas veido virtuālu muzeju, kurā ir izdevies saglabāt kaut mazliet no mūsu tautas zūdošās vēstures. Pateicoties Monreālas Latviešu Sabiedriskā centra iniciatīvai, tobrīd tik daudzi Latvijas bērni un jaunieši kļuva bagātāki ne tikai ar zināšanām, bet arī ar apjausmu, ka arī viņi un viņu tuvinieki arī ir daļa no tautas vēstures. 

Projekta „Pētīsim un izzināsim Latvijas vēsturi!” noslēguma pasākums notika 16.aprīlī viesnīcas „Radi un draugi” konferenču zālē, kad uzvarētāji saņēma laba ceļa vēlējumus no konkursa organizētājiem, kuri ir pārliecināti, ka  mazajiem, zinātkārajiem skolasbērniem Latvijas apceļošana un izzināšana kļūs par neaizmirstamu mācību stundu, kas liks apzināties, ka bieži vien tas, kas tiek meklēts citur, ir tepat blakus - tikai jāatdara acis un jāatver sirds, lai to sajustu, ieraudzītu, patiesi iemīlētu.

Sarīkojuma goda viesis bija Imants Lancmanis, kurš savā runā godināja skolotājus un mudināja viņus kopā ar skolēniem turpināt izzināt savu novadu. Paldies Lancmaņa kungam par atbalstu projekta īstenošanā!

How to find us?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Contact us