Piešķirtas stipendijas Ozolnieku vidusskolas skolēniem

Ziedotāja Anna Lece kopā ar stipendiātēm


Zināms, ka Jelgavas novads ir īpaša vieta, kas savās auglīgajās Zemgales ārēs izauklējusi ne vienu vien ievērojamu sabiedrisko darbinieku, literātu un sportistu: Jāni Čaksti, Edvartu Virzu un daudzus citus. Tomēr lai talantu attīstības ķēde neapdzistu, ir jādod gaisma, kas tad nemitīgi sauc, aicina un virza izziņas nezināmajās tālēs.

 Šī gada 24.septembrī Ozolnieku vidusskolā jau 10. reizi tika piešķirtas Leču ģimenes stipendijas, kas jauniešu perspektīvās nozīmē gan pamudinājumu darboties tālāk, gan uzteic iepriekšējā mācību periodā paveikto. Stipendijas 2021./2022. mācību gada pirmajam semestrim saņēma trīs skolnieces: Ieva Kļaviņa (12.klase) Evelīna Meijere (12.klase) un Sigita Vīnava (11.klase)

Savu lēmumu dibināt stipendiju 2016./2017. mācību gadā Ilgvars un Anna Leči pamatoja ar vārdiem: ,,Ceram, ka mūsu dibinātā stipendija kādam mērķtiecīgam Ozolnieku jaunietim pavērs iespējas kļūt par labu speciālistu. Esam pārliecināti, ka Latvijas nākotnei nepieciešami uzņēmīgi, gudri un izglītoti cilvēki.” Priecājamies, ka cauri gadiem ideja par gaišāku rītdienu un līdzekļi, kā uz to virzīties, ziedotāju acīs nav mainījušies. Izglītība joprojām ir un vienmēr būs cilvēka un arī visas tautas attīstības pamatā.

Ne tikai Ozolnieki un Jelgavas novads, bet arī visa Latvija var lepoties ar tādiem patriotiem kā Leču ģimeni, kuri sniedz pamudinājumu un cerības jauniešiem, kas, lai arī vēl tikai veidojas savās personībā, tomēr gatavi darboties un strādāt, lai sasniegtu visaugstākos rezultātus.

Rakstnieks un zemgalietis Edvarts Virza reiz ir teicis: “ Mūsu mazais skaits mums jāatvieto ar lielām īpašībām...” Paldies stipendijas dibinātājiem Annai un Ilgvaram Lečiem par “vislielāko” no cilvēka īpašībām –  spēju dot!

Kā mūs atrast?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Raksti mums