Arhīvs - Septembris 2006

Septembris

Jaunumi

  • 12 Anglijas Latviešu Izglītības fonda stipendijas

  • 10 viesnīcas "Radi un draugi" stipendijas

  • 2 Korp! Tālavija – Laimoņa Garklāva piemiņas stipendijas

  • 2 Ādolfa Sīļa – Jura Grigora piemiņas stipendijas

  • Andreja un Dulcie Ozoliņu stipendija

  • Annas – Māras Hrgetič stipendija

  • Pētera Hrgetič stipendija

  • Kristiana Hrgetič stipendija

Pēc 30 jaundibinātām stipendijām septembrī kļūst skaidrs, ka ne tikai dabā ir ražas laiks. Pēc augusta pasākuma bija sajūta, ka viss sadalīts, bet tagad saprotam, ka Vītolu fondā ‘‘Finiša nav. Ir tikai starts.” Katru mēnesi stipendiju skaits pieaug. Tas notiek, pateicoties cilvēkiem, kuriem mērķis – stipendiju veidā palīdzēt spējīgiem, centīgiem maznodrošinātiem jauniešiem studēt kādā no Latvijas augstskolām, kļuvis par savējo. Visvairāk šomēnes pārsteidz Anglija!!! PBLA palielina stipendiju skaitu nākošam mācību gadam. Ir tikai viens vārds, ko spējam pateikt – PALDIES!!!

Zinību dienā stipendiātiem vēlam labas sekmes, gudrus un saprotošus pasniedzējus, izpalīdzīgus kopmītnes biedrus un lielu atbildības sajūtu.

01.09. ALA – Zvejnieku ģimene ieskaita mērķziedojumu 56 stipendijām.

Pēteris Zvejnieks kopā ar ģimeni

01.09. Fondā viesojas Klāvs Zichmanis ar kundzi no Kanādas. Tiek nodibināta Korp! Tālavija –Laimoņa Garklāva piemiņas stipendija un mērķziedojumā ieskaitīts Ls 1500. Stipendija novēlēta Korp! Tālavija studējošiem vai potenciāliem biedriem.

Klāvs Zichmanis ar kundzi

01.09. Klišānu ģimenes mērķziedojums Leopolda un Kristīnes Klišānu stipendijai Ls 1050, topošam arhitektam Aivaram Siliņam.

Kristīne Klišāne kopā ar savu stipendiātu Aivaru Siliņu

05.09. Fondā viesojas Žurnāla ‘‘LOGS” žurnāliste Gunta Lismente. Intervija par darbu fondā, augusta pasākumu, ziedotājiem.

07.09. Jura Vītola mēķziedojums Ls 4200 topošiem datorspeciālistiem.

Juris Vītols kopā ar saviem stipendiātiem

07.09. Fondā viesojas A/S "Krājbankas" klientu darījuma vadītājs A. Cepulis.

08.09. V. Vītols un V. Diķe piedalās ārzemēs dzīvojošo tautiešu sabiedrisko organizāciju vadītāju forumā Rīgas Latviešu biedrības namā.

08.09. Māra Hrgetič paziņo, ka, atbalstot vecāku ideju un mērķi, dibinās trīs stipendijas, kuras nosauktas bērnu vārdos: Annas – Māras Hrgetič stipendija, Pētera Hrgetič stipendija, Kristiana Hrgetič stipendija .

Anna, Pēteris un Kristians Hrgetič

12.09. Anglijas Latviešu izglītības fonda priekšsēdis Andrejs Ozoliņš fondā tiekas ar stipendiāti Elīnu Kokinu un viņas ģimeni. Svētku brīdī Elīnai līdzi bija mazais brālis un mamma. Pēc tikšanās fondā A. Ozoliņš un Kokinu ģimene turpināja svinības restorānā "Lido".

Andrejs Ozoliņš kopā ar savu stipendiāti Elīnu Kokinu

14.09. PBLA 50 gadu pastāvēšanas veltītais pieņemšanas pasākums Mazajā ģildē. PBLA stipendiāti sveic J. Kukaini un valdi lielajā jubilejā. 9. septembrī PBLA stipendiāti un Vītolu fonda darbinieki bija ielūgti Nacionālajā operā uz "Līvu" un Liepājas simfoniskā orķestra koncertu. Paldies PBLA pārstāvim Latvijā J. Andresonam par doto iespēju!

15.09. Oskara un Irenes Dumpju mērķziedojums Ls 420.

Oskars Dumpis

15.09. Fondā viesojas I. Prancāne no ASV, kura mammītes piemiņai dibinājusi stipendiju un novēlējusi to Seces pagasta jauniešiem. Par stipendiātu tika izvēlēts Sergejs Govors. Mīļa un jauka tikšanās pie kafijas. Pēc tam I. Prancāne ar Sergeju devās uz mākslas izstādi.

Ileana Prancāne kopā ar savu stipendiātu Sergeju Govoru

15.09. Fondā viesojas Korp! "Dzintra" biedre Sarmīte Grava, kura gatavo rakstu korporācijas avīzītei par Alfreda un Sarmītes S. Gravu ģimenes stipendijām.

18.09. Fondā viesojas DV Anglijas fonda priekšsēdētāja vietnieks Ā. Sīlis no Anglijas, kurš drauga Jura Grigora piemiņai, iemaksājot mērķziedojumu Ls 8400, dibina divas stipendijas uz četriem gadiem.

Ādolfs Sīlis

20.09. Laba ziņa no PBLA priekšsēdētāja J. Kukaiņa – valdes sēdē balsojums bijis pozitīvs, nākošā gada stipendijām piešķirti $ 40000. Tas nozīme, ka ar PBLA stipendijām nākošā gadā studēs vairāk kā 20 studenti. Paldies valdei par balsojumu.

PBLA valdes priekšsēdētājs Jānis Kukainis, PBLA pārstāvji Jānis Andersons, Aija Ebdene un Astrīda Jansone kopā ar PBLA stipendiātiem

25.09. Pārsteidzoša ziņa no A. Ozoliņa – Anglijas Latviešu Izglītības fonda pilnsapulcē pieņemts lēmums – mērķziedojums vēl 12 Maijas un Nikolaja Bisenieku piemiņas stipendijām.

Andrejs Ozoliņš

28.09. Mūsu sadarbības partneris viesnīca "Radi un draugi" papildus piešķir 10 stipendijas. Tas izlemts DV Anglijas fonda pilnsapulcē. 25 studenti studēs ar viesnīcas "Radi un draugi" stipendijām, 10 ar DV Anglijas fonda stipendijām.

Iveta Gulbe kopā ar viesnīcas "Radi un draugi" stipendiātiem

29.09. Lielvārdes attīstības fonda mērķziedojums Ls 2100 divām stipendijām.

No kreisās: Andris Gribusts, Lāsma Dzintare, Ilze Kreišmane

29.09. Fondā viesojas Maija Budriha no Vācijas. Pagājušā gadā Maija krustēva piemiņai dibināja Augusta Gregera piemiņas stipendiju, ko otro gadu jau saņem RTU students Kristaps Kalniņš. Maija Budriha ar stipendiātu tiekas pirmo reizi.

Maija Budriha kopā ar savu stipendiātu Kristapu Kalniņu

Ziedojumi Septembrī

 ALA – Zvejnieku ģimene Ls 59104
 Klišānu ģimene Ls 1050
 Ādolfs Sīlis Ls 8400
 Lielvārdes attīstības fonds Ls 2100
 Bruno Logins /Kanāda/ Ls 236
 Korp! Tālavija /Kanāda/ Ls 1500
 Andrejs un Dulcie Ozoliņi Ls 1502
 Juris Vītols Ls 4200
 Oskars un Irene Dumpji Ls 420
 Bruno Rubess, Aija Ebdene SIA "Sirta" 10 gadu jubilejā "draugu stipendijai" Ls 30
 Anglijas Latviešu Izglītības fonds Ls 1192
KOPĀ: Ls 79734

                                            

Paldies ziedotājiem!

Kā mūs atrast?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Raksti mums