Piešķirtas pirmās Rudzātu vidusskolas absolventu stipendijas

12.02.2024.

Lai motivētu jauniešus sasniegt augstākus mērķus, pieci Rudzātu vidusskolas absolventi un kādreizējie Vītolu fonda administrēto stipendiju saņēmēji, Jānis Bruģis, Agris Meinards Prikuls, Roberts Groza, Nadežda Groza un Ričards Grigonis, šogad nolēma finansiāli atbalstīt skolēnus. 

9. februārī piešķirtas pirmās Rudzātu vidusskolas absolventu stipendijas Asnātei Jansonei (12. klase), Evai Vucenlazdānei (12. klase) un Rēzijai Detkovai (11. klase). Svinīgajā sarīkojumā "Latgolys piecpušdīne Rudzātūs" stipendiju sertifikātus pasniedza ziedotājs Agris Meinards Prikuls. Rudzātu vidusskolas absolventu stipendijas apmērs 12. klases meitenēm ir 70 eiro mēnesī, bet 11. klases skolniecei – 60 eiro, ko izmaksās ik  mēnesi no februāra līdz jūnijam, abus mēnešus ieskaitot.

Mūsu stipendija – motivācija jūsu izaugsmei! Tā uzsver Rudzātu vidusskolas 2017. gada absolvents, programmētājs Agris Meinards Prikuls. "Mācījos šajā skolā visus 12 gadus, te arī bērnudārzā gāju, un šo ciematu varu saukt par mājām. Visvairāk jau mēs vērtējām tieši, cik ļoti būtu šim skolēnam nepieciešami papildu līdzekļi," stāstīja Prikuls.

Visi stipendijas dibinātāji aktīvi piedalās labdarības akcijās, paši studiju laikā saņēma Vītolu fonda administrētās stipendijas: SIA “Kurekss” stipendijas saņēmējs (2012-2015) Jānis Bruģis, Gunāra un Ināras Reiņu stipendijas saņēmējs (2014-2017) Ričards Grigonis, Annas Māras Hrgetič stipendijas saņēmējs (2017-2018) Agris Meinards Prikuls, Jura Vītola R. piemiņas stipendijas saņēmējs (2015-2018) Roberts Groza un Jāņa Vilgerta stipendijas saņēmēja Nadežda Groza (2014-2017). Rudzātu vidusskolas absolventi iecerējuši ar stipendijām atbalstīt dzimtās puses jauniešus arī turpmāk.

Paldies bijušajiem stipendiātiem par dibināto stipendiju! Mīļš paldies Latgales reģionālās televīzijas žurnālistei, Laimas Speakman-Brown piemiņas stipendijas saņēmējai (2011-2014) Ausma Sprukte-Kozule un Astrīdas un Laimona Jansonu piemiņas stipendijas saņēmējam (2020-2024) Dāvids Rubens par sadarbību!

How to find us?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Contact us