Arhīvs - Septembris 2007

 

Septembris

Septembris- pirmā skolas diena, rudens sākums, atvasara.
Vēlam visiem stipendiātiem ļoti labu un interesantu studiju gadu, gudrus un saprotošus pasniedzējus. Studēt tā, lai pēc gada varētu teikt:” Esmu noguris un labāk vairs nespēju.”
Augusta pasākumā ziņojām, ka pateicoties ziedotājiem 484 studenti saņem stipendijas. 30. septembrī esam tikuši līdz 490 stipendijām. Un tagad jautājums, kas būs 500. stipendijas dibinātājs? Vai līdz Ziemassvētkiem to uzzināsim?

Jaunumi

  • Ināras un Gunāra Reiņu stipendija

  • Ingrīdas Ķirses stipendija

  • Rīgas Hanzas Rotari kluba stipendija

  • Gunāra un Renātes Duburu stipendija

03.09. Fondā viesojas ALA priekšsēdētājs Mārtiņš Dūms ar kundzi.

Martinš Duhms ar kundzi

03.09. Fondā tikšanās ar ziedotāju Ģirtu Kaugaru.17.09. Ģirts un Liena Kaugari paraksta sadarbības līgumu, mērķziedojums 2007./2008. mācību gada stipendijai. Ģirts un Liena kļuvuši par labiem palīgiem. Pateicoties viņiem, septembrī dibināta Duburu ģimenes stipendija.

Girts un Liena Kaugari

03.09. Fondā viesojas ziedotājs Viktors Dreifelds no Kanādas.

Viktors Dreifelds

04.09. Ziedotājs Jānis Strautnieks tiekas ar IN Memoriam Dagnijas Strautnieks piemiņas stipendiātiem viesnīcas Rīdzene restorānā Piramīda. Pasākumā piedalās LAIKS galvenā redaktore Ligita Kovtuna, kura intervē ziedotāju.
Godinot sievu, Jānis Strautnieks, 2007. gada 16. maijā Latvijā dibina In Memoriam Dagnijas Strautnieks piemiņas stipendiju. Tās tiek piešķirtas Latvijas Mākslas akadēmijā, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā, Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē studējošiem. Stipendiātēm vēlējums iestāties Korp! Spīdola!
Uz jautājumu kā radās iecere tieši šādā veidā iemūžināt Dagnijas piemiņu, Jānis atbildēja :”Lasīju Dagnijas piezīmes un tur bija rakstīts: „Cilvēks dzīvo, kamēr viņš netiek aizmirsts.”
Vairāk uzzināsiet, izlasot avīzē LAIKS 15.09.-21.09. interviju ar Jāni Strautnieku „Pienācis īstais laiks palīdzēt Latvijas bērniem” .

Jānis Strautnieks (vidū) ar stipendiātiem. No kreisās: Endijs Puiga, Guntra Kuzmina, Kristīne Krumberga, Inguna Broka, Ance Saulīte, Guntis Supe

05.09. PBLA valde rīko pieņemšanas pasākumu Rīgas domē, kurā piedalās stipendiāti, fonda dibinātāji Vilis un Marta Vītoli un darbinieces. PBLA valdes sēdē 2008./2009. mācību gada stipendijām piešķirti $40000.

PBLA valdes locekļi, PBLA Latvijas pārstāvniecības vadītājs Jānis Andersons un PBLA stipendiāti.

07.09. Fondā viesojas Ināra un Gunārs Reiņi un iepazīstas ar fonda darbību, tiek parakstīts sadarbības līgums par vienu stipendiju. Reiņu ģimene izlēmusi kandidātu savai stipendijai izraudzīt pati.19.09. ierodoties fondā ar izvēlēto kandidātu Reiņu ģimene paziņo, ka būs divas stipendijas- pa vienai katra ziedotāja dzimtajai pusei- viena Latgales novada jauniešiem, otra Kurzemes jauniešiem.

Gunārs un Ināra Reiņi

10.09. Mērķziedojums Paula un Ariadnes Dzintaru stipendijai.

Paulis un Ariadne Dzintari

10.09. Mērķziedojums Fraternitas Lettica filistru biedrības stipendijām.

13.09. Mērķziedojums Adelaides latviešu biedrības stipendijai.

Adelaides latviešu biedrība

14.09. Fondā viesojas Renate Dubure, kura pēc tikšanās pieņēma lēmumu dibināt Gunāra un Renātes Duburu stipendiju.28.09. fonda kontā mērķziedojums jaunizveidotai stipendijai.

17.09. Mērķziedojums Maldas un Vernera Dzelzkalnu stipendijai.

Malda un Verners Dzelzkalni

18.09. Fondā viesojas ziedotāja Jāņa Rūvalda māsa Skaidrīte Štolcere ar dzīvesbiedru Māri. Tā kā dolāra kurss svārstīgs un maiņas rezultātā ziedotātā summa bija mazāka, Skaidrīte piemaksā brāļa dibinātai profesora P. Smidta stipendijai Ls138, jo dolāra kurss svārstīgs un maiņas rezultātā sākotnēji ziedotātā summa bija mazāka.

Skaidrīte Štolcere ar dzīvesbiedru Māri.

18.09. Fonda dibinātājai Martai Vītolai jubileja. Radi un draugi, godinot jubilāri, ziedojot Martas Vītolas jubilejas stipendijai, rakstīja:” Tavā jubilejā nolēmām pievienoties labākai dāvanai, ko esat radījuši Latvijā - Vītolu fondam.”

Z.Purvs
„Dots devējam atdodas
Tāds likums visā dabā
Kā jūrā ieplūst strauts,
Tā labais ieplūst labā.
Kas ziedots – paliek tavs,
Zūd tas, ko pats sev glabā.”
Mīļi sveicam jubilāri!

Marta Vītola

20.09. Fondā viesojas Latviešu fonda pārstāve Astrīda Jansone. Viņai uzticēts piemaksāt Latviešu fonda dibinātai stipendijai Ls 30. Astrīda ir cilvēks, kas ik reiz piedaloties fonda organizētos pasākumos nevar klusēt. Savos vērojumos viņa dalās ar LAIKS lasītājiem. Ar viņas rakstu palīdzību fonds ticis pie jauniem ziedotājiem un stipendijām. Mēs viņu saucam par savu mīļo Darling.

Astrīda Jansone

21.09. Fondā viesojas LAB-AN priekšsēdis Visvaldis Dzenis. Jau trešo gadu notiek sarunas par LAB-AN stipendiju administrēšanu. Esam panākuši vienošanos un slēgsim līgumu par sadarbību.

Visvaldis Dzenis kopā ar kundzi

21.09. Fondā viesojas Mārtiņš Zandbergs, kurš ziedo Martas Vītolas jubilejas stipendijai.

Mārtiņš Zandbergs

21.09. Fondā viesojas ziedotāja Māra Hrgetič no Venecuēlas. Māras ģimene atbalsta 6 jauniešus. Stipendijas nosauktas bērnu Annas, Kristian, Pētera vārdā. 26. 09. mērķziedojums stipendijām. Viņa saņem atskaiti par iepriekšējā mācību gada rezultātiem. Sarunā Māra atklāj, ka visvairāk Hrgetič ģimeni iepriecina e-pastā saņemtās stipendiātu vēstules.

Māra Hrgetič

24.09. Zvans no ERGO valdes locekles Ingrīdas Ķirses. Pēc pasākumā, kurā tika godināts ERGO uzņēmums, viņa pieņēmusi lēmumu dibināt savu privāto stipendiju. Ar Ingrīdas Ķirses stipendiju studijas vieglākas kļūs Vitai Saksonei. 25.09. fonda kontā tiek ieskaitīts mērķziedojums stipendijai.

Ingrīda Ķirse

25.09. Fondā viesojas ziedotājs Juris Vītols no Venecuēlas. Ar viņa svētību šogad studijas beiguši un diplomu ieguvuši Raivis Komeļovs un Dace Stepanova. Viņu vietā studijas ar Jura Vītola stipendijām sāk 1. kursa studenti. Juris atbalsta jauniešus, kas studē informācijas tehnoloģijas nozarē. Mērķziedojums 4 stipendijām ieskaitīts kontā.

Juris Vītols kopā ar stipendiātiem

25.09. Zvans no Rīgas Hanzas Rotari kluba vadītājas Intas Sikoras. 5.09. valdes sēdē pieņemts lēmums dibināt vienu Rīgas Hanzas Rotari kluba stipendiju. Tā novēlēta jaunietim, kas studē sociālo zinību jomā. Stipendiātu kluba valde izraudzīs pati.

28.09. Fondā viesojas Andris Smilgdrīvs. Viņš strādā par tulku Briselē un viņam ir radusies ideja, aicināt Briselē strādājošos tautiešus aicināt dibināt stipendiju.

Ziedojumi Septembri

 Paula un Ariadnes Dzintaru stipendija Ls 34 845
 Juris Vītols Ls 4320
 Hrgetič ģimenes ziedojums Ls 3240
 Ināra un Gunārs Reiņi Ls 2160
 Fraternitas Lettica filistru biedrība Ls 2160
 Renāte un Gunārs Duburi Ls 1080
 ERGO Ls 2940
 Adelaides Latviešu biedrība Ls 1096
 SIA Hotel Bergs Ls 1080
 Ģirts un Liena Kaugari Ls 1080
 Malda Dzelzkalns Ls 1497
 SIA Arhis Ls 780
 Ingrīda Ķirse Ls 400
 Jānis Ruvalds Ls 138
 Latviešu fonds Ls 30
 Martas Vītolas jubilejas stipendijai  
 Anda Baiba Rubess Ls 130
 Bruno Rubess, Aija Ebdene Ls 65
 Mārtiņš Zandbergs Ls 50
 Valters Nollendorfs , Dagnija Staško Ls 50
 Anonīms ziedojums dzimšanas dienā Ls 50
 Astrīda Jansone Ls 20
 Ansis Muižnieks $ 100

KOPA

Ls 57311+$100

                                            

Paldies ziedotājiem!

Kā mūs atrast?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Raksti mums