Piešķirtas Borisa un Ināras Teterevu fonda stipendijas medicīnā

Mecenāte Ināra Tetereva kopā ar šobrīd studējošajiem Borisa un Ināras Teterevu fonda stipendiātiem medicīnā. Foto: Gints Ivuškāns.

09.11.2023.

Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrā 7. novembrī, tika pasniegtas Borisa un Ināras Teterevu fonda stipendijas, ko medicīnas pamatstudijām turpmāk saņems vēl pieci studenti: Roberts Kārkliņš, Renāte Rūta Apse, Everita Kupriša, Anna Lasmane, Jānis Jurkāns.

Stipendijas apmērs šajā studiju gadā ir 3000 eiro katram studentam, un šāds atbalsts tiek nodrošināts līdz pamata studiju beigām. Borisa un Ināras Teterevu fonda stipendiju medicīnā kopš 2011. gada saņēmuši kopumā 49 RSU Medicīnas fakultātes pamatstudiju studenti. Ilgtermiņa sadarbības ietvaros Borisa un Ināras Teterevu fonda stipendijas medicīnā RSU studentiem administrē nodibinājums "Vītolu fonds". 

Mecenāte Ināra Tetereva: “Par nākotni ir jādomā jau šodien. Mums ar Borisu vienmēr šķitis nozīmīgi sniegt jauniešiem atbalstu izglītības iegūšanai, jo erudīta un zinoša sabiedrība ir spēcīgs virzītājspēks valsts labklājībai. Tikpat svarīgs ir ieguldījums studiju procesu kvalitātes pilnveidē. Priecājos, ka sadarbībā ar RSU esam ne vien piešķīruši stipendijas studentiem, bet arī atbalstījuši mācībspēkus, palīdzot padarīt studiju procesu modernāku. Stipendiju pasniegšanas pasākumi ikreiz ir arī milzīgs satikšanās prieks. Šoreiz atkalredzēšanās bija īpaši aizkustinoša. Šogad atceramies Borisa 70 gadu jubileju. RSU ir viņa Alma Mater, un esmu gandarīta, ka varam turpināt savulaik kopīgi aizsāktās iniciatīvas.”

RSU rektors Aigars Pētersons: “Esam pateicīgi, ka Borisa un Ināras Teterevu kopīgi dibinātais fonds daudzus gadus ir atbalstījis RSU Inteliģences akadēmiju, studentus, docētājus, zinātniekus, kā arī palīdzējis izstrādāt universitātes attīstības stratēģiju un modernizēt studiju programmas. Simtiem RSU studentu, mācībspēku, zinātnieku un absolventu fonda paspārnē ir pilnveidojušies un attīstījušies, un šis devums turpinās. Šajos vairāk nekā 10 gados Borisa Tetereva stipendiju medicīnā pamatstudiju laikā saņēmuši vairāki desmiti studentu, bet RSU docētāji ar Borisa un Ināras Teterevu fonda stipendijām ir modernizējuši 172 studiju kursus.”

Šogad filantropam Borisam Teterevam būtu 70, tāpēc jubilejas gaisotnē norisinājās arī svinīgā stipendiju pasniegšanas ceremonija.

 

Kā mūs atrast?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Raksti mums