SEB banka šogad piešķirs 20 mācību stipendijas 32 000 latu apmērā

Turpinot vairāku gadu garumā pilnveidoto SEB Stipendiju programmu, 2011./2012. studiju gadā SEB banka piešķirs kopumā 20 stipendijas jauniešiem, kas dažādās Latvijas augstskolās apgūst augstāko izglītību. 15 stipendijas tiek pārvaldītas ar Vītola fonda gādību.

 

Ainārs Ozols, SEB bankas valdes priekšsēdētājs: "Priecājos, ka Latvijā ir tādi gaiši, enerģiski un neatlaidīgi jaunieši, kuriem mēs varam palīdzēt pārvarēt materiālos šķēršļus, lai iegūtu izglītību. Mēs ticam, ka nākotnē Vītolu fonda stipendiāti sekmēs ne vien savu, bet arī savu līdzcilvēku un visas sabiedrības labklājību. Tieši tāpēc SEB banka jau vairāk kā desmit gadus investē jauniešu zināšanās, kas ir skaitļos neizsakāms kapitāls, kas sildīs Latvijas ekonomiku un veicinās pārdomātu valsts attīstību nākotnē!"


Vita Diķe, Vītola fonda valdes priekšsēdētāja: "Jau vairākus gadus ilgst Vītolu fonda sadarbība ar SEB banku. Fonds lepojas, ka jau kopš 2004. gada SEB banka ir bijusi uzticams sadarbības partneris. Ir mainījušies laiki, bet atbalsts izglītībai ir turpinājies, un ne viens vien jaunietis, pateicoties tam, ieguvis augstāko izglītību. Šogad studijas ar SEB bankas atbalstu uzsāks 15 studenti dažādās Latvijas augstskolās, taču SEB banka nolēmusi iepriecināt arī pārējos Vītolu fonda stipendiātus - viņi visi kļuvuši par SEB bankas jaunajiem klientiem un saņēmuši specializēto bankas Stila karti, kuru rotā Vītolu fonda logo. Tādējādi SEB banka iemantojusi uzticamus klientus, savukārt jaunieši - pārliecību, ka viņu ieguldītais darbs izglītības iegūšanā ir pamanīts, novērtēts un arī turpmāk tiks atbalstīts."


SEB bankas Stila kartes dāvinājuma ietvaros 614 jaunieši saņem arī SEB bankas Jauniešu komplektu par īpaši izdevīgu cenu – 30 santīmiem mēnesī, kas visiem jauniešiem nodrošina ne tikai kontu bankā, Ibankas un SMS bankas pieslēgumu, bet arī nodrošina skaidras naudas izņemšanu SEB bankas un draudzīgo bankomātu tīklā bez maksas, kā arī neierobežotu pārskaitījumu apmēru SEB bankas ietvaros un arī latu pārskaitījumus uz citu banku bez maksas.


Papildu 15 Vītola fonda pārvaldītajām stipendijām, SEB banka jau 10 gadus atbalsta jaunos māksliniekus, piemēram, pēdējos četrus gadus piešķirot stipendiju vienam no Latvijas Mākslas Akadēmijas studentiem. Vairāk kā 10 gadu sadarbība SEB bankai ir arī ar Latvijas Universitātes fondu, šobrīd nodrošinot "Ceļamaizes" stipendiju vienam Latvijas Universitātes studentam. Šogad SEB banka parakstīja Nodomu protokolu par studentu atbalstu, piešķirot 3 "Izcilības stipendijas" RSU Sociālo zinātņu studentiem.

 

 

 

 

 

Kā mūs atrast?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Raksti mums