Stipendija par izcilību 21.03.2013

”Ir divas lieliskas dienas cilvēka dzīvē – diena, kad mēs esam dzimuši, un diena, kad mēs atklājam, kādēļ esam dzimuši” (Viljams Bārklijs) 

 

Mūsu zemē nav atrodams ne zelts, ne nafta, ne dārgakmeņi, tās lielākā nacionālā bagātība ir cilvēks - viņa prāts, zināšanas, radošums, attieksme pret katru tobrīd veicamo pienākumu, tāpēc tie, kuri savu ikdienas darbu veic ar izcilību, vairo pārliecību par Latvijas sekmīgu izaugsmi un spēju pastāvēt citu valstu vidū.

Vītolu fonda stipendiātu vidū izcilnieku allaž ir bijis gana, taču īpašs ir stāsts par Mārtiņu Kokaini, puisi no Viesītes, kura vidējā atzīme jau ceturto studiju gadu nemainīgi ir visaugstākā - 10 balles. Mārtiņš studē LU Fizikas un matemātikas fakultātē, apgūstot Matemātikas studiju programmu. Jau skolas gados puisis izcēlās ar izcilām darba spējām, plašu redzesloku un izteiktu analītisku domāšanu, piedalījās dažādās mācību priekšmetu olimpiādēs un guva atzīstamus panākumus gan rajonā, gan valstī, arī Atzinību 48.Starptautiskajā  Matemātikas olimpiādē. Tagad Mārtiņam ir izcilākie mācību rezultāti visā Vītolu fonda pastāvēšanas vēsturē, bet pats apbrīnojamākais ir tas, ka šie augstie vērtējumi ir ne vien Mārtiņa profilpriekšmetos, arī pārējās zināšanas viņš apgūst tikpat veiksmīgi.

Cilvēku par izcilu padara ne vieta, kur viņš dzimis, ne tautība un pavisam ne bagātība. Tās ir vispirms, protams, Dieva dāvātas prāta spējas, bet galvenokārt paša uzņēmība, ticība, paļāvība, prasme izpaust savas stiprās puses, just prieku, sajūsmu par paveikto, pozitīvu nojautu par nākotni, nepārtraukti augt un mācīties, būt dzīves vidū un sniegt savu ieguldījumu savas zemes attīstībā.

Šie cilvēki - mūsu tautas dārgakmeņi, un par tādu mirdzošu dārgakmeņu pulcēšanos vienkopus var uzskatīt 21. martu, kad, gluži tāpat kā citus pavasarus, Vītolu fonda ziedotājs Edvīns Samulis aicina stipendiātus uz pasākumu "Stipendija par izcilību" Benjamiņa nama Spoguļu zālē, kur pasniegs īpašas stipendijas par sasniegumiem mācību darbā.

Edvīns Samulis, ekonomikas zinātņu doktors, pats allaž ir bijis izcils savā jomā un nu augstu novērtē stipendiātu centību un sasniegumus. Viņš bijis ilggadējs vadošs darbinieks a/s,,LODE”, a/s,,Latvijas Unibanka”, Rīgas pilsētas pašvaldībā. Daudzpusīgās un izcilās zināšanas savulaik ļāvušas Edvīnam Samulim kļūt par veiksmīgu uzņēmēju, šobrīd viņš ir Banku augstskolas goda profesors, BA, LU, RTU valsts pārbaudījumu komisijas priekšsēdētājs, vairāku SIA valdes loceklis, bet galvenokārt - mecenāts, labdaris, talantīgu jauniešu atbalstītājs. Stipendijas par izcilību Edvīns Samulis pieškir kopš 2007. gada, tās saņēmuši 186 studenti, stipendijām kopā ziedots vairāk kā  Ls 80 000. Šogad Edvīna Samuļa stipendiju saņem izcilnieki no dažādām Latvijas augstskolām - Latvijas Universitātes, Daugavpils Universitātes, Rīgas Tehniskā universitātes, Latvijas Lauksaimniecības universitātes, Ventspils augstskolas, Liepājas Universitātes un Banku augstskolas. Tie ir topošie mediķi, skolotāji, datorzinību speciālisti, finanšu speciālisti, pārtikas tehnologi, biologi, fiziķi. Viņi pārstāv dažādus novadus, un tas liecina to, ka izcilus rezultātus mācību darbā spēj sasniegt ikkatrs Latvijas vidusskolas absolvents, ja vien pietiek centības, uzņēmības un ir skaidra sava mērķa apziņa. Šo īpašo atzinību saņems 16 jaunieši, kuri mācību darbā sasnieguši vislabākos rezultātus - tā ir stipendija Ls 400 Mārtiņam Kokainim, un stipendijas Ls 300, Ls 250, Ls 200 pārējiem studentiem, kuru sekmes apliecina viņu varēšanu un vēlmi sevi ziedot zināšanu apguvei.

Pasākuma goda viesis Andris Ambainis allaž apliecinājis savu uzticību izcilībai. Viņš nupat ir saņēmis augstāko apbalvojumu no Latvijas Zinātņu Akadēmijas un ir jaunākais akadēmiķis Latvijas Zinātņu Akadēmijas vēsturē. Andris Ambainis ir viens no spējīgākajiem pasaules jaunajiem zinātniekiem kvantu skaitļošanā, strādājis ASV un Kanādā, tagad atgriezies Latvijā.

Pasākuma viesus priecējis arī topošais jaunais operas solists, Kalvis Kalniņš, kurš jau ir paspējis uzvarēt vairākos konkursos un uzstājies Valsts svētku koncertā 18. novembrī. Arī viņa sasniegumi savā jomā vēsta par izcilību, tāpēc jaunā dziedātāja sniegums dāvājis ne tikai muzikālo baudījumu, bet arī apliecinājis spēju sasniegt mērķi, talantam klāt liekot nepārtrauktu darbu.

Šis pasākums ir pulcējis izcilības - katru savā jomā, bet ar vienu kopīgu iezīmi - tā ir prasme likt savai izcilībai mirdzēt, gluži kā dārgakmenim, un to, kā izrādās, Latvijā ir ļoti daudz. Bet īpaša pateicība pienākas tiem, kas prot tos ieraudzīt, palīdz spodrināt un ļauj zaigot, iedrošinot, ka viss būs iespējams, ja vien pašiem pietiks uzņēmības un vēlmes sasniegt savu mērķi.

Kā mūs atrast?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Raksti mums