Absolventi dibina stipendiju Rudzātu vidusskolas jauniešiem

 Ziedotāji Nadežda Groza, Roberts Groza, Ričards Grigonis, Jānis Bruģis un Agris Meinards Prikuls.

Jaunā gada pirmā diena Rudzātu vidusskolas skolēniem sākusies ar iepriecinošu vēsti, jo pieci skolas absolventi izlēmuši dibināt stipendijas savas dzimtās skolas audzēkņu atbalstam.

Kas dzirdējis par Rudzātiem, zina, ka šo vietu reiz vēsturnieks Jānis Būmanis nosaucis par “mazo Zemgali”, bet, to darot, viņš nedomāja par smago un mālaino, kaut arī auglīgo zemi, nedz par Ošas krastiem, kas līdzīgi Lielupei Zemgalē, caurauž šo pagastu, bet par ļaudīm, kas savā centībā kopj laukus un dzimto vietu ar tādu rūpību, ka tā kļūst par mājām vietējiem un par paraugu caurbraucējiem un viesiem.

Vietējo cilvēku gādība un darbs ir viena no lietām, ar ko Rudzāti vienmēr varējuši lepoties, un jaunajā gadā tam pievienojies vēl kāds izcils piemērs, ko paveikuši pieci Rudzātu vidusskolas absolventi un Vītolu fonda bijušie stipendiāti: SIA “Kurekss” stipendijas saņēmējs (2012-2015) Jānis Bruģis, Gunāra un Ināras Reiņu stipendijas saņēmējs (2014-2017) Ričards Grigonis, Annas Māras Hrgetič stipendijas saņēmējs (2017-2018) Agris Meinards Prikuls, Jura Vītola R. piemiņas stipendijas saņēmējs (2015-2018) Roberts Groza un Jāņa Vilgerta stipendijas saņēmēja Nadežda Groza (2014-2017). Kopā Vītolu fonda darbības gados atbalstu saņēmuši 17 talantīgi rudzātieši, un katra bijušā stipendiāta atgriešanās ir svētki, iedzīvinot fonda vēlējumu “sasniegt tādu dzīves līmeni, lai nākotnē varētu palīdzēt citiem”.

Rudzātu vidusskolas absolventu 2023./2024. mācību gada otrā semestra stipendijas plānots piešķirt februārī trīs vidusskolas posma katras klases centīgākajam skolēnam. 

Lai saņemtu stipendiju, skolēniem līdz 20. janvārim ir jāuzraksta pieteikums, norādot vidējo atzīmi, sasniegumus mācību olimpiādēs, informāciju par dalību un panākumiem skolas sabiedriskajā dzīvē un sabiedriskās aktivitātēs ārpus tās. Pieteikumus jānosūta datorrakstā uz e-pastu info@vitolufonds.lv, kurus pēc tam izvērtēs speciāli šim nolūkam izveidota komisija – Vītolu fonda pārstāvis, skolotāji un stipendijas dibinātāji. Plašāk par stipendiju konkursu aicinām lasīt nolikumā.

“Mūsdienu sabiedrībā cilvēkiem aizvien svarīgāks paliek "es" un "man". Tomēr, ja interesē, kāda ir dzīve dzimtajā novadā, tad balstoties uz savām vērtībām, nolēmu, ka ir jādara kaut kas lietas labā. Varu lepoties, ka maniem draugiem ir tādas pašas vērtības kā man un ceram, ka šādā veidā spēsim motivēt un palīdzēt kādam jaunietim dzīvē sasniegt vairāk,” par savu lēmumu ziedot saka ziedotājs Jānis Bruģis.

Šobrīd, kad daudzu Rudzātu ļaužu prātus nomāc domas par skolas un ciemata nākotni, ziņa par stipendijas dibināšanu ir kā cerība, kas apliecina, cik daudz var paveikt, kad cilvēki vienojas laba un cēla mērķa vārdā! Paldies Jānim Bruģim, Ričardam Grigonim, Agrim Meinardam Prikulam, Robertam un Nadeždai Grozām par stipendijas dibināšanu!

Kā mūs atrast?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Raksti mums